Yıl: 2007 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 34 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması

Öz:
Yüksek işsizlik ve enflasyon sorunu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli iki sorunudur. Türkiye son otuz yıldır yüksek işsizlik ve enflasyon oranları ile karşı karşıya kalmış ve buna bağlı olarak ekonomik krizler yaşamıştır. Özellikle son beş yıldır uygulanan istikrar programı ile enflasyonla mücadelede göreceli olarak başarı sağlanmasına rağmen işsizlik oranlarında aynı başarı sağlanamamıştır. Son yıllarda ülke ekonomisinde sağlanan sürekli büyümeye rağmen işsizlik oranlarında beklenen azalmanın gerçekleşmemesi işsizlik oranlarında histeri etkisinin varlığını araştırmayı gerektirmektedir. Bu amaçla bu çalışmada geleneksel Ratchet model kullanarak işsizlik oranları üzerindeki histeri etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 1939-2005 dönemi için işsizlik oranlarında histeri etkisinin varlığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Ratchet Model: Empirical Evidence from Turkey, 1939-2005

Öz:
High unemployment rates and high inflation rates are the two main problems of the developing economies. Turkey had to face with high inflation and unemployment rates for the last thirty years and have several financial crises afterwards. Although a lower inflation rate was achieved after the implementation of the stabilization program, the unemployment rate still remains high. It is necessary to search for the existence of hysteria effect on unemployment rate since the unemployment rate could not be lowered despite the high growth rates of the economy. In this study, we examine the hysteria effect on the unemployment rate using the traditional Ratchet model. Empirical results support the evidence of hysteria effect on the unemployment rates in Turkey for the period of 1939-2005.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AGUIAR, A. ve MARTINS, Manuel M.F. (2005); Testing the significance and the non-linearity of the Phillips trade-off in Euro Area, Emprical Economics, Vol. 30, pp 665-691.
 • AKKAYA, Şahin ve PAZARLIOĞLU, M. Vedat (200); Ekonometri 1, İzmir.
 • ARESTIS, Philip ve SAWYER, Malcolm (2005); Aggregate demand, conflict and capacity in the inflationary process, Cambridge Journal of Economics, Vol. 29, pp 959-974.
 • BALL, Laurence ve MANKIW, Gregory (2002); The NAIRU in Theory and Practice, Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, pp 115-136.
 • BARDSEN, Gunnar ve NYMOEN, Ragnar (2003); Testing Steady-State Implications for the NAIRU, The Review of Economics and Statistics, Vol. 85, pp 1070-1075.
 • BATINI, N. Ