Yıl: 2008 Cilt: 12 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 19 - 24 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma

Öz:
Bu ön çalışma, Çamlıgöze Baraj Gölü'nün bazı fıziko-kimyasal özelliklerinin ve Cladocera türlerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanında seçilen iki istasyondan su ve zooplankton örnekleri alınmıştır. Çamlıgöze Baraj Gölü'nde 4 familyaya ait toplam 7 Cladocera türü (Daphnia longispina, Ceriodaphnia quadrangula, Simocephalus vetulus, Macrothrix laticornis, Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Disparalona rostrata) tespit edilmiştir. Alman su örneklerinde su sıcaklığı, elektriksel iletkenlik, Secchi disk derinliği, pH ve çözünmüş oksijen analiz edilmiştir. Bu ön çalışma sonucunda, Çamlıgöze Baraj Gölü'nde önemli bir kirlilik probleminin olmadığı bulunmuştur.
Anahtar Kelime: su sıcaklığı Sivas elektrik iletkenliği Çamlıgöze Baraj Gölü Cladocera çözünmüş oksijen barajlar Türkiye fizikokimyasal özellikler su kalitesi zooplankton

Konular: Biyoloji Çevre Bilimleri Limnoloji Ekoloji Fizikokimya

A preliminary study on some phyico-chemical properties and cladocera species of Çamlıgöze Dam Lake, (Sivas)

Öz:
This preliminary study was performed to investigate some physico-chemical properties and Cladocera species of Çamlıgöze Dam Lake. The water and zooplankton samples were taken from two stations in the research area. A total of 7 Cladocera species {Daphnia longispina, Ceriodaphnia quadrangula, Simocephalus vetulus, Macrothrix laticornis, Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Disparalona rostrata) belonging to 4 families were determined in Çamlıgöze Dam Lake. In the water samples water temperature, electrical conductivity, Secchi disc depth, pH and dissolved oxygen were analyzed. As a result of this preliminary study, Çamlıgöze Dam Lake was found there are no important a pollution problem.
Anahtar Kelime: dissolved oxygen dams Turkey physicochemical properties water quality zooplankton water temperature Sivas electrical conductivity Camligoze Dam Lake Cladocera

