Yıl: 2008 Cilt: 2008 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 148 - 161 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Öz:
Öğrencilerin başarısına ilişkin değerlendirme, genellikle öğretme-öğrenme sürecinde ve sonunda gerçekleştirilir ve öğretimden bağımsız bir olay olarak görülür. Oysa ki, öğrencileri değerlendirmek için seçilen yöntemler öğrencilerin nasıl çalıştıklarını, değerlendirme sürecine nasıl hazırlandıkları ve içeriği ne düzeyde öğrendikleri gibi çok farklı değişkenler üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır. İçeriğin öğretilmesi ve ne kadar öğrenildiğinin ölçülmesi birbirlerini bütünleyen ve çift yönlü etkileyen süreçlerdir. Ayrıca, seçilen değerlendirme yöntemi öğrencilerin içeriğe yaklaşımlarını ve öğrenme düzeylerini etkilemekte, dolayısı ile üst düzey düşünme becerilerini kazanmalarına yardımcı olabilmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle bu çalışma, özgün formu Birenbaum (1994) tarafından üniversite öğrencileri için geliştirilen “Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin” Türkçeye uyarlanması amacı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin faktör yapısı açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları, üç temel ölçekten oluşan ve birbirinden bağımsız olarak kullanılabilen ölçeklerin faktör yapılarının özgün ölçekle benzer olduğunu göstermiştir. Ölçeklerin alfa iç tutarlılık katsayıları .58 ile .92 arasında değişmekte olup ortalaması .79’dur.
Anahtar Kelime: ölçek uyarlama değerlendirme tercihleri türkçeye uyarlama öğrenci başarıları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Anderson, J. C. & Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-offit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173.
 • Birenbaum, M. (1994). Toward adaptive assessment - the student's angle. Studies in Educational Evaluation, 20, 239-255.
 • Birenbaum, M. (1997). Assessment preferences and their relationship to learning strategies and orientations. Higher Education, 33, 71-84.
 • Birenbaum, M. (2007). Assessment and instruction preferences and their relationship with test anxiety and learning strategies. Higher Education, 53, 749-768.
 • Birenbaum, M. & Rosenau, S. (2006). Assessment preferences, learning orientations, and learning strategies of pre-service and in-service teachers. Journal of Education for Teaching, 32(2), 213-225.
 • Biggs, J. (2003). Teaching for Quality Learning at University (2nd edition). United Kingdom: The Society for Research into Higher Education and Open University Pres.
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
 • Dancer, D. & Kamvounias, P. (2005). Student involvement in assessment: a Project designed to assess class participation fairly and reliably. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(4), 445-454.
 • Dobson, S. (2006). The assessment of student Powerpoint presentations – attempting the impossible?. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(1), 109-119.
 • Gelbal, S. Ve kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-147.
 • Gijbels, D. & Dochy, F. (2006). Students’ assessment preferences and approaches to learning: can formative assessment make a difference?. Educational Studies, 32(4), 399-409.
 • Hambleton, R.K. & Patsula, L. (1999). Increasing the validity of adapted tests: myths to be avoided an guidlines for improving test adaptation practies 1,2.(online). Web: http//www.testpublishers.org.journal.html.
 • Kline, P. (2000). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P.(1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391-410.
 • Russell, J., Elton, L., Swinglehurst, D. & Greenhalgh, T. (2006). Using the online environment in assessment for learning: a case-study of a web-based course in primary care. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(4), 465-478.
 • Sambell, K., McDowell, L. & Brown, S. (1997). ‘But is it fair?’: an exploratory study of student perceptions of the consequential validity of assessment. Studies in Educational Evaluation, 23(4), 349-371.
 • Struyven, K., Dochy, F. & Janssens, S. (2005). Students’ perceptions about evaluation and assessment in higher education: a review. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(4), 325-341.
 • Shao, L. P., Anderson, L. P. & Newsome, M. (2007). Evaluating teaching effectiveness: where we are and where we should be. Assessment & Evaluation in Higher Education, 32(3), 355-371.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6) 49-74.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th edition). Boston: Allyn and Bacon.
 • Walsh, A. (2007). An exploration of Biggs’ constructive alignment in the context of work-based learning. Assessment & Evaluation in Higher Education, 32(1), 79-87.
 • Wilhelm, P. & Pieters, J. M. (2007). Fostering effective studying and study planning with study questions. Assessment & Evaluation in Higher Education, 32(3), 373-382.
APA GÜLBAHAR Y, Büyüköztürk Ş (2008). Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. , 148 - 161.
Chicago GÜLBAHAR Yasemin,Büyüköztürk Şener Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. (2008): 148 - 161.
MLA GÜLBAHAR Yasemin,Büyüköztürk Şener Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. , 2008, ss.148 - 161.
AMA GÜLBAHAR Y,Büyüköztürk Ş Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. . 2008; 148 - 161.
Vancouver GÜLBAHAR Y,Büyüköztürk Ş Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. . 2008; 148 - 161.
IEEE GÜLBAHAR Y,Büyüköztürk Ş "Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması." , ss.148 - 161, 2008.
ISNAD GÜLBAHAR, Yasemin - Büyüköztürk, Şener. "Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması". (2008), 148-161.
APA GÜLBAHAR Y, Büyüköztürk Ş (2008). Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008(35), 148 - 161.
Chicago GÜLBAHAR Yasemin,Büyüköztürk Şener Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008, no.35 (2008): 148 - 161.
MLA GÜLBAHAR Yasemin,Büyüköztürk Şener Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2008, no.35, 2008, ss.148 - 161.
AMA GÜLBAHAR Y,Büyüköztürk Ş Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 2008(35): 148 - 161.
Vancouver GÜLBAHAR Y,Büyüköztürk Ş Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 2008(35): 148 - 161.
IEEE GÜLBAHAR Y,Büyüköztürk Ş "Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008, ss.148 - 161, 2008.
ISNAD GÜLBAHAR, Yasemin - Büyüköztürk, Şener. "Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008/35 (2008), 148-161.