Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 81 - 132 Metin Dili: Türkçe

Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler

Öz:
Matematik, genellikle içinde değerler barındırmayan bir alan olarak görülmektedir. Bu durum da matematik eğitiminde değerler öğretimiyle ilgili az çaşmanın yapılması na neden olmaktadır. Ancak matematik, içinde çeşitli değerleri barındıran ve bu yönüyle de dikkate alınması gereken bir alandır. Değerler, matematik derslerinde genellikle diğer derslerdeki gibi açık bir şekilde değil, gizli bir şekilde öğretilmektedir. Aynı durum, matematik ders kitaplarında da görülmektedir. Çünkü kitaplar da değerler taşır. Bu çalışmada, lise 1, lise 2 ve lise 3. sınıf matematik ders kitaplarında, matematik ve matematik eğitimi değerlerine ne kadar yer verildiği araştırılmıştır. Bunun için rastgele seçilen toplam 12 adet lise matematik ders kitabı, anlamsal içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda, bütün düzeylerdeki kitaplarda, matematiksel deĞerlerden rasyonellik, kontrol ve açıklık değerlerinin tamamlayıcı değer çiftlerine göre daha fazla vurgulandığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde, matematik eğitimi değerlerinden formal bakış, teorik bilgi, işlemsel öğrenme/anlama, erişebilirlik ve değerlendirme değerlerinin de tamamlayıcı değer çiftlerine göre daha fazla taşındığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: matematiksel değerler lise öğrencileri matematik ders kitapları matematik eğitimi değer matematik öğretimi

Mathematical Values Conveyed by High School Mathematics Textbooks

Öz:
Mathematics is usually seen as a value-free field. This is the primary reason for the lack of values studies in mathematics education. However mathematics is related to various values and that must be seriously considered from this perspective. Values are taught implicitly rather than explicitly in mathematics classes compared to other fields. A similar trend can be found in mathematics textbooks. That is, mathematics textbooks also convey various values. Thus, the presence of educational and mathematical values in the 9th, 10th and 11th Turkish high school mathematics textbooks was investigated in this paper. For this purpose, 12 textbooks were randomly chosen and were analyzed by semantic content analysis. Results showed that rationalism, control, and openness are emphasized more than complementary value pairs in the 9th, 10th and 11th grade mathematics textbooks. Similarly, it has also been fixed that formalistic view, theoretical knowledge; instrumental learning/ understanding, accessibility, and evaluation are conveyed more than complementary value pairs in the 9th, 10th and 11th grade mathematics textbooks.
Anahtar Kelime: high school students mathematics education mathematics textbooks value mathematical values mathematics teaching

