Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 21 - 28 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması

Öz:
Amaç: Sağlıklı aileler, “fonksiyonel aile” olarak tanımlanıp, çocuğun psiko-sosyal gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlar. Ailede hasta veya özürlü bir kimsenin olması, aile işlevselliğini bozar. Çalışmamızda hipotez olarak özürlü çocuğa sahip ailelerin aile işlevselliğinin bozuk olacağını öne sürdük. Bu amaçla, özürlü çocuk ailesi ile sağlıklı çocuk ailesinin işlevselliği karşılaştırıldı. Yöntem: İlköğretim özel alt sınıfında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören zihinsel engelli 50 çocuğun ailesi ile, normal eğitim gören 30 sağlıklı çocuğun ailesine demografik özellikleri içeren bir anket formu ve “Aile Değerlendirme Ölçeği” uygulandı. Sonuçlar istatistiksel analizle değerlendirildi. Bulgular: Özürlü çocuğu olan ebeveynlerin %24’ünün suçluluk ve pişmanlık duyduğu, %14’ünün isyan ve yılgınlık yaşadığı, %20’sinin çaresizlik ile yeterli sabır ve anlayışı gösteremedikleri gösterildi. Özürlü çocukların psikolojik yardım alıyor olması (p<0.05), babanın çalışmıyor alması(p<0.01) ve annenin çalışıyor olması (p<0.01) “davranış kontrolü” alt boyutlarını anlamlı düzeyde etkilemektedir. Annenin çalışıyor olması “gerekli ilgi gösterme” alt boyutunu da olumsuz yönde etkilemektedir(p<0.05). Sonuç: Özürlü bir çocuğa sahip olmak, aile işlevselliğini belirgin olarak bozmaktadır. İşleyişin tekrar normal sınırlara çekilebilmesi için sosyal destek sistemlerinin çok iyi işleyerek gerektiğinde devreye girmesi gerekir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Pediatri Psikoloji Aile Çalışmaları

Comparison of child bringing-up attitudes of families having mentally retarded children and families who have healthy children

