Yıl: 2006 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 697 - 706 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Müzikle Tedavi

Öz:
Bu makalenin amacı, “Müzikle Tedavi”nin, öneminin, tarihsel gelişiminin, insanlar üzerindeki etkilerinin ve tıp bilimindeki yerinin açıklanıp değerlendirilmesine yöneliktir. Bu çalışmada, müzikle tedavinin önemine değinilmiş, konunun tarihsel gelişimi ele alınırken, Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa’daki müzikle tedavi gelişmeleri açıklanmış ve ayrıca Eski Türklerdeki ve Osmanlı dönemindeki müzikle tedavi çalışmalarının tarihsel gelişimine yer verilmiştir. Tüm bunların yanında, müziğin insan üzerindeki etkileri, müzikle tedavinin uygulanışı sonucunda insanlarda oluşan olumlu değişiklikler, müzikle tedavinin tıp biliminde yeri ve müzikle tedavi türleri de çalışmanın kapsamında yer almaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Music Therapy

Öz:
The aim of this article is to explain and evaluate; the importance of “Music Therapy”, to show its historical progress, the effects on human being and to exist the place it takes in psychology science. In this report, while explaining the importance of music therapy and taking into consideration its historical development; the treatments with music in Africa, America, Asia and Europe has been emphasized and also historical progress of such kind of treatment in Pre-Ottoman Turks and Ottoman Empire has been worked. Apart from these, the effects of music on human being, positive results that treatment with music has on people, the place that music has in medical science and the types of music therapy are also take place in this article.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. Abdülkadir Akcan, Müziğin Gücü, Sızıntı Aylık İlim Kültür Dergisi, http://www.sizinti.com.tr/konu.sizinti?SIN=4484bed95f&k=761&1758513044
  • 2. Akdağ, Emin, Beyne Nota Neşteri, Aksiyon Haftalık Haber Dergisi, sayı. 551, http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=22031
  • 3. Altınölçek, Haşmet, Bir İletişim Aracı Olarak Müzik ve Müzikle Tedavi Yöntemleri, Doktora Tezi, 1998
  • 4. Güvenç, Rahmi Oruç, Türklerde ve Dünyada Müzikle Ruhi Tedavinin Tarihçesi ve Günümüzdeki Durumu, Doktora Tezi, 1985
  • 5. Güvençer, Murat, Auditory Integration Training, www.pentagraphistabul.com
  • 6. Kazancıgil, Ratip, Edirne Sultan II. Bayezid Külliyesi, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Edirne, 1997
  • 7. Somakçı, Pınar, Türklerde Müzikle Tedavi, http://www.sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_15/07_somakci.pdf
  • 8. Şakar,Özlem, Müzikle Tedavi, www.dergi.net
  • 9. TÜMATA, Müzikle Tedavi ve İnsanlığın Yüksek Değerleri Semineri, http://www.tumata.com/muzikletedavi.html
APA GENÇEL ATAMAN Ö (2006). Müzikle Tedavi. , 697 - 706.
Chicago GENÇEL ATAMAN Özge Müzikle Tedavi. (2006): 697 - 706.
MLA GENÇEL ATAMAN Özge Müzikle Tedavi. , 2006, ss.697 - 706.
AMA GENÇEL ATAMAN Ö Müzikle Tedavi. . 2006; 697 - 706.
Vancouver GENÇEL ATAMAN Ö Müzikle Tedavi. . 2006; 697 - 706.
IEEE GENÇEL ATAMAN Ö "Müzikle Tedavi." , ss.697 - 706, 2006.
ISNAD GENÇEL ATAMAN, Özge. "Müzikle Tedavi". (2006), 697-706.
APA GENÇEL ATAMAN Ö (2006). Müzikle Tedavi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 697 - 706.
Chicago GENÇEL ATAMAN Özge Müzikle Tedavi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 14, no.2 (2006): 697 - 706.
MLA GENÇEL ATAMAN Özge Müzikle Tedavi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.14, no.2, 2006, ss.697 - 706.
AMA GENÇEL ATAMAN Ö Müzikle Tedavi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2006; 14(2): 697 - 706.
Vancouver GENÇEL ATAMAN Ö Müzikle Tedavi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2006; 14(2): 697 - 706.
IEEE GENÇEL ATAMAN Ö "Müzikle Tedavi." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 14, ss.697 - 706, 2006.
ISNAD GENÇEL ATAMAN, Özge. "Müzikle Tedavi". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 14/2 (2006), 697-706.