Yıl: 2008 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 223 - 231 Metin Dili: Türkçe

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri

Öz:
Araştırmada, Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerileri cinsiyet, sınıf seviyesi ve bölüm değişkenleri açısından incelenmiştir. Çalışma, 2007-2008 Öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik, Fen Bilgisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 283 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel işlemlerde t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin iletişim becerilerinde cinsiyete ve sınıf seviyesine göre anlamlı fark bulunamamıştır. Ancak üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinde bölümler arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu fark, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı ile İlköğretim Matematik Anabilim Dalı öğrencileri arasında olup; sınıf öğretmenliği, Fen Bilgisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı lehinedir.
Anahtar Kelime: eğitim fakülteleri öğrencileri Atatürk üniversitesi iletişim becerileri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkök ,F.(1996) İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi (Anne-Baba El Kitabı),Ankara:M.E.B.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, s.2-3.
 • Aspy, D.& Roebuck, R.(1977) Kids don’t learn from people they don’t like. Amherst, MA:Human Resource Resources Development Pres.
 • Baltaş, Z., Baltaş, A. ( 1997) İletişim Becerinizin Anahtarı Sessiz Diliniz, Beden Dili, On Beşinci Baskı,İstanbul Remzi Kitapevi, , s.158-160.
 • Bolat, S.(1996) “Eğitim Öğretimde İletişim: Hacettepe Eğitim Fakültesi Uygulaması” Hacettepe Eğitim Fakültesi Degisi, 12, 75-78.
 • Brophy,J. & Evenston, C. (1976)Learning From teaching A developmental perspective. Boston:Allyn,Bacon.
 • Ceyhan, A.A. (2006) An Investigation of Adjustement Levels of Turkish University Students With Respect to Perceived Communication Skill Levels. Social Behaviour and Personality, 34 (4),367-379.
 • Çetinkanat, C. (1998) Öğretmen Adayları ve Müfettişlerin Bakış Açısından Öğretmen İletişim Becerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı, 14, Dönem,Bahar, 209-221.
 • Çulha, M., Atlas Dereli, A. (1987). “Atılganlık Eğitimi Programı” Psikoloji Dergisi, Sayı 21, (Cilt: 6), s.124.
 • Dökmen, Ü. (1989).Okuma becerisi, ilgisi ve alışkanlığı üzerine psiko-sosyal bir araştırma. Yayınlanmamış Araştırma. Ankara: A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Edwards, C.(1997)Classroom Discipline and Management.Printice Hall, İnc New Jersey.
 • Ergin, A., Birol, C.(2000) Eğitimde İletişim. Ankara, Anı Yayıncılık
 • Ersanlı, K., Balcı, S. (İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 10 (2), 7-12.
 • Güçlü, N. (2001) İletişim. Ankara., Nobel Yay. Sayı: 20, s.82.
 • Kılıç, M. (1987) “Değişik Psikolojik Arazlara Sahip Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sorunları”, (H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi,), s.23.
 • Voltan, A,N. (1981) “Grupla Atılganlık Eğitimi ve Doğurguları”, Grupla Psikoterapi Sempozyumu, Sayı: 6, s.5.
 • Yeşilyaprak, B. (1986) “Üniversite Gençliğinin Psikolojik Sorunları”, Psikoloji Dergisi,
APA DİLEKMEN M, BAŞÇI Z, BEKTAŞ F (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. , 223 - 231.
Chicago DİLEKMEN Mücahit,BAŞÇI Zeynep,BEKTAŞ Fatih Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. (2008): 223 - 231.
MLA DİLEKMEN Mücahit,BAŞÇI Zeynep,BEKTAŞ Fatih Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. , 2008, ss.223 - 231.
AMA DİLEKMEN M,BAŞÇI Z,BEKTAŞ F Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. . 2008; 223 - 231.
Vancouver DİLEKMEN M,BAŞÇI Z,BEKTAŞ F Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. . 2008; 223 - 231.
IEEE DİLEKMEN M,BAŞÇI Z,BEKTAŞ F "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri." , ss.223 - 231, 2008.
ISNAD DİLEKMEN, Mücahit vd. "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri". (2008), 223-231.
APA DİLEKMEN M, BAŞÇI Z, BEKTAŞ F (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 223 - 231.
Chicago DİLEKMEN Mücahit,BAŞÇI Zeynep,BEKTAŞ Fatih Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12, no.2 (2008): 223 - 231.
MLA DİLEKMEN Mücahit,BAŞÇI Zeynep,BEKTAŞ Fatih Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, 2008, ss.223 - 231.
AMA DİLEKMEN M,BAŞÇI Z,BEKTAŞ F Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 12(2): 223 - 231.
Vancouver DİLEKMEN M,BAŞÇI Z,BEKTAŞ F Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 12(2): 223 - 231.
IEEE DİLEKMEN M,BAŞÇI Z,BEKTAŞ F "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri." Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, ss.223 - 231, 2008.
ISNAD DİLEKMEN, Mücahit vd. "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12/2 (2008), 223-231.