Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 40 - 43 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar

Öz:
Yoğun bakım üniteleri hastane geneline göre invaziv girişimlerin daha sık uygulandığı dirençli mikroorganizmaların daha çok izole edildiği yerlerdir ve bu nedenle buralarda hastane enfeksiyonları daha sıktır. Hastane genelinde nozokomiyal enfeksiyon oranları % 5-10 iken yoğun bakım ünitelerinde bu oran % 20-25’lerin üzerine çıkabilmektedir. Ventilatör ilişkili pnömoniler, üriner sistem enfeksiyonları, bakteriyemi ve kateter enfeksiyonları ile cerrahi alan enfeksiyonları yoğun bakım ünitelerinde en sık görülen nozokomiyal enfeksiyonlardır. Ventilatör ilişkili pnömoniler aynı zamanda mortalitesi en yüksek nozokomiyal enfeksiyonlardır.
Anahtar Kelime:

Konular: Yoğun Bakım, Tıp

The frequent nosocomial infections in intensive care units

Öz:
The incidence of nosocomial infections is higher than other sites of the hospitals at intensive care units (ICUs) because of high frequency of invasive interventions and multidrug resistant microorganism’s prevalence. The rate of nosocomial infections is about 5-10% at the hospital but this rate increased more than 20-25% in the ICUs. The most frequent nosocomial infections are ventilator-related pneumoniae, urinary tract infections, catheter-related bacteremia and surgical site infections. Ventilator-related pneumonia cases have the highest mortality risk among the nosocomial infections.
Anahtar Kelime:

Konular: Yoğun Bakım, Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Platt R, Goldman RA, Hopkıns CC. Epidemiology of nosocomial infections. In: Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR, eds. İnfectious Diseases. Philadelphia: WB Sounders Company, 96-106, 1992
 • 2. Larsen AR. Nosocomial infections. In: Hoeprich PD, Jordan MC, eds. Infectious Disease 4th. ed Phledelpiha: J.B.Lippincott Company, 35-40, 1989
 • 3. Gürdoğan K, Arslan H, Nazlıer S. Ventilatör ilişkili pnömoniler. Klimik Dergisi 12: 58-59, 1999
 • 4. Akova M. Nosokomial pnömoniler. Akalın E, ed. Hastane İnfeksiyonları Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yayınları: 1. Güneş Kitabevi, Ankara, 135-144, 1993
 • 5. Chastre J, Fagon JY, Trouillet JL. Diagnosis and treatment of nosocomial pneumonia in patients intensive care units. Clinical Infectious Diseases 21: 226-237, 1995
 • 6. Finegold SM. Aspiration pneumonia. Reviews of Infectious Diseases, 13: 737-742, 1991
 • 7. Leblebicioğlu H. Sık görülen hastane infeksiyonu türleri ve etkenleri. Klimik Derg, 6: 106-110 1993
 • 8. Craven DE, Steger KA, Barber TW. Preventing nosocomial pneumonia: state of the art and perspectives for the 1990s. Am J Med, 91: 44-53, 1991
 • 9. Dökmetaş İ, Bakır M, Yalçın AN, Gürün A, Bakıcı MZ. Hastanede gelişen üriner sistem infeksiyonlarında predispozan faktörler, kliniklere göre dağılım, etkenler ve bazı antibiyotiklere duyarlılık durumu. ANKEM Derg, 9: 38-42, 1995
 • 10. Clarke ED, Kimelman J, Raffin TA. The evaluation of fever in the intensive care unit. Chest 100: 213-220, 1991
 • 11. Korten V. Hastane enfeksiyonları. Willke A, Doğanay M, ed. İnfeksiyon Hastalıkları. Nobel Kitabevi. 281-288, 1996
 • 12. Henderson DK. Bacteremia due to percutaneous intravasculer devices. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and Practice of Infectious Diseases 4th ed. New York, Churchil Livingstone, 2587-2599, 1995
 • 13. Stamm WE. Catheter-associated urinary tract infections: epidemiology, pathogenesis, and prevention. Am J Med 91: 65-71, 1991
 • 14. Çetin ET, Derbentli Ş, Töreci K, Tellaloğlu S, Akıncı M, Selhanoğlu M. Nozokomial idrar yolu infeksiyonlarının incelenmesi. ANKEM Derg 1: 242-246, 1987
 • 15. Cunha BA, Shea KW. Fever in the intesive care unit. Infectious Disease Clinics Of North America 10: 185-209, 1996
 • 16. Bakır M. Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonları. Doğanay M, Ünal S ed. Hastane İnfeksiyonları. Bilimsel Tıp Yayınevi, 531-555, 2003
 • 17. Ecevit Z. Nosokomial bakteriyemi. Hastane İnfeksiyonları “Genel Prensipler” Ankara Numune Hastanesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları 3. 9-10 Ekim Ankara 1995.
 • 18. Aras N, Kadıoğlu A. Ürolojide ameliyat sonrası infeksiyonlardan korunma. ANKEM Derg, 1: 381-385, 1987
 • 19. Tuğrul S, Çakar N. Yoğun bakım ünitelerinde infeksiyon kontrolü. Hastane İnfeksiyonları dergisi 7:11-20, 2003
 • 20. Nichols LR. Surgical wound infection. Am J Med, 91: 54-64, 1991
 • 21. Kernodle DS, Kaiser AB. Postoperative infections and antimicrobial prophylaxis. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and Practice of Infectious Diseases 4th ed. New York.Churchil Livingstone, 2742-2756, 1995
 • 22. Leblebicioğlu H. Sık görülen hastane infeksiyonu türleri ve etkenleri. Klimik Derg, 6: 106-110, 1993
 • 23. Trilla A.Epidemiology of nosocomial infections in adult intensive care units. Intensive Care Medicine, 20: 1-4, 1994
 • 24. Kurtoğlu M. Ameliyat sonrası enfeksiyonlardan korunma. ANKEM Derg 1: 376-380, 1987
APA ORUCU M, GEYİK M (2008). Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar. , 40 - 43.
Chicago ORUCU Mehmet,GEYİK Mehmet Faruk Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar. (2008): 40 - 43.
MLA ORUCU Mehmet,GEYİK Mehmet Faruk Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar. , 2008, ss.40 - 43.
AMA ORUCU M,GEYİK M Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar. . 2008; 40 - 43.
Vancouver ORUCU M,GEYİK M Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar. . 2008; 40 - 43.
IEEE ORUCU M,GEYİK M "Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar." , ss.40 - 43, 2008.
ISNAD ORUCU, Mehmet - GEYİK, Mehmet Faruk. "Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar". (2008), 40-43.
APA ORUCU M, GEYİK M (2008). Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 0(1), 40 - 43.
Chicago ORUCU Mehmet,GEYİK Mehmet Faruk Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 0, no.1 (2008): 40 - 43.
MLA ORUCU Mehmet,GEYİK Mehmet Faruk Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, vol.0, no.1, 2008, ss.40 - 43.
AMA ORUCU M,GEYİK M Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 0(1): 40 - 43.
Vancouver ORUCU M,GEYİK M Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 0(1): 40 - 43.
IEEE ORUCU M,GEYİK M "Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar." Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 0, ss.40 - 43, 2008.
ISNAD ORUCU, Mehmet - GEYİK, Mehmet Faruk. "Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar". Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 1 (2008), 40-43.