Yıl: 2005 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 169 - 175 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri

Öz:
Bu çalışma İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi müfredatındaki biyoloji konuları ile ilgili anlama zorlukları ve nedenlerini belirleme amacıyla yapılmıştır. Fen bilgisi kitaplarında yer alan biyoloji konuları 23 başlık altında toplanmış ve bu konuların anlaşılma zorlukları ve nedenleri 476 ilköğretim (256 7. sınıf ve 220 8. sınıf) öğrencisine anket olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin anlama güçlüğü çektiği konular hücre Bölünmesi, hayvansal ve bitkisel dokular, düzenleyici ve denetleyici sistemler, canlılık olayları ve ATP enerjisi ve genetik ile ilgili konular olarak saptanmıştır. Öğrenciler zorlanma nedenleri olarak deney yapılmaması, konulara ilgi duymama ve konuların ezbere dayalı oması şeklinde belirtmişlerdir.
Anahtar Kelime: ilk öğretim öğrencileri biyoloji eğitimi ilk öğretim programı öğrenme güçlükleri ilk öğretim biyoloji kavramları fen müfredatı

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Difficulties and Their Reasons in Learning Biology Concepts in Primary School Students

Öz:
This study was done in order to determine the primary school students difficulties and their reasons in learning biology concepts presented in science curriculum in Turkey. 23 topics were compiled from the published syllabuses of Ministry of National Education and commonly used science textbooks.This topic headings were presented to 476 (256 7th grade and 220 8th grade) students to determine their difficulties in learning of biology concepts. İt has been observed that students have a difficulties in the topics of cell division,animal and plant tissues, regulatory and control systems, living organisms and ATP energy and genetics. The reasens of learning difficulties were established as absence of experiment, uninterested, learning by heart.
Anahtar Kelime: primary education biology concepts science curriculum primary school students biology education primary education curriculum learning difficulties

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ausebel, D. P., 1968, The Psychology of meaningfull verbal learning. Grune & Stratton, İnc.,pp,18-20, New York
 • Bahar, M.,Johnstone, A.H. and Hansell M. .H., 1999, Revisiting learning diffucilties in biology. J.of Biological Education, 33, (2), 84-86
 • Fisher, K.M., 1992, İmproving high school genetic instruction. İn teaching genetics; Recommendations and research proceeding of national conference.,Smith M.U-Simons PE, 24-28,Cambridge.
 • Garton,G.L., 1992, Teaching genetics in the high school classroom. İn teaching genetic,Smith M.U-Simons PE, 20-23, Cambridge
 • Gürkan, T., Gökçe,E., 2000, İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları.IV.Fen Bilimleri kongresi,Ankara
 • Hildebrand, A. C., 1991, Confusing Chromosome Number and Structure:A Common Student Erroe. J. of Biological Education,25,193-200.
 • Johnstone, A. H. and Mahmoud, N. A., 1980, Isolating topics of high perceived difficulty in school biology.J. of Biological Educat ion,14(2),163-166.
 • Kearsey, J. and Turner, S., 1999, How useful are the figures in school biology textbooks? J.of Biolojical Education, 33(2),87-94.
 • Kindfield, A. C. H., 1992, In teaching genetics;Recommendations and research proceeding of national conference.,Smith M.U-Simons PE, 39-43,Cambridge.
 • Lewis, J. and Wood R. C., 2000, Genes,Chromosomes,Cell division and İnheritence-do Students see any relationship? İnt.J.of Biol. Education, 16,135-140
 • Longden, B., 1982, Genetics are there inherentlearning difficulties. J. of Biological Education16;135-142
 • Milli Eğitim Bakanlığı, 2000, İlköğretimokulu fen bilgisi dersi (4,5,6,7,8 sınıflar) öğretim programı.M.E.B.Tebliğler dergisi, 2518.
 • Schimid, R. F. and Telaro,G., 1991, Concept Mapping as an İnstructional Strategy for high School Biology . J. of Educational Research, 84(2),78-85
 • Stewart, H., 1982a, Difficulties experienced by high school students lerning basic mendelian genetics.The Amer.Biology Teaching,44,80-89
 • Stewart, H., 1983b, Student Problem solving in High School Genetics. Science Education 67, 523-540
 • Tekkaya, C., Özkan Ö., Sungur S. ve Uzuntiryaki E., 2000, Öğrencilerin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları. IV.FenBil. Eğt. Kongresi Bildirileri,5-9 Ankara.
 • Yaman, M. ve Soran, H., 2000, Türkiyede Ortaöğretim Kurumlarında Biyoloji Öğretiminin Değerlendirilmesi. Hacettepe Eğt.Fak.Dergisi,18,229-237.
APA GÜNEŞ M, GÜNES T (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri. , 169 - 175.
Chicago GÜNEŞ M. Handan,GÜNES TOHIT İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri. (2005): 169 - 175.
MLA GÜNEŞ M. Handan,GÜNES TOHIT İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri. , 2005, ss.169 - 175.
AMA GÜNEŞ M,GÜNES T İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri. . 2005; 169 - 175.
Vancouver GÜNEŞ M,GÜNES T İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri. . 2005; 169 - 175.
IEEE GÜNEŞ M,GÜNES T "İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri." , ss.169 - 175, 2005.
ISNAD GÜNEŞ, M. Handan - GÜNES, TOHIT. "İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri". (2005), 169-175.
APA GÜNEŞ M, GÜNES T (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), 6(2), 169 - 175.
Chicago GÜNEŞ M. Handan,GÜNES TOHIT İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.) 6, no.2 (2005): 169 - 175.
MLA GÜNEŞ M. Handan,GÜNES TOHIT İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), vol.6, no.2, 2005, ss.169 - 175.
AMA GÜNEŞ M,GÜNES T İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.). 2005; 6(2): 169 - 175.
Vancouver GÜNEŞ M,GÜNES T İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.). 2005; 6(2): 169 - 175.
IEEE GÜNEŞ M,GÜNES T "İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri." Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), 6, ss.169 - 175, 2005.
ISNAD GÜNEŞ, M. Handan - GÜNES, TOHIT. "İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları ve Nedenleri". Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.) 6/2 (2005), 169-175.