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Bishop, A. (1999). Mathematics teaching and values education- An intersection in need of research. International Reviews on Mathematical Education [Electronic Journal], 31 (1).
 • Bishop, A. (2002). Research, policy and practice: The case of values. In P. Valero & O. Skovsmose (Eds.), Proceedings of the 3rd International MES Conference (pp. 1-7). Copenhagen: Centre for Research in Learning Mathematics.
 • Bishop, A., Clarkson, P., FitzSimons, G., & Seah, W.T. (2000). . www.education.monash. edu.au/projects/vamp/ adresinden 24 Ocak 2004 tarihinde edinilmifltir.
 • Bishop, A., FitzSimons, G., Seah, W. T., & Clarkson, P. (1999, December). Values in mathematics education: Making values teaching explicit in the mathematics classroom. Paper presented at the Combined Annual Meeting of the Australian Association for Research in Education and the New Zealand Association for Research in Education. Melbourne, Australia.
 • Brown, R. (2001, September). Educational values and summative assessment a view across three educational systems. Paper presented at the Annual Conference of the Australian Association for Research in Education. Fremantle, Australia.
 • Clarkson, P., FitzSimons, G., Bishop, A. & Seah, W. T. (2000, December). Methodology challenges and constraints in the values and mathematics Project. Paper presented at the Annual Meeting of the Australian Association for Research in Education. Sydney, Australia.
 • D’Angelo, J. P. & West, D.B. (1997). Mathematical thinking: Problem solving and proofs. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
 • Dede, Y. (in press). Values in Turkish middle school mathematics textbooks. Quality and Quantity.
 • Ernest, P. (1991). Mathematics, values and equal opportunities. The Philosophy of Mathematics Education. Bristol, PA: The Falmer Press.
 • FitzSimons, G. & Seah, W. (2001, July). Beyond numeracy: Values in the mathematics classroom. Paper presented at the 24th Annual MERGA Conference, Sydney.
 • FitzSimons, G., Seah, W., Bishop, A., & Clarkson, P. (2000). Conceptions of values and mathematics education held by Australian primary teachers: Preliminary findings from VAMP. http://www.education.monash.edu.au/projects/ vamp/hpm2000c.pdf adresinden 21 Ocak 2004 tarihinde edinilmiştir.
 • Hiebert, J. & Carpenter, T. (1992). Learning and teaching with understanding. In D. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 65-97). Macmillan Library Reference, New York.
 • Kathleen, C. M. Walle, J. V., & Hoyt, W. T. (1993). The NCTM: Standards & implementation. Richmond, VA: Metropolitian Educational Researh Consortium
 • Main, R. (1993, December). Integrating motivation into the instructional design process. Educational Technology, 37-41.
 • Matthews, B. (2001). The relationship between values and learning. International Education Journal, 2 (4), 223-232.
 • McCormicnk, R. (1997). Conceptual and procedural knowledge. International Journal of Tenhnology and Design Education, 7, 141-159.
 • Sam, L. & Ernest, P. (1997, March). Values in mathematics education: What is planned and what is espoused? British Society for Research into Learning Mathematics (pp. 37-44). Proceedings of the Day Conference held at University of Nottingham.
 • Seah, W. T. (2002). Exploring teacher clarification of values relating to mathematics education. In C. Vale, J. Roumeliotis & J. Horwood (Eds.), Valuing mathematics in society (pp. 93-104). Brunswick, Australia: Mathematical Association of Victoria.
 • Seah, W. T. (2003, April). Understanding mathematics classroom experiences through the values lens. Paper presented at the Research Presession of the 81st Annual Meeting of the National, San Council of Teachers of Mathematics Antonio, TX.
 • Seah, W. T. & Bishop, A. J. (2000, April). Values in mathematics textbooks: A wiew throught the Australasian regions. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. New Orleans, LA.
 • Seah, W. T. & Bishop, A. J. (2002). Values, mathematics and society: Making the connections. In C. Vale, J. Roumeliotis & J. Horwood (Eds.), Valuing Mathematics in Society (pp. 105-113). Brunswick, Australia: Mathematical Association of Victoria.
 • Seah, W. T., Bishop, A. J., FitzSimons, G. & Clarkson, P. (2001, December). Exploring issues of control over values teaching in the mathematics classroom. Paper presented at the 2001 Annual Conference of the Australian Association for Research in Education. Fremantle, Australia.
 • Seven, S. (2001). İlköğretim sosyal bilgiler ders kitapları hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Shannon, P. (1982). Some subjective reasons for teachers’ reliance on commercial reading materials. Reading Teacher, 36, 884-889.
 • Swadener, M., & Soedjadi, R. (1988). Values, mathematics education and the task of developing pupils’ personalities: An Indonesian perspective. Educational Studies in Mathematics, 19 (2), 193-208.
 • Tavşancıl, E. & Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • The Centre for Innovation in Mathematics Teaching (CIMT) (2003). http://www.ex.ac.uk/cimt adresinden 10 Eylül 2003 tarihinde edinilmiştir.
 • Analiz Edilen Kitaplar
 • Aydın, N. & Asma, N. (2003). Lise 1 matematik ders kitabı. Ankara: Aydın Yayınları.
 • Aydın, N. & Asma, N. (2003). Lise 2 matematik ders kitabı. Ankara: Aydın Yayınları.
 • Aydın, N. (2003). Lise 3 matematik ders kitabı. Ankara: Aydın Yayınları.
 • Bakşi, E., Korkmaz, H. ve Adalığlu, U. (2004). Lise 3 matematik ders kitabı. İstanbul: Millî Eğitim Yayınları.
 • Barış, M. (2000). Lise 2 matematik ders kitabı. İstanbul: Ders Kitapları Anonim Şirketi Yayınları.
 • Çetiner, Z., Kavcar, M. & Yıldız, Y. (2003). Lise 1 matematik ders kitabı. İstanbul: Millî Eğitim Yayınları.
 • Demiralp, A., Gürkan, M. & Pelit, T. (2002). Lise 3 matematik ders kitabı. Ankara: Başarı Yayınları.
 • Demiralp, A., Gürkan, M. & Pelit, T. (2003). Lise 2 matematik ders kitabı. Ankara: Başarı Yayınları.
 • Ertürk, Ö. F., Kır, G. & Bilgin, İ. (2004). Lise 2 matematik ders kitabı. İstanbul: Millî Eğitim Yayınları.
 • Gündoğdu, M. (1999). Lise 3 matematik ders kitabı. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınları.
 • Gündoğdu, M. (2000). Lise 1 matematik ders kitabı. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınları.
 • Sönmez, F. & Sönmez, S. (2001). Lise 1 matematik ders kitabı. İstanbul: Ülke Yayınları.
APA DEDE Y (2006). Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler. , 81 - 132.
Chicago DEDE Yüksel Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler. (2006): 81 - 132.
MLA DEDE Yüksel Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler. , 2006, ss.81 - 132.
AMA DEDE Y Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler. . 2006; 81 - 132.
Vancouver DEDE Y Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler. . 2006; 81 - 132.
IEEE DEDE Y "Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler." , ss.81 - 132, 2006.
ISNAD DEDE, Yüksel. "Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler". (2006), 81-132.
APA DEDE Y (2006). Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(1), 81 - 132.
Chicago DEDE Yüksel Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 6, no.1 (2006): 81 - 132.
MLA DEDE Yüksel Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.6, no.1, 2006, ss.81 - 132.
AMA DEDE Y Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2006; 6(1): 81 - 132.
Vancouver DEDE Y Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2006; 6(1): 81 - 132.
IEEE DEDE Y "Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6, ss.81 - 132, 2006.
ISNAD DEDE, Yüksel. "Lise Matematik Ders Kitaplarında Taşınan Matematiksel Değerler". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 6/1 (2006), 81-132.