Öz:
Purpose: A healthy family, which is decribed as &#8220;functional family&#8221;, provides a healthy psycho-social environment for the child development. Presence of a chronically ill or a mentally retarded member may distort family functioning. In our study we hypothesed that the family functioning of parents having a retarded child would be impaired. We compared the parents who has a retarded child and parents who has healthy children according to their family functioning. Methods: The participants were the parents of 50 mentally retarded children (being educated in special subclasses of primary schools and in private rehabilitation centers) and 30 healthy children (being educated in normal classes of primary schools). The parents were asked to complete a socio-demographic form (prepared by the authors) and &#8220;Family Assessment Device&#8221;. The data were analysed statistically. Results: It is showed that among the parents who have a retarded child, 24 % feel guilt and remorse, 14 % lived rebellion and exhaustion, 20 % could not exhibit adequate patience and understanding. For mentally retarded children, having psychological help (p<0.05), non-working father (p<0.01), and working mother (p<0.05) affected the &#8220;behavioral control&#8221; subdimension significantly. Working mother negatively affected the &#8220;exhibiting adequate attention&#8221; subdimension, as well. Conclusion: Presence of a retarded child considerably distorts family functioning. Social supports systems should perform flawlessly in order to make family functioning better.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Pediatri Psikoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Ogburn WF. The Changing Functions of the Family. in Robert F. Winch, Robert McGinnis, Herbert R. Barringer (eds. ), Selected Studies in Marriage New York: Henry Holt, 1953
 • 2. Bulut I. Ruh hastalığının aile işlevlerine etkisi. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hiz. Müsteşarlığı Yay. Ankara, Kılıçaslan Matbaası, 1993
 • 3. Bulut I. Aile değerlendirme ölçeği el kitabı, Ankara, Özgüzeliş Matbaası, 1990
 • 4. Kut S. Uluslararası Aile Yılı Özel Ihtisas Komisyon Raporları, 1994 5. Barton C, Alexander JF, Waldron H, Turner CW, J. Generalizing treatment effects of functional family therapy: Three replications. The American Journal of Family Therapy. 3: 16-26, 1985
 • 6. Tufan B. Aile İçi İlişkilerin Ruh Sağlığına Etkisi Üzerine Bir İnceleme H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokul Dergisi,1(1):1, 1982
 • 7. Fişek G. Türk Ailesinin Dinamik ve Yapı-sal Özellikleri Üzerine Düşünceler ve Konuya İlişkin Bir Ön Çalışma. Aile Yazıları:Birey Kişilik ve Toplum. Ankara:Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1992
 • 8. Becvar JR, ve Becvar SD. Systems Theory and Famıly Therapy, Washington DC, University Press of America. 1982
 • 9. Holmes AM, Dep B. The effect of chronic illness on the psychological health of family members. J Ment Health Policy Econ. 6: 13-22, 2003
 • 10. Bowles J, Kington RS. The Impact of Family Function on Health of African American Elderly.Journal of Comparative Family Studies, 29: 34-41, 1998
 • 11. King G, King S, Rosenbaum P, Goffin R. Family-centered caregiving and well-being of parents of children with disabilities: linking process with outcome. J Pediatr Psychol. 24: 41 –53, 1999
 • 12. Kongar E. Demokrasi ve Kültür. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993. 13. Epstein N, Baldwin L, Bishop D. The McMaster Family Assessment Device. J Marital and Family Ther. 9: 171-180, 1983
 • 14. Öztürk MO. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 10. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2004.
 • 15. Çağlar D. Geri Zekalı Çocuklar ve Eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, 1979.
 • 16. Yavuzer H. Psiko-sosyal Açıdan Çocuk Suçluluğu, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1981
 • 17. Akmeşe PP, Mutlu A, Günel MK. Serebral paralizili çocukların annelerinin kaygı düzeyinin araştırılması. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 50: 236-240, 2007
 • 18. Kronenberg WG, Thompson RJ Jr., Psychological adaptation of mothers with spina bifida: Association with dimension of social relationships J Pediatr Psychol. 17:1-14, 1992
 • 19. Nixon J, Pearn J. Emotional sequelae of parents and sibs following the drowning or near-drowning of a child. Aust N Z J Psychiatry. 11:265-268, 1977
 • 20. Beavers J, Hampson RB, Hulgus YF, Beavers WR. Coping in families with a retarded child.Fam Process. 25:365-378, 1986
 • 21. Beckman PJ. Comparison of mothers' and fathers' perceptions of the effect of young children with and without disabilities. Am J Ment Retard. 95:585-595, 1991
 • 22. Levy-Shiff R. Mother-father-child interac-tions in families with a mentally retarded young child. Am J Ment Defic. 91:141-9, 1986
 • 23. Marsh DT. Families and Mental Retar-dation: New Directions in Professional Practice. London: Praegar Publishers, 1992
APA İÇMELİ C, ATAOĞLU A, CANAN F, ÖZÇET A (2008). Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması. , 21 - 28.
Chicago İÇMELİ Celalettin,ATAOĞLU Ahmet,CANAN Fatih,ÖZÇET Adnan N Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması. (2008): 21 - 28.
MLA İÇMELİ Celalettin,ATAOĞLU Ahmet,CANAN Fatih,ÖZÇET Adnan N Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması. , 2008, ss.21 - 28.
AMA İÇMELİ C,ATAOĞLU A,CANAN F,ÖZÇET A Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması. . 2008; 21 - 28.
Vancouver İÇMELİ C,ATAOĞLU A,CANAN F,ÖZÇET A Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması. . 2008; 21 - 28.
IEEE İÇMELİ C,ATAOĞLU A,CANAN F,ÖZÇET A "Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması." , ss.21 - 28, 2008.
ISNAD İÇMELİ, Celalettin vd. "Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması". (2008), 21-28.
APA İÇMELİ C, ATAOĞLU A, CANAN F, ÖZÇET A (2008). Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 0(3), 21 - 28.
Chicago İÇMELİ Celalettin,ATAOĞLU Ahmet,CANAN Fatih,ÖZÇET Adnan N Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 0, no.3 (2008): 21 - 28.
MLA İÇMELİ Celalettin,ATAOĞLU Ahmet,CANAN Fatih,ÖZÇET Adnan N Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, vol.0, no.3, 2008, ss.21 - 28.
AMA İÇMELİ C,ATAOĞLU A,CANAN F,ÖZÇET A Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 0(3): 21 - 28.
Vancouver İÇMELİ C,ATAOĞLU A,CANAN F,ÖZÇET A Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 0(3): 21 - 28.
IEEE İÇMELİ C,ATAOĞLU A,CANAN F,ÖZÇET A "Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması." Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 0, ss.21 - 28, 2008.
ISNAD İÇMELİ, Celalettin vd. "Zihinsel özürlü çocukları olan ebeveynler ile sağlıklı çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının karşılaştırılması". Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 3 (2008), 21-28.