Yıl: 2008 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 274 - 282 Metin Dili: Türkçe

Temporomandibuler bozukluğu olan hastalarda mizaç ve karakter boyutları

Öz:
Amaç: Temporomandibuler bozukluk (TMB) ile kişilik ilişkisinin doğası önemli, ancak hala yeterince araştırılmamış olan bir sorudur. Bu çalışmanın amacı temporomandibuler bozukluğu olan bir hasta örnekleminde Mizaç ve Karakter Envanterini (MKE) kullanarak hastaların kişilik profillerinin belirlenmesidir.Yöntem: Çalışma örneklemine TMB'si olan 17'si erkek (%21) ve 64'ü kadın (%79) olan toplam 81 hastayla, 15'i erkek (%18.75) ve 65'i kadın (%81.25) olan toplam 80 kişiden oluşan sağlıklı kontrol grubu alınmıştır. Kişilik, MKE aracılığıyla öz bildirimsel olarak değerlendirilmiştir. Veriler çoklu varyans analizi ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Çoklu varyans analizleri ?yenilik arama? mizaç boyutunun (F=8.61, p=0.004) TMB ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Yüksek yenilik arama; dürtüsellik, araştırıcı uyarılabilirlik ve düzensizlik gibi davranışsal özelliklerle bağlantılıdır. Ek olarak, hasta ve sağlıklı grupları arasında MKE'nin ?kolay yorulma?, ?amaçlılık?, ?merhametlilik? ve ?ilkeli olma? alt ölçeklerinde de farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bazı boyutlarda cinsiyet farklılıkları da bulunmuştur. ?Kendini yönlendirme? karakter boyutu puanlarının kadınlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır. TMB'si olan erkek hastalar ?zarardan kaçınma? mizacında ve bu mizacın ?utangaçlık? alt boyutunda daha yüksek puanlar almıştır.Sonuç: Çalışmamız, B küme kişilik bozukluklarıyla bağlantılı olduğu düşünülen ?yüksek yenilik arama? profilinin TMB ile ilişkili olduğuna dair klinik kanıt sunmaktadır. TMB'si olan hastaların tedavileri planlanırken kişiliğin de değerlendirilmesi düşünülmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Psikiyatri
Sosyal > Sosyal > Psikoloji

Character and temperament dimensions of patients with temporomandibular disorder

Öz:
Objective: The nature of the relationship between personality and temporomandibular disorder is an important, but still unexplored question. The objective of this study was to assess the personality profile of a sample of patients with temporomandibular disorder using the Temperament and Character Inventory (TCI).Method: The study included 81 patients [17 male (21%) and 64 female (79%)] with temporomandibular disorder and 80 healthy control subjects [15 male (18.75%) and 65 female (81.25%)]. A Turkish version of TCI was used for personality self-assessment. The data were evaluated with multivariate analyses of variance.Results: Multivariate analyses of variance showed that the temperamental dimension, novelty seeking (F= 8.61, P= 0.004), was associated with temporomandibular disorder. Higher novelty seeking is thought to be linked to higher impulsiveness, exploratory excitability, and disorderliness. Also, there were significant differences between patients and healthy subjects on fatigability, purposefulness, compassion, and principled subscales of TCI. Gender differences were also found for different temperament and character dimensions. Women scored significantly higher on the self-directedness dimension, whereas male patients with temporomandibular disorder had significantly higher scores on the temperamental dimension of harm avoidance and its sub-dimension, shyness.Conclusion: Our study offers clinical evidence of the relationship between temporomandibular disorder and the personality profile of a high level of novelty seeking, which is considered to be associated with cluster B personality disorders. Assessing personality in patients with temporomandibular disorder should be considered while implementing treatment.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Psikiyatri
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arkar H, Sorias O, Tunca Z ve ark. (2005) Mizaç ve Karakter Envanteri'nin Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliliği. Turk Psikiyatri Derg, 16: 190-204.
 • Battaglia M, Przybeck TR, Bellodi L ve ark. (1996) Temperament dimensions explain the comorbidity of psychiatric disorders. Compr Psychiatry, 37: 292-298.
 • Battaglia M, Bertella S, Bajo S ve ark. (1998) An investigation of the co-occurrence of panic and somatization disorders through temperamental variables. Psychosom Med, 60: 726-729.
 • Boz C, Sayar K, Velioğlu S ve ark. (2004) Kronik gerilim tipi baş ağrılı hastalarda mizaç ve karakter profili. Turk Psikiyatri Derg, 15: 105-111.
 • Brown SL, Svrakic DM, Przybeck TR ve ark. (1992) The relationship of personality to mood and anxiety states: a dimensional approach. J Psychiatr Res, 26: 197-211.
 • Cloninger CR (1987) A systematic method for clinical description and classification of personality variants. Arch Gen Psychiatry, 44: 573-588.
 • Cloninger CR, Przybeck TR, Svrakic DM (1991) The Tridimensional Personality Questionnaire: US normative data. Psychol Rep, 69: 1047-1057.
