Yıl: 2008 Cilt: 4 Sayı: 7 Sayfa Aralığı: 95 - 108 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi

Öz:
Günümüzde işletmelerin öneminin giderek artması ve toplum içinde vazgeçilmez bir kurum haline gelmeleri sebebiyle bir takım sorumluluklar üstlenmesi gerekir. İşletmelerin ahlaki değerleri ile birlikte sosyal sorumluluklarının da önemi giderek artması, esas olan insan mutluluğu ve refahını artırma anlayışının işletmelerde yavaş yavaş yerleştiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle işletmeler, toplumsal sorunların çözümüne ve çağdaş yaşam standardının gelişmesine yönelik çeşitli strateji ve projeler ortaya koymaktadırlar. Bu çalışmada, akademik çevrelerin teorik gelişimi ile genel toplumsal çevre tarafından kabul gören işletmelerin sosyal sorumluluk yaklaşımları incelenmiştir. Ortaya konan sosyal sorumluluk yaklaşımlarının toplumsal hayata olan etkileri ele alınmıştır.
Anahtar Kelime:

An Investigation of the Social Responsibility Theory from the Perspective of a Corporate

Öz:
Since the importance of the companies has risen and companies have been an indispensable establishment in society, they should bear some responsibilities. Besides the moral values, increase in social responsibilities of companies can be accepted as an indicator of a prevalence of an increase in comprehension of people’s happiness and welfare. Therefore, the companies submit several project and strategies regarding the development of modern life standards and solving of social problems. In this study, theoretical development of academic society and approaches to social responsibility of companies that are approval by common society are investigated. The effects of the social responsibility approaches that are put forward are discussed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ahmet, Esin (1978), İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu ve Sosyal Denetim Raporları, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul.
 • Ahmet, Esin (1979), “İşletmelerin Toplumdaki Görüntüsü”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi Yönetim, Yıl 3, Sayı 11, ss. 29-35.
 • Arıkan, Semra (1995), “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, ss. 171- 179.
 • Baron David P. (1993), Business and Its Environment, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Bartol, Kathryn M. ve David C. Martin (1991), Management, New York: McGraw- Hill.
 • Boone, Lois E. ve David L. Kurtz (1992), Management, New York: McGraw-Hill. Carroll, Archie B. (1991), “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward”, Business Horizons, Vol. 34 Issue 4, pp. 39-48.
 • Davis, Keith (1997), “Five Propositions for Social Responsibility”, Managing Corporate Social Responsibility, (Ed. Archie B. Carroll), Boston: Little, Brown and Company.
 • Dinçer, Ömer (2004), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayım, İstanbul.
 • Erden, Deniz (1987), “İşletmelerin Sosyal Sorumluluğunun Algılanması: Mühendislik ile İşletme ve İktisat Öğrencileri Kıyaslaması”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 20, No.2, ss. 69-80.
 • Ferrell, O. C. ve John Friedrich (1994), Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases, 2nd ed., Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Friedman, Milton (1970), “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, The New York Times Magazine, September 13.
 • Hatcher, Timothy G. (2002), Ethics and Hrd, Cambridge, Mass: Perseus Pub.
 • Hay, Robert ve Ed Gray (1997), “Social Responsibilities of Business Managers”, Managing Corporate Social Responsibility, (Ed. Archie B. Carroll), Boston: Little, Brown and Company.
 • Post, James E., Anne T. Lawrence ve James Weber (1996), Business and Society, Eight Edition, New York: McGraw-Hill Inc.
 • Robbins, Stephen P. (1994), Management, 4th ed., New Jersey: Prentice-Hall.
 • Schermerhorn, Jhon R. (2001), Management, New York: John Wiley&Sons.
 • Steiner, George A. ve John F. Steiner (1997), Business, Government, and Society: A Managerial Perspective : Text And Cases, New York: McGraw-Hill.
 • Stoner, James A.F., ve R. Edward Freeman (1992), Annotated Instructor’s Edition Management, 5th ed. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Şahin, Mehmet (1984), “İşletme Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk Kavramı” Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, ss. 55-66.
 • Tenekecioğlu, Birol (1977), “İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları”, Eskişehir İktisadi ve İlimler Akademisi Dergisi, Sayı:2, Ay:11, ss. 46-62.
 • Ural, Ebru Güzelcik ve Emel Yılmaz (2005), “İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarının Bağımsız Onayı: SA 8000 ve Halkla İlişkiler” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 22, ss. 247-258.
APA TOP S, ÖNER A (2008). İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi. , 95 - 108.
Chicago TOP Seyfi,ÖNER Akın İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi. (2008): 95 - 108.
MLA TOP Seyfi,ÖNER Akın İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi. , 2008, ss.95 - 108.
AMA TOP S,ÖNER A İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi. . 2008; 95 - 108.
Vancouver TOP S,ÖNER A İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi. . 2008; 95 - 108.
IEEE TOP S,ÖNER A "İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi." , ss.95 - 108, 2008.
ISNAD TOP, Seyfi - ÖNER, Akın. "İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi". (2008), 95-108.
APA TOP S, ÖNER A (2008). İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 95 - 108.
Chicago TOP Seyfi,ÖNER Akın İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4, no.7 (2008): 95 - 108.
MLA TOP Seyfi,ÖNER Akın İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.7, 2008, ss.95 - 108.
AMA TOP S,ÖNER A İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 4(7): 95 - 108.
Vancouver TOP S,ÖNER A İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 4(7): 95 - 108.
IEEE TOP S,ÖNER A "İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi." Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, ss.95 - 108, 2008.
ISNAD TOP, Seyfi - ÖNER, Akın. "İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi". Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4/7 (2008), 95-108.