Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 509 - 522 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi

Öz:
Bu araştırma, öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarma amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 485’i erkek (%39,7) ve 737’si de kız (%60,3) olmak üzere toplam 1.222 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: (1) Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? (2) Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir? (3) Başat kavramsal kategoriler öğretmen adaylarının program türü ve cinsiyeti bakımından farklılık göstermekte midir? Araştırma verilerinin toplanması için katılımcıların her birinden “Öğretmen . . . gibidir, çünkü . . .” ibaresini tamamlaması istendi. Elde edilen veriler hem nitel (içerik analizi) hem de nicel (chi-square) veriçözümleme teknikleri kullanılarak analiz edildi. Araştırmanın bulgularına göre: (1)Öğretmen adayları toplam 111 adet geçerli metafor üretmiştir. (2) Öğretmen adaylarıtarafından üretilen metaforlar ortak özellikleri bakımından on farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. (3) Başat olan ilk altı kavramsal kategori öğretmen adaylarının program türü ve cinsiyeti bakımından önemli derecede farklılık göstermektedir. Sonuç olarak, metaforlar öğretmen adaylarının öğrenme ve öğretme gibi olgulara ilişkin sahip oldukları kişisel algıları ortaya çıkarmada, anlamada ve açıklamada güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelime: öğretmen algılamaları metaforlar öğretmen adayları öğretmen kavramı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Ben-Peretz, M., Mendelson, N., & Kron, F. W. (2003). How teachers in different educational contexts view their roles. Teaching and Teacher Education, 19, 277-290.
 • Black, A. L. & Halliwell, G. (2000). Accessing practical knowledge: How? Why? Teaching and Teacher Education, 16, 103-115.
 • BouJaoude, S. (2000). Conceptions ofscience teaching revealed by metaphors and by answers to open-ended questions. Journal of Science Teacher Education, 11 , 173-186.
 • Bozlk, M. (2002). The college student as learner: Insight gained through metaphor analysis. College Student Journal, 36, 142-151.
 • Carlson, T. B. (2001). Using metaphors to enhance refectiveness among preservice teachers. Journal oF Physical Education, Recreation & Dance, 72 (1), 49-53.
 • Chen, D. D. (2003). A classification system For metaphors about teaching. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 74 (2), 24-31.
 • Cook-Sather, A. (2003). Movements of mind: The Matrix, metaphors, and reimagining education. Teachers College Record, 105 (6), 946-977.
 • Demir, G. Y. (2005). Çevirenin önsözü. G. Lakoff & M. Johnson (Yazarlar) Metaforlar: Hayat, anlam ve dil (s.11-15). ‹stanbul: Paradigma.
 • Fenwick, T. (2000). Adventure guides, outfitters, Firestarters, and caregivers: Continuing educators’ images oF identity. Canadian Journal of University Continuing Education, 26 (1), 53-77.
 • Forceville, C. (2002). The identiFication of target and source in pictorial metaphors. Journal oF Pragmatics, 34, 1-14.
 • Gillis, C., & Johnson, C. L. (2002). Metaphor as renewal: Re-imagining our proFessional selves. English Journal, 91 (6), 37-43.
 • Goldstein, L. S. (2005). Becoming a teacher as a hero’s journey: Using metaphor in preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 32 (1), 7-24.
 • Guerrero, M. C. M., & Villamil, O. S. (2002). Metaphorical conceptualizations oF ESL teaching and learning. Language Teaching Research, 6 (2), 95-120.
 • Hagstrom, D., Hubbard, R., Hurtig, C., Mortola, P., Ostrow, J., & White, V. (2000). Teaching is like . . .? Educational Leadership, 57 (8), 24-27.
 • Heath, M. S. (1999). Metaphors we teach by: Personal teaching metaphors and phases oF teacher career development. Unpublished Doctoral Dissertation, University oF South Carolina, USA.
 • Hoban, G. (2000). Using a refective Framework to study teaching-learning relationships. ReFective Practice, 1 (2), 165-182.
 • Inbar, D. (1996). The Free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38 (1), 77-92.
 • Johnson, C. C. (2001). Accounting For pre-service teachers’ use of visual metaphors in narratives. Teacher Development, 5 (1), 119-139.
