Yıl: 2006 Cilt: 2006 Sayı: 30 Sayfa Aralığı: 193 - 200 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eleştirel Düşünme ve Öğretimi

Öz:
ÖZET: Bilgi toplumu ögrencilerinin, ögretmenin sundugu uyancıyı edilgen olarak işleyen bireyler olarak yetiştirilmesi yerine, ögrenme sürecine etkin olarak katılan bireyler olarak yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanma davranışları bakımından eleştirel düşünme becerilerini kazanmış bireylerle bu becerileri yeterince kazanamamış bireyler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Alan yazın, eleştirel düşünme becerilerini kazanmış ve bu becerileri kullanan ögrendierin daha etkili biçimde ögrendiklerini onaya koymaktadır. Ögrencilerin eleştirel düşünme becerilerine sahip olmalan ve karşılaştıklan durumlarda eleştirel düşünme becerilerini kullanmalan bu nedenle giderek önem kazanmaktadır. Sahip olunan eleştirel düşünme becerilerinin uygun durumlarda kullanılması ise eleştirel düşünme egilimlerine sahip olunmasıyla olanaklı olmaktadır.
Anahtar Kelime: eleştirel düşünme düşünme stilleri düşünme becerileri öğrenciler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adams, M. H., Whitlow, J. F., Stover, L. M.; & Johnson, K. W. (1999). A longitudinal evaluation ofbaccalaureate students' critical thinking abilities. Journal of Nursing Education. 38, 3, 139-141.
 • Akınoğlu, O. (2001). Eleştirel düşünme becerilerini temel alan Fen Bilgisi öğretiminin öğrenme ürünlerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, yayımlanmamış doktora tezi.
 • Beyer, B. K. (1988). DeveIoping a scope and sequence for thinking skiIls instruction.Educational Leadership, 7,26-30.
 • Bowman, E. L. (1987). Phi/osophy professorsO conception, teaching, and assessment of critical thinking. Southem Nazarene University, Oklahoma, unpublished doctoral dissertation.
 • Branch, J. B. (2000). The relationship anwng critical thinking,clinical decision-making, and clinical practica: A comparative study. University of Idaho, Idaho, unpublished doctoral dissertation.
 • Brandt, R. S. (1985). Comparing approaches to thinking. A. Costa (Ed.), Developing Minds (s. 244-246). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Carol, T. M. (1989). Critica i thinking: Promoting it in the classroom. ERIC-Education Resources Information Center, (ERIC Document Reproduction Service No: ED306554). Temmuz 2oo5'te httD://www.eric.ed.gov/ adresinden alınmıştır.
 • Demirel, Ö. (1999). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • Ennis, R. (1985). Goals for critical thinking curriculum. A. Costa (Ed.), Developing Minds (s 54-57). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Epstein, R. L. (1999). Critical Thinking, Belmont: Wadsworth Publishing Company.
 • Evancho, R. S. (2000). Critical thinking skills and dispositions of the undergraduate baccalaureate nursing student. Southern Connecticut State University, Connecticut, unpublished master's thesis.
 • Facione, P. A. (1990). Critica i thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. Research findings and recommendations. Millbrae, CA: The California Academic Press. (ERIC Document Reproduction Service No: ED3I5423). Temmuz 2oo5'te httD://www.eric.ed.lzov/ adresinden alınmıştır.
 • Facione, P. A.; Giancarlo, C.; Facione, N., & Gainen, J. (1995). The disposition toward critical thinking. Journal of General Education, 1.
 • Facione, N.C. and Facione, P.A. (1997). Critical thinking assessment in nursing education programmes: An aggregate data analysis. Millbrae, CA: The Califomia Academic Press.
 • Gelen, İ. (1999). İlköğretim okulları 4. sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgi/er dersinde düşünme beceri/erini kazandırma yeterliklerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Adana, yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Hirose, S. (1992). Critical thinking in community colleges. ERIC Clearinghouse for Junior College s Los Angeles CA. (ERIC Document Reproduction Service No: ED348128). Eylül 2005'te http://www.ericdigests.orıı:/1992-2/critical.htm adresinden alınmıştır.
 • Huitt, W. (1998). Critical thinking:An overview. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Eylül 2005'te htto://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/cogsys/critthnk.html adresinden alınmıştır.
 • Ip, W.; Lee, D. 1.; Lee, J. C.; Wootton, Y., & Chang, A. (2000). Dispositions toward critical thinking: A study of Chinese undergraduate nursing students. Journal of Advanced Nursing, 32, 84-90.
