Yıl: 2008 Cilt: 25 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 87 - 94 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması

Öz:
Amaç: Bu prospektif çalışmada, pilonidal sinüsün cerrahi tedavisi için son dönemlerde yaygın kullanılan bir teknik olan Karydakis flep ameliyatı ile primer kapama tekniği karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Pilonidal sinüs nedeniyle ameliyat edilen 48 hasta (46 erkek, 2 kadın) çalışmaya alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Sinüs eksizyonundan sonra 33 hastaya (grup 1) primer kapama, 15 hastaya (grup 2) ise Karydakis flep ameliyatı uygulandı. Ortalama takip süresi grup 1'de 6.8 ay (dağılım 4-11 ay), grup 2'de 6.2 ay (dağılım 3-10 ay) idi.Bulgular: Grup 1'de dört hastada (%12.1), grup 2'de iki hastada (%13.3) yara yerinde seröz sıvı birikimi ve akıntı saptandı. Grup 2'de bir hastada (%6.7) yara yerinde ciltaltı hematom oluştu. Takipler sırasında her iki grupta da hiçbir hastada yara yerinde enfeksiyon görülmezken, grup 1'de bir (%3), grup 2'de yine bir hastada (%6.7) erken dönemde nüks görüldü.Sonuç: Uygulanması diğer yöntemlere göre daha kolay ve basit, iyileşme süresi daha kısa ve skar dokusu daha az olduğundan, eksizyon ve primer kapama yöntemi uygun olgularda tercih edilen bir ameliyat şekli olabilir.
Anahtar Kelime: Dikiş teknikleri Cerrahi flepler Ameliyat sonrası komplikasyonlar Pilonidal sinüs İleriye dönük çalışma Tekrarlama

Comparison between Karydakis flap repair and primary closure for surgical treatment of sacrococcygeal pilonidal sinus

Öz:
Objectives: In this prospective study, we compared primary closure and Karydakis flap repair which has recently proved a popular technique for surgical treatment of pilonidal sinus. Patients and Methods: The study included 48 patients (46 males, 2 females) who were operated on for pilonidal sinus. The patients were randomized to two groups. After sinus excision, 33 patients (group 1) underwent primary closure, and 15 patients (group 2) underwent Karydakis flap surgery. The mean followup was 6.8 months (range 4 to 11 months) in group 1, and 6.2 months (range 3 to 10 months) in group 2.Results: Serous liquid collection and discharge were seen at the site of the lesion in four patients (12.1%) in group 1, and in two patients (13.3%) in group 2. Subcutaneous hematoma was detected in one patient (6.7%) in group 2. During the follow-up period, none of the patients developed wound infection. Recurrences were seen in one patient (3%) in group 1, and in one patient (6.7%) in group 2.Conclusion: Excision and primary closure can be the preferred method for the treatment of pilonidal sinus in selected patients due to its advantages such as ease and simplicity, shorter recovery time, and limited scar formation.
Anahtar Kelime: Prospective Studies Suture Techniques Recurrence Postoperative Complications Surgical Flaps Pilonidal Sinus

