Yıl: 2008 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 28 - 35 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 12-03-2023

Doğum öncesi bakımın niteliği

Öz:
AMAÇ: Doğum yapan kadınların doğum öncesi bakım (DÖB) alma durumlarını ve doğum öncesi bakımın niteliğini etkileyen değişkenleri belirlemek GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel tipte olan bu çalışma, Çanakkale Devlet Hastanesi’nde post partum birinci yada ikinci günde olan 198 kadınla yürütülmüştür.Veriler; yüz yüze görüşme yöntemiyle anket formu kullanılarak toplanmıştır. DÖB’ ün niteliği 42 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Veriler lojistik regression analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Kadınların yaş ortalaması 25 ± 1.0’dır. Kadınların tamamı DÖB almıştır. Doğum öncesi bakım alınan yerler sırasıyla özel sağlık kuruluşları (% 55.1), devlet hastanesi (% 13.6), sağlık ocağı (% 6.6 )’dır. Kadınların % 5.6’sı (1-3 kez) yetersiz sıklıkta, % 27.3’ü ise yeterli sıklıkta (4-6 kez) DÖB almıştır. Belirlenen kriterlere göre kadınların % 59.6’sı nitelik bakımından kısmen yetersiz bakım (15-29 puan), % 40.4’ ü yeterli bakım (30-42 puan) almıştır. SONUÇ: Kadınların DÖB sırasında aldıkları bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri yetersizdir. Nitelikli DÖB alma durumu ile yaş, toplam gebelik sayısı, sosyal güvence durumu ve evliliğe karar verenin kim olduğu değişkenleri anlamlı bulunmuştur.
Anahtar Kelime: Gebelik Anketler Kesitsel çalışmalar Regresyon analizi Sağlık bakımında kalite Doğum öncesi bakım

The quality of the antenatal care

Öz:
OBJECTIVE: To determine the variables that influence the quality of the antenatal care and whether the delivering women have received antenatal care MATERIAL-METHOD: This study, which is a cross-sectional one, was conducted with 198 women who are on the first or second day of the delivery at Çanakkale State Hospital. The data were collected through interview using a survey form. The quality of antenatal care was assessed out of 42 points. The data were assessed logistic regression analysis. FINDINGS: The average age of the women is 25 ± 1.0. All the women received antenatal care. The places that provide antenatal care are private health institution (% 55.1), state hospitals (% 13.6), cottage hospital (% 6.6 ). The % 5.6 (1-3 times) and % 27.3 (4-6 times) of the women received antenatal care insufficiently often and sufficiently often, respectively. According to the determined criteria, the % 59.6 (15-29 points) and % 40.4 (30-42 points) of the women received insufficient care in quality and sufficent care in quality, respectively. RESULT: The consulting service that the women received during antenatal care was insufficient. There is a significant between antenatal care and age, the number of pregnancy, health insuarence, the person who the marriage.
Anahtar Kelime: Pregnancy Cross-Sectional Studies Quality of Health Care Prenatal Care Regression Analysis Questionnaires

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KAYA F, SERİN Ö (2008). Doğum öncesi bakımın niteliği. , 28 - 35.
Chicago KAYA Fide,SERİN Özlem Doğum öncesi bakımın niteliği. (2008): 28 - 35.
MLA KAYA Fide,SERİN Özlem Doğum öncesi bakımın niteliği. , 2008, ss.28 - 35.
AMA KAYA F,SERİN Ö Doğum öncesi bakımın niteliği. . 2008; 28 - 35.
Vancouver KAYA F,SERİN Ö Doğum öncesi bakımın niteliği. . 2008; 28 - 35.
IEEE KAYA F,SERİN Ö "Doğum öncesi bakımın niteliği." , ss.28 - 35, 2008.
ISNAD KAYA, Fide - SERİN, Özlem. "Doğum öncesi bakımın niteliği". (2008), 28-35.
APA KAYA F, SERİN Ö (2008). Doğum öncesi bakımın niteliği. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5(1), 28 - 35.
Chicago KAYA Fide,SERİN Özlem Doğum öncesi bakımın niteliği. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 5, no.1 (2008): 28 - 35.
MLA KAYA Fide,SERİN Özlem Doğum öncesi bakımın niteliği. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, vol.5, no.1, 2008, ss.28 - 35.
AMA KAYA F,SERİN Ö Doğum öncesi bakımın niteliği. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi. 2008; 5(1): 28 - 35.
Vancouver KAYA F,SERİN Ö Doğum öncesi bakımın niteliği. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi. 2008; 5(1): 28 - 35.
IEEE KAYA F,SERİN Ö "Doğum öncesi bakımın niteliği." Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5, ss.28 - 35, 2008.
ISNAD KAYA, Fide - SERİN, Özlem. "Doğum öncesi bakımın niteliği". Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 5/1 (2008), 28-35.