 • Cloninger CR, Svrakic DM, Przybeck TR (1993) A psychobiological model of temperament and character. Arch Gen Psychiatry, 50: 975-990.
 • Cloninger CR, Przybeck TR, Svrakic DM ve ark. (1994) The Temperament and Character Inventory (TCI): a guide to its development and use. St Louis, Missouri, USA: Center for Psychobiology of Personality.
 • Cloninger CR (2000) A practical way to diagnose personality disorder: a proposal. J Personality Disord, 14: 99-108.
 • Cloninger CR, Svrakic DM, Przybeck TR (2006) Can personality predict future depression? A twelve-month follow-up of 631 subjects. J Affective Disord, 92: 35-44.
 • De la Rie SM, Duijsens IJ, Cloninger CR (1998) Temperament, character and personality disorders. J Personality Disord, 12: 362-372.
 • Dworkin SF (1991) Illness behavior and dysfunction: review of concepts and application to chronic pain. Can J Physiol Pharmacol, 69: 662-671.
 • Dworkin SF, LeResche L (1992) Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: review, criteria, examinations and specifications, critique. J Craniomandib Disord, 6: 301-355.
 • Eversole LR, Stone CE, Matheson D ve ark. (1985) Psychometric profiles and facial pain. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 60: 269-274.
 • Ferrando M, Andreu Y, Galdon MJ ve ark. (2004) Psychological variables and temporomandibular disorders: distress, coping, and personality. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 98: 153-160.
 • Fricton JR (1999) Masticatory myofascial pain: an explanatory model integrating clinical, epidemiological and basic science research. Bull Group Int Rech Sci Stomatol Odontol, 41: 14-25.
 • Gameiro GH, Andrade AS, Nouer DF ve ark. (2006) How may stressful experiences contribute to the development of temporomandibuler disorder? Clin Oral Investig, 10: 261-268.
 • Gatchel RJ, Garofalo JP, Ellis E ve ark. (1996) Major psychological disorders in acute and chronic TMD: an initial examination. JADA, 127: 1365-1374.
 • Glaros AG, Lumley MA (2005) Alexithymia and pain in temporomandibular disorder. J Psychosom Res, 59: 85-88.
 • Goldman RG, Skodol AE, McGrath PJ ve ark. (1994) Relationship between the Tridimensional Personality Questionnaire and DSM-III-R personality traits. Am J Psychiatry, 151: 274-276.
 • Griffiths RH (1983) Report of the Presidents Conference on Examination, Diagnosis and Management of Temporomandibular Disorders. JADA, 106: 75-77.
 • Grossi ML, Goldberg MB, Locker D ve ark. (2001) Reduced neuropsychologic measures as predictors of treatment outcome in patients with temporomandibular disorders. J Orofac Pain, 15: 329-339.
 • Grzesiak RC (1991) Psychologic considerations in temporomandibular dysfunction. A biopsychosocial view of symptom formation. Dent Clin North Am, 35: 209-226.
 • Hansenne M, Reggers J, Pinto E ve ark. (1999) Temperament and Character Inventory (TCI) and depression. J Psychiatr Res, 33: 31-36.
 • Joffe RT, Bagby RM, Levitt AJ ve ark. (1993) The Tridimensional Personality Questionnaire in major depression. Am J Psychiatry, 150: 959-960.
 • Jyllhä P, Isometsä P (2006) Temperament, character and symptoms of anxiety and depression in the general population. Eur Psychiatry, 21: 389-395.
 • Köse S, Sayar K, Ak İ ve ark. (2004) Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 14: 107-131.
 • Laskin DM (1969) Etiology of the pain-dysfunction syndrome. JADA, 79: 147-153.
 • Madland G, Feinmann C, Newman S (2000) Factors associated with anxiety and depression in facial arthromyalgia. Pain, 84: 225-232.
 • Malmgren-Olsson EB, Bergdahl J (2006) Temperament and character personality dimensions in patients with nonspecific musculoskeletal disorders. Clin J Pain, 22: 625?631.
 • Meldelosi G, Picardi A, Accivile E ve ark. (2000) Personality and psychopathology in patients with temporomandibular joint pain-dysfunction syndrome. A controlled investigation. Psychother Psychosom, 69: 322-328.
 • Mendlowicz MV, Jean-Louis G, Gillin JC ve ark. (2000) Sociodemographic predictors of temperament and character. J Psychiatr Res, 34: 221-226.
 • Mercuri LG, Olson RE, Laskin DM (1979) The specificity of response to experimental stress in patients with myofascial pain dysfunction syndrome. J Dent Res, 58: 1866-1871.
 • Michelotti A, Martina R, Russo M ve ark. (1998) Personality characteristics of temporomandibular disorder patients using M.M.P.I. Cranio, 16: 119-125.
 • Miettunen J, Veijola J, Lauronen E ve ark. (2007) Sex differences in Cloninger's temperament dimensions-a meta-analysis. Compr Psychiatry, 48: 161-169.
 • Mulder RT, Joyce PR, Cloninger CR (1994) Temperament and early environment influence comorbidity and personality disorders in major depression. Compr Psychiatry, 35: 225-233.
