Yıl: 2006 Cilt: 2006 Sayı: 30 Sayfa Aralığı: 55 - 62 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği

Öz:
Kimya öğreniminin ayrılmaz bir parçası olan laboratuarlar kavramsal anlamanın, laboratuvar becerilerinin ve bilimsel Düşünme yeteneğinin geliştiği yerlerdir. Laboratuvardaki performansı laboratuvara yönelik olumlu tutumlar arttırabildiği gibi, endişe de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin kimya laboratuvarına yönelik endişelerinin belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Bowen (1999) tarafından geliştirilen Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeğini Türkçe'ye uyarlayarak alt boyutlarını bulmaktır. Bu ölçek, kimya laboratuvar dersi alan 516 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen veriler faktör analiz ile incelenmiş ve laboratuvar araçlarını ve kimyasal maddeleri kullanma, diğer öğrencilerle çalışma, veri toplama ve laboratuvar zamanını kullanma olmak üzere dört boyut belirlenmiştir. Sonuçlara dayanarak ölçeğin kullanımına yönelik öneriler de verilmiştir.
Anahtar Kelime: kaygı ölçeği bilimsel düşünme kimya laboratuvarı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ausubel, D.P. (1968). Educarional Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Breslow, R. (1993). Let's put an end to chemophobia. Scientist, 7(6), 12.
 • Bowen, C. W. (1999). Development and score validation of a chemistry laboratory anxiety instrument(CLAI) for college chemistry students. Educational and Psychological Measurement, 59(1), 171 -187.
 • Czemiak, C. ve Chiarelott, L. (1984). Science anxiety: an investigation of science achievement, sex and grade level factors. Paper presented at the 68th Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, April 23-27.
 • Driscoll, M. P., (1994). PsycJıology of Learning for Instruction. Boston, Allyn and Bacon: A Division of Paramount Publishing, Inc.
 • Duit, R. (1991). On the role of analogies and metaphors in leaming science. Science Education, 75,649-672.
 • Eddy, R. M. (2000). Chemophobia in the college classroom: Extent, sources, and students characteristics. Journal ofChemical Education, 77(4),514-517.
 • Hofstein, A. ve Lunetta, V. N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: neglected aspects of research. Review of Educational Research, 52(2), 201-217.
 • Laukenmann. M., B1eicher, M., Fu , S., Glaser-Zikuda, M., Mayring, P. ve Von Rhöneck, C. (2003). An investigation of the influence of emotional factors on leaming in physics instruction. International Journal of Science Education, 25(4), 489-507.
 • Mallow, J. V. ve Greenburg, S. L. (1983). Science anxiety and science leaming. The Physics Teacher, February, 95-99.
 • Matyas, M. L. (1984). Science career interests, attitudes, abilities, and anxiety among secondary school students; the effects of gender, race/ethnicity, and school typenocation. Paper presented at the Annual Meeting of the National Associationfor Research in Science Teaching, New Orleans, LA, April28.
 • Mintzes, J. J., Wandersee, J. H. ve Novak, J. D. (1998). Teaching sciencefor understanding: A human constructivist view. San Diego, Academic Press.
 • Okebukola, P. A. ve Jegede, O. J. (1989). Students' anxiety towards and perception of difficulty of some biological concepts under the concept-mapping heuristic. Research in Science and Technological Education, 7(1), 85-92.
 • Wynstra, S. ve Cummings, C. (1990). Science anxiety: Relation with gender, year in chemistry class, achievement, and test anxiety. Paper presented at the 12th Annual Meeting of the Midwestern Educational Research Association, Chicago, IL, October 17-19.
 • Wynstra, S. ve Cummings, C. (1993). High school science anxiety. The Science Teacher, October, 19-21,
APA AZİZOĞLU N, UZUNTİRYAKİ E (2006). Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği. , 55 - 62.
Chicago AZİZOĞLU Nursen,UZUNTİRYAKİ Esen Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği. (2006): 55 - 62.
MLA AZİZOĞLU Nursen,UZUNTİRYAKİ Esen Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği. , 2006, ss.55 - 62.
AMA AZİZOĞLU N,UZUNTİRYAKİ E Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği. . 2006; 55 - 62.
Vancouver AZİZOĞLU N,UZUNTİRYAKİ E Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği. . 2006; 55 - 62.
IEEE AZİZOĞLU N,UZUNTİRYAKİ E "Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği." , ss.55 - 62, 2006.
ISNAD AZİZOĞLU, Nursen - UZUNTİRYAKİ, Esen. "Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği". (2006), 55-62.
APA AZİZOĞLU N, UZUNTİRYAKİ E (2006). Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006(30), 55 - 62.
Chicago AZİZOĞLU Nursen,UZUNTİRYAKİ Esen Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006, no.30 (2006): 55 - 62.
MLA AZİZOĞLU Nursen,UZUNTİRYAKİ Esen Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2006, no.30, 2006, ss.55 - 62.
AMA AZİZOĞLU N,UZUNTİRYAKİ E Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2006(30): 55 - 62.
Vancouver AZİZOĞLU N,UZUNTİRYAKİ E Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2006(30): 55 - 62.
IEEE AZİZOĞLU N,UZUNTİRYAKİ E "Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006, ss.55 - 62, 2006.
ISNAD AZİZOĞLU, Nursen - UZUNTİRYAKİ, Esen. "Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006/30 (2006), 55-62.