 • Kaya, H. (1997). Üniversite öğrenci/erinde eleştirel akıl yürütme gücü. İstanbul Üniversitesi, İstanbul, yayımlanmamış doktora tezi.
 • Mctighe, J. ve Schollenberger, J. (1985). Why teach thinking. A. Costa (Ed.), Developing Minds (s. 3-6). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Munzur, F. (1999). Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarında eleştirel düşünmeeğitimi üzerine bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi, Ankara, yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • NCEE (1988). Anation at risk: The imperativefor educational reform. Washington OC: Govemment Printing Office.
 • Norris, S. P. (1985). Synthesis of research on critical thinking. Educational Leadership, 8,40-45.
 • Özden, Y. (2000). Öğrenme ve öğretme, Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • Patrick, J. 1. (1986). Critica i thinking in the social studies. ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education Bloomington IN. (ERIC Document Reproduction Service No: ED272432). Agustos 2005'te http://www.ericdigests.org/pre-924/critical.htm adresinden alınmıştır.
 • Paul, R. W. (1984). Critical thinking fundamental to education for a free society. Educational Leadership, 1,5-14.
 • Potts, B. (1994). Strategies for teaching critical thinking. ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, The Catholic University of America, Department of Education, O'Boyle Hall, Washington, OC. ERIC-Education Resources Information Center, (ERIC Document Reproduction Service No: ED385606). Haziran 2005'te http://www.eric.ed.gov/ adresinden alınmıştır.
 • Presseisen, B. Z. (1985). Thinking skills: Meanings, models, materials. A. Costa (Ed.), Developing Minds (s. 43-48). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Siegel, H. (1999). What (good) are thinking dispositions? Educational Theory, 49 (2), 207-224.
 • Stemberg, R. J. (1987). Teaching critical thinking: Eight ways to fail before you begin. Phi Delta Kappan, 456-459.
 • Tishman, S., Jay, E., & Perkins, D. N. (1992). Teaching thinking dispositionsfrom transmission to enculturation. Boston, MA: Harvard University. Haziran 2005'te http://learnweb.harvard.edu/alps/thinking/docs/article2.html adresinden alınmıştır.
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (2002). Türk Dil Kurumugüncel sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Uysal, A. (1998). Sosyal Bi/imler öğretim yöntemlerinin eleştirici düşünmegücünün gelişmesindeki rolü. İnönü Üniversitesi, Malatya, yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Wendy, O. M. (1992). Critical thinking as "Critical Spirit." ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, The Catholic University of America, Department of Education, O'Boyle Hall, Washington, OC. ERIC-Education Resources Information Center, (ERIC Document Reproduction Service No: ED357006). Nisan 2006'da http://www.eric.ed.gov/ adresinden alınmıştır.
APA SEFEROĞLU S, AKBIYIK C (2006). Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. , 193 - 200.
Chicago SEFEROĞLU S. Sadi,AKBIYIK Cenk Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. (2006): 193 - 200.
MLA SEFEROĞLU S. Sadi,AKBIYIK Cenk Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. , 2006, ss.193 - 200.
AMA SEFEROĞLU S,AKBIYIK C Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. . 2006; 193 - 200.
Vancouver SEFEROĞLU S,AKBIYIK C Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. . 2006; 193 - 200.
IEEE SEFEROĞLU S,AKBIYIK C "Eleştirel Düşünme ve Öğretimi." , ss.193 - 200, 2006.
ISNAD SEFEROĞLU, S. Sadi - AKBIYIK, Cenk. "Eleştirel Düşünme ve Öğretimi". (2006), 193-200.
APA SEFEROĞLU S, AKBIYIK C (2006). Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006(30), 193 - 200.
Chicago SEFEROĞLU S. Sadi,AKBIYIK Cenk Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006, no.30 (2006): 193 - 200.
MLA SEFEROĞLU S. Sadi,AKBIYIK Cenk Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2006, no.30, 2006, ss.193 - 200.
AMA SEFEROĞLU S,AKBIYIK C Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2006(30): 193 - 200.
Vancouver SEFEROĞLU S,AKBIYIK C Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2006(30): 193 - 200.
IEEE SEFEROĞLU S,AKBIYIK C "Eleştirel Düşünme ve Öğretimi." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006, ss.193 - 200, 2006.
ISNAD SEFEROĞLU, S. Sadi - AKBIYIK, Cenk. "Eleştirel Düşünme ve Öğretimi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006/30 (2006), 193-200.