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1) Urhan MK, Kücükel F, Topgul K, Ozer I, Sari S. Rhomboid excision and Limberg flap for managing pilonidal sinus: results of 102 cases. Dis Colon Rectum 2002;45:656-9.
 • 2) B ozkurt MK, Tezel E. Management of pilonidal sinus with the Limberg flap. Dis Colon Rectum 1998; 41:775-7.
 • 3) B ilgin ÖF, Bengisun U, Eryavuz Y, Bayar S, Akan AA, Aras N. Pilonidal sinüs tedavisinde çeşitli cerrahi yöntemler. Türkiye Klinikleri J Med Sci 1997;17:200-2.
 • 4) Fasching MC, Meland NB, Woods JE, Wolff BG. Recurrent squamous-cell carcinoma arising in pilonidal sinus tract-multiple flap reconstructions. Report of a case. Dis Colon Rectum 1989;32:153-8.
 • 5) Gur E, Neligan PC, Shafir R, Reznick R, Cohen M, Shpitzer T. Squamous cell carcinoma in perineal inflammatory disease. Ann Plast Surg 1997;38:653-7.
 • 6) Ertan T, Koc M, Gocmen E, Aslar AK, Keskek M, Kilic M. Does technique alter quality of life after pilonidal sinus surgery? Am J Surg 2005;190:388-92.
 • 7) Armstrong JH, Barcia PJ. Pilonidal sinus disease. The conservative approach. Arch Surg 1994;129:914-7.
 • 8) Kooistra HP. Pilonidal sinuses. Review of the literature. and report of three hundred and fifty cases. Am J Surg 1942;55:3-17.
 • 9) Jensen SL, Harling H. Prognosis after simple incision and drainage for a first-episode acute pilonidal abscess. Br J Surg 1988;75:60-1.
 • 10) Khaira HS, Brown JH. Excision and primary suture of pilonidal sinus. Ann R Coll Surg Engl 1995; 77:242-4.
 • 11) Al-Jaberi TM. Excision and simple primary closure of chronic pilonidal sinus. Eur J Surg 2001;167:133-5.
 • 12) Ağca B, Altınlı E, Duran Y, Mihmanlı M. Pilonidal sinüs tedavisinde Limberg flep ve primer onarımın karşılaştırılması. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2002;16:152-4.
 • 13) Foss MV. Pilonidal sinus: excision and closure. Proc R Soc Med 1970;63:752.
 • 14) Goodall P. The aetiology and treatment of pilonidal sinus. A review of 163 patients. Br J Surg 1961;49:212-8.
 • 15) Edwards MH. Pilonidal sinus: a 5-year appraisal of the Millar-Lord treatment. Br J Surg 1977;64:867-8.
 • 16) Rains AJ. Treatment of pilonidal sinus by excision and primary closure. Br Med J 1959;2:171-3.
 • 17) Karydakis GE. Easy and successful treatment of pilonidal sinus after explanation of its causative process. Aust N Z J Surg 1992;62:385-9.
 • 18) Kitchen PR. Pilonidal sinus: experience with the Karydakis flap. Br J Surg 1996;83:1452-5.
 • 19) Karydakis GE. New approach to the problem of pilonidal sinus. Lancet 1973;2:1414-5.
 • 20) Anyanwu AC, Hossain S, Williams A, Montgomery AC. Karydakis operation for sacrococcygeal pilonidal sinus disease: experience in a district general hospital. Ann R Coll Surg Engl 1998;80:197-9.
APA POLAT N, ALBAYRAK D, İBİŞ A, ALTAN A (2008). Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması. , 87 - 94.
Chicago POLAT Nihat,ALBAYRAK DOĞAN,İBİŞ Abdil Cem,ALTAN Aydın Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması. (2008): 87 - 94.
MLA POLAT Nihat,ALBAYRAK DOĞAN,İBİŞ Abdil Cem,ALTAN Aydın Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması. , 2008, ss.87 - 94.
AMA POLAT N,ALBAYRAK D,İBİŞ A,ALTAN A Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması. . 2008; 87 - 94.
Vancouver POLAT N,ALBAYRAK D,İBİŞ A,ALTAN A Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması. . 2008; 87 - 94.
IEEE POLAT N,ALBAYRAK D,İBİŞ A,ALTAN A "Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması." , ss.87 - 94, 2008.
ISNAD POLAT, Nihat vd. "Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması". (2008), 87-94.
APA POLAT N, ALBAYRAK D, İBİŞ A, ALTAN A (2008). Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2), 87 - 94.
Chicago POLAT Nihat,ALBAYRAK DOĞAN,İBİŞ Abdil Cem,ALTAN Aydın Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 25, no.2 (2008): 87 - 94.
MLA POLAT Nihat,ALBAYRAK DOĞAN,İBİŞ Abdil Cem,ALTAN Aydın Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, 2008, ss.87 - 94.
AMA POLAT N,ALBAYRAK D,İBİŞ A,ALTAN A Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 25(2): 87 - 94.
Vancouver POLAT N,ALBAYRAK D,İBİŞ A,ALTAN A Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 25(2): 87 - 94.
IEEE POLAT N,ALBAYRAK D,İBİŞ A,ALTAN A "Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması." Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25, ss.87 - 94, 2008.
ISNAD POLAT, Nihat vd. "Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması". Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 25/2 (2008), 87-94.