Konular: Biyoloji Çevre Bilimleri Limnoloji Ekoloji Fizikokimya
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anonim. 1988. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği. 19919 sayılı Resmi Gazete, 04.09. 1988,965-1026.
 • Anonim. 2003. Sivas İli Tarım Master Planı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, 160 sayfa.
 • Anonim. 2004. Sivas İli Çevre Durum Raporu. Sivas Valiliği, Çevre ve Orman il Müdürlüğü, Sivas, 398 sayfa.
 • Anonim. 2006. Sivas Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejisi. Sivas Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü, Sivas, 64 sayfa.
 • Aydoğar, Ş.İ. 2004. Türkiye'de İlçelerin İl Olma Çalışmaları Suşehri. Acar Matbaacılık A.Ş., İstanbul, 160 sayfa.
 • Barlas, M., İkiel, C. ve Özdemir, N. 1995. Gökova Körfezine akan tatlısu kaynaklarının fiziksel ve kimyasal açıdan incelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi I. ve II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 704-712.
 • Benzie, J.A.H. 2005. Cladocera: The genus Daphnia (including Daphniopsis) (Anomopoda: Daphnidae). Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World 21. Dumont, H.J.F. (ed.), Backhuys Publishers, Leiden, 376 sayfa.
 • Berzins, B. ve Pejler, B. 1987. Rotifer occurence in relation to pH. Hydrobiology, 147, 107-116.
 • Çelikkale, M.S. 1994. İçsu Balıkları ve Yetiştiriciliği, Cilt I. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Yayın No: 128, Trabzon, 460 sayfa.
 • Dave, G. 1989. Experiences with wastewater-cultured Daphnia in the start feeding of rainbow trout (Salmo gairdneri). Aquaculture, 79, 337-343.
 • Egemen, Ö. ve Sunlu, U. 1999. Su Kalitesi (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 14, III. Baskı, İzmir, 153 sayfa.
 • Goldman, C.R. ve Home, A.J. 1983. Limnology. McGraw-Hill Inc., New York, 464 sayfa.
 • Kara, C. ve Çömlekçioğlu, U. 2004. Karaçay (Kahramanmaraş)'ın kirliliğinin biyolojik ve fiziko-kimyasal parametrelerle incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 7, 1, 1-7.
 • Kaya, M. ve Altındağ, A. 2007. Some Clado-ceran species from Turkish inland waters. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 60-67.
 • Kocataş, A., 1999. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 51, Ders Kitabı Dizini No: 20, İzmir, 564 sayfa.
 • Orlova-Bienkowskaja, M.Y. 2001. Cladocera: Anomopoda: Daphniidae: Genus Simocephalus. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World 17. Dumont, H.J.F., Backhuys Publishers, Leiden, 130 sayfa.
 • Polat, M. 1997. Akarsu ve göllerde izlenen fiziksel ve kimyasal parametreler. Su Kalitesi Yönetimi Semineri, Bildiri Kitabı, D.S.İ. Genel Müdürlüğü, Ankara, 45-57.
 • Scourfield, DJ. ve Harding, J.P. 1966. A Key to The British Freshwater Cladocera. Freshwater Biological Association Scientific Publication, No: 5, 52 sayfa.
 • Smirnov, N.N. 1974. Fauna of USSR Crustacea, Chydoridae. Vol. I. Scientific Transbition, Jerusulem, 515 sayfa.
 • Smirnov, N.N. 1992. The Macrothricidae of the World. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World 11. Dumont, H.J.F., SPB Academic Publishing, Amsterdam, 143 sayfa.
 • Smirnov, N.N. 1996. Cladocera: The Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the World. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World 11. Dumont, H.J.F., SPB Academic Publishing, Amsterdam, 197 sayfa.
 • Steffens, W. 1981. Moderne Fischwirtschaff-Grundlagen und Praiis. Verlag Neumann-Neudamm, Melsungen, Berlin, 375 sayfa.
 • Sanal, M. ve Koksal, G., 2005. Farklı besin ortamlarının Daphnia pulex1 in üreme randımanı üzerine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(2), 173-177.
 • Tanyolaç, J. 2006. Limnoloji (Tatlısu Bilimi). Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti., 4. Baskı, Ankara, 237 sayfa.
 • Timur, G. 1992. Plankton Bilgisi ve Plankton Kültürü. Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 40, Antalya, 374 sayfa.
 • Ustaoğlu, M.R. 2004. A check-list for zooplankton of Turkish inland waters. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21(3-4), 191-199.
 • Verep, B., Serdar, O., Turan, D. ve Şahin, C. 2005. İyidere (Trabzon)'nin fiziko-kimyasal açıdan su kalitesinin belirlenmesi. Ekoloji Çevre Dergisi, 14, 26-35.
 • Vijverberg, J. 1989. Culture techniques for studies on the growth, development and reproduction of Copepods and Cladocerans under laboratory and in situ conditions: a review. Freshwater Biology, 21, 317-373.
APA Dirican S, MUSUL H (2008). Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma. , 19 - 24.
Chicago Dirican Seher,MUSUL Haldun Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma. (2008): 19 - 24.
MLA Dirican Seher,MUSUL Haldun Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma. , 2008, ss.19 - 24.
AMA Dirican S,MUSUL H Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma. . 2008; 19 - 24.
Vancouver Dirican S,MUSUL H Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma. . 2008; 19 - 24.
IEEE Dirican S,MUSUL H "Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma." , ss.19 - 24, 2008.
ISNAD Dirican, Seher - MUSUL, Haldun. "Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma". (2008), 19-24.
APA Dirican S, MUSUL H (2008). Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(4), 19 - 24.
Chicago Dirican Seher,MUSUL Haldun Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12, no.4 (2008): 19 - 24.
MLA Dirican Seher,MUSUL Haldun Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.12, no.4, 2008, ss.19 - 24.
AMA Dirican S,MUSUL H Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2008; 12(4): 19 - 24.
Vancouver Dirican S,MUSUL H Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2008; 12(4): 19 - 24.
IEEE Dirican S,MUSUL H "Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma." Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12, ss.19 - 24, 2008.
ISNAD Dirican, Seher - MUSUL, Haldun. "Çamlıgöze baraj gölü'nün (Sivas) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve cladocera türleri üzerine bir ön çalışma". Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12/4 (2008), 19-24.