 • Mulder RT, Joyce PR, Sullivan PF ve ark. (1999) The relationship among three models of personality psychopathology: DSM-III-R personality disorder, TCI scores and DSQ defences. Psychol Med, 29: 943-951.
 • Ohrbach R, McCall WD (1996) The stress-hyperactivity-pain theory of myogenic pain: proposal for a revised theory. Pain Forum, 5: 51-66.
 • Pallegama RW, Ranasinghe AW, Weerasinghe VS ve ark. (2205) Anxiety and personality traits in patients with muscle related temporomandibular disorders. J Oral Rehab, 32: 701-707.
 • Parker MW, Holmes EK, Terezhalmy GT (1993) Personality characteristics of patients with temporomandibular disorders: diagnostic and therapeutic implications. J Orofac Pain, 7: 337-344.
 • Philips JM, Gatchel RJ, Wesley L ve ark. (2001) Clinical implications of sex in acute temporomandibular disorders. JADA, 132: 49-57.
 • Pud D, Eisenberg E, Sprecher E ve ark. (2004) The tridimensional personality theory and pain: harm avoidance and reward dependence traits correlate with pain perception in healthy volunteers. Eur J Pain, 8: 31-38.
 • Sanchez-Roman S, Tellez-Zenteno JF, Zermeno-Phols F (2007) Personality in patients with migraine evaluated with the ?Temperament and Character Inventory?. J Headache Pain, 8: 94-104.
 • Southwell J, Deary IJ, Geissler P (1990) Personality and anxiety in temporomandibular joint syndrome patients. J Oral Rehabil, 17: 239-243.
 • Suvinen TI, Reade PC (1995) Temporomandibular disorders: a critical review of the nature of pain and its assessment. J Orofac Pain, 9: 317-339.
 • Suvinen TI, Reade PC, Kemppainen P ve ark. (2005) Review of aetiological concepts of temporomandibular pain disorders: towards a biopsychosocial model for integration of physical disorder factors with psychological and psychosocial illness impact factors. Eur J Pain, 9: 613-633.
 • Svrakic DM, Whitehead C, Przybeck TR ve ark. (1993) Differential diagnosis of personality disorders by the seven-factor model of temperament and character. Arch Gen Psychiatry, 50: 991-999.
 • Svrakic DM, Draganic S, Hill K ve ark. (2002) Temperament character and personality disorders: etiology, diagnostic, treatment issues. Acta Psychiatr Scand, 106: 189-195.
 • Tanaka E, Sakamato S, Kijima N ve ark. (1998) Different personalities between depression and anxiety. J Clin Psychol, 54: 1043-1051.
 • van der Laan GJ, Duinkerke AS, Luteijn F ve ark. (1988) Role of psychologic and social variables in TMJ pain dysfunction syndrome (PDS) symptoms. Community Dent Oral Epidemiol, 16: 274-277.
 • Wright AR, Gatchel RJ, Wildenstein L ve ark. (2004) Biopsychosocial differences between high-risk and low-risk patients with acute TMB-related pain. JADA, 135: 474-483.
 • Yap AU, Tan KB, Chua EK ve ark. (2002) Depression and somatization in patients with temporomandibular disorders. J Prosthet Dent, 88: 479-484.
 • Yap AU, Tan KB, Chua EK ve ark. (2004) Relationships between depression/somatization and self-reports of pain and disability. J Orofacial Pain, 18: 220-225.
APA DARCAN A, ONUR E, KÖSE T, ALKIN T, ERDEM A (2008). Temporomandibuler bozukluğu olan hastalarda mizaç ve karakter boyutları. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3), 274 - 282.
Chicago DARCAN Alev,ONUR Elif,KÖSE TİMUR,ALKIN Tunç,ERDEM Adalet Temporomandibuler bozukluğu olan hastalarda mizaç ve karakter boyutları. Türk Psikiyatri Dergisi 19, no.3 (2008): 274 - 282.
MLA DARCAN Alev,ONUR Elif,KÖSE TİMUR,ALKIN Tunç,ERDEM Adalet Temporomandibuler bozukluğu olan hastalarda mizaç ve karakter boyutları. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.19, no.3, 2008, ss.274 - 282.
AMA DARCAN A,ONUR E,KÖSE T,ALKIN T,ERDEM A Temporomandibuler bozukluğu olan hastalarda mizaç ve karakter boyutları. Türk Psikiyatri Dergisi. 2008; 19(3): 274 - 282.
Vancouver DARCAN A,ONUR E,KÖSE T,ALKIN T,ERDEM A Temporomandibuler bozukluğu olan hastalarda mizaç ve karakter boyutları. Türk Psikiyatri Dergisi. 2008; 19(3): 274 - 282.
IEEE DARCAN A,ONUR E,KÖSE T,ALKIN T,ERDEM A "Temporomandibuler bozukluğu olan hastalarda mizaç ve karakter boyutları." Türk Psikiyatri Dergisi, 19, ss.274 - 282, 2008.