Yıl: 2005 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 163 - 167 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları

Öz:
Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji ile ilgili hazır bulunuşluk düzeyleri ve dört yıllık öğrenimleri sonucunda ne kadar gelişme gösterdikleri incelenmiştir.Bu amaçla, Fakülteye yeni başlayan 1. sınıf öğrenciler dahil tüm sınıflara temel Biyoloji konularını kapsayan 80 soruluk bir test uygulanmıştır.Araştırma sonucunda öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin yeterli olduğu ve başarı düzeylerinin mezuniyet dönemlerinde yükseldiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelime: fen öğretmenleri gelişme (kalkınma) iyileştirme fen müfredatı fen dersleri biyoloji eğitimi

The Level of Readiness of the Science Teacher Students in Biology and Their Gains During Their Education

Öz:
In this study, the level of readiness of science teacher student in biology and their gains after 4 year education has been investigated. For this aim, pre-test and post-test were prepared and implemented to all grade groups. It has been observed that the readiness of the students is adequate for biology and their accomplishment is increased during education.
Anahtar Kelime: science teachers development biology education science courses improvement science curriculum

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akgün, Ş., 1998, Okullarımızda Fen Bilimlerine Olan İlginin Azalma Sebepleri. KTÜ III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Eylül, Trabzon
 • Ataklı, A., 2000, Students Expectation, Wishes And Preferences in The Secondary Education. Hacettepe Ünv. Eğitim Fak.Dergisi, 18,26-34
 • Ayas, A., Karamustafaoğlu, O., Sevim,S., Karamustafaoğlu, S., 2001, Fen Bilgisi Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Seviyeleri. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Ünv. 7-8 Eylül, Bildiriler Kitabı,s ;458-462, İstanbul
 • Başar, E.,2001, Genel Öğretim Yöntemleri. S.39, Kardeşler Ofset ve Matb. Samsun.
 • Bloom, B.S.,1995, İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, Çev.D.A. Özçelik, Ankara:M.E.B.yay.II.baskı,s.21
 • Çepni,S.,Özsevgeç, T.,Bacanak, A., 2001a, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Branşlarına Karşı Tutumları İle Fen Branşlarındaki Başarılarının İlişkisi, X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Haziran, Bolu
 • Çepni, S.,Küçük,M.,Ayvacı,H.Ş., 2001b, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Branşlarına Karşı Tutumlarının ve Temel Fen Kavramlarını Anlama Düzeylerinin Yıllara Göre Değişimi. X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,7-9 Haziran, Bolu
 • Çepni,S.,Özsevgeç,T.,Sayıklan,F.,Emre,F.,2002, İki Üniversitedeki Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Alt Branşlardaki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması,
 • Germann,P.J., 1998, Development Of Attitude Toward Science In School Assessment And Its Use To İnvestigate The Relationship Between Science Achivement And Attitude Toward Science In School, J. Of Research In Science Teaching, 25,(8), 689-703.
 • Martin, D.J., 1997, Science Education Today. Elementary Science Methods.A Constructivist Approach. Damlar Publishers.US.
 • Schoon,K.J. and Boone,W.J., 1998, Self Efficacy And Alternative Conceptions Of Science Of Preserve Teachers. Science Education, 82, 553-568
 • Stewens, C., and Wenner,G., 1996, Elementary Preservice Teacher’s Knowlidge And Beliefs Regarding Science And Mathematics.School Science And Math., 96, 2-9
 • Sözer,E., 1996, Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Anadolu Ünv.Eğitim Fak. Dergisi, 6 (2), 7-21
 • Wenner,G.J., 1993, Relationship Between Science Knowlidge Levels And Beliefs Toward Science Instructio Held By Preservice Elementary Teachers. J.of Sci. Educat. and Technology, 2,461-468
APA GÜNEŞ M, GÜNEŞ T (2005). Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları. , 163 - 167.
Chicago GÜNEŞ M. Handan,GÜNEŞ TOHİT Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları. (2005): 163 - 167.
MLA GÜNEŞ M. Handan,GÜNEŞ TOHİT Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları. , 2005, ss.163 - 167.
AMA GÜNEŞ M,GÜNEŞ T Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları. . 2005; 163 - 167.
Vancouver GÜNEŞ M,GÜNEŞ T Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları. . 2005; 163 - 167.
IEEE GÜNEŞ M,GÜNEŞ T "Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları." , ss.163 - 167, 2005.
ISNAD GÜNEŞ, M. Handan - GÜNEŞ, TOHİT. "Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları". (2005), 163-167.
APA GÜNEŞ M, GÜNEŞ T (2005). Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), 6(2), 163 - 167.
Chicago GÜNEŞ M. Handan,GÜNEŞ TOHİT Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.) 6, no.2 (2005): 163 - 167.
MLA GÜNEŞ M. Handan,GÜNEŞ TOHİT Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), vol.6, no.2, 2005, ss.163 - 167.
AMA GÜNEŞ M,GÜNEŞ T Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.). 2005; 6(2): 163 - 167.
Vancouver GÜNEŞ M,GÜNEŞ T Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.). 2005; 6(2): 163 - 167.
IEEE GÜNEŞ M,GÜNEŞ T "Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları." Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), 6, ss.163 - 167, 2005.
ISNAD GÜNEŞ, M. Handan - GÜNEŞ, TOHİT. "Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları". Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.) 6/2 (2005), 163-167.