 • Kliebard, H. M. (1982). Curriculum theory as metaphor. Theory into Practice, 21 (1), 11-17.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). MetaForlar: Hayat, anlam ve dil (çev. G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Methaphors we live by. Chicago, IL: University oF Chicago Press.
 • Mahlios, M., & Maxson, M. (1998). Metaphors as structures For elementary and secondary preservice teachers’ thinking. International Journal oF Educational Research, 29, 227-240.
 • MarkgraF, S., & Pavlik, L. (1998). “Reel” metaphors For teaching. Metaphor and Symbol, 13, 275-285.
 • Marshall, H. H. (1990). Metaphor as an instructional tool in encouraging student teacher refection. Theory into Practice, 29 (2), 128-132.
 • Martinez, M. A., Sauleda, N., & Huber, G. L. (2001). Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 17, 965-977.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Morgan G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metaFor (çev. G. Bulut). İstanbul: BZD Yayıncılık.
 • Moser, K. S. (2000). Metaphor analysis in psychology - method, theory, and Fields of application. Forum: Qualitative Social Research [On-line journal], 1 (2). web adresinden 13 Haziran 2004 tarihinde edinilmiFtir.
 • Oxford, R. L., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R. Z., Saleh, A. et al. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology For the language teaching Field. System, 26, 3-50.
 • Parsons, S. C., Brown, P. U. & Worley, V. (2004). A metaphor analysis of preservice teachers’ reFective writings about diversity. Curriculum and Teaching Dialogue, 6 (1), 49-58.
 • Saban, A. (2004). GiriF düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilifkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 131-155.
 • Shuell, T. J. (1990). Teaching and learning as problem solving. Theory into Practice, 29 (2), 102-108.
 • Tobin, K. (1990). Changing metaphors and beliefs: A master switch For teaching? Theory into Practice, 29 (2), 122-127.
 • Vadeboncoeur, J. A., & Torres, M. N. (2003). Constructing and reconstructing teaching roles: A Focus on generative metaphors and dichotomies. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 24 (1), 87-103.
 • Wallace, S. (2001). Guardian angels and teachers From hell: Using metaphor as a measure of schools’ experiences and expectations of general national vocational qualiFications. Qualitative Studies in Education, 14 (6), 727-739.
 • Weade, R., & Ernst, G. (1990). Pictures of lişe in classrooms, and the search For metaphors to Frame them. Theory into Practice, 29 (2), 133-140.
 • Yıldırım, A. & Şiimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araFtırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138.
 • Yung, B. H. W. (2001). Examiner, policeman or students’ companion: Teachers’ perceptions of their role in an assessment reform. Educational Review, 53, 251-260.
APA ŞABAN A, KOÇBEKER B, SABAN A (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. , 509 - 522.
Chicago ŞABAN Ahmet,KOÇBEKER Beyhan Nazlı,SABAN Aslıhan Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. (2006): 509 - 522.
MLA ŞABAN Ahmet,KOÇBEKER Beyhan Nazlı,SABAN Aslıhan Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. , 2006, ss.509 - 522.
AMA ŞABAN A,KOÇBEKER B,SABAN A Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. . 2006; 509 - 522.
Vancouver ŞABAN A,KOÇBEKER B,SABAN A Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. . 2006; 509 - 522.
IEEE ŞABAN A,KOÇBEKER B,SABAN A "Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi." , ss.509 - 522, 2006.
ISNAD ŞABAN, Ahmet vd. "Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi". (2006), 509-522.
APA ŞABAN A, KOÇBEKER B, SABAN A (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 509 - 522.
Chicago ŞABAN Ahmet,KOÇBEKER Beyhan Nazlı,SABAN Aslıhan Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 6, no.2 (2006): 509 - 522.
MLA ŞABAN Ahmet,KOÇBEKER Beyhan Nazlı,SABAN Aslıhan Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.6, no.2, 2006, ss.509 - 522.
AMA ŞABAN A,KOÇBEKER B,SABAN A Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2006; 6(2): 509 - 522.
Vancouver ŞABAN A,KOÇBEKER B,SABAN A Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2006; 6(2): 509 - 522.
IEEE ŞABAN A,KOÇBEKER B,SABAN A "Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6, ss.509 - 522, 2006.
ISNAD ŞABAN, Ahmet vd. "Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 6/2 (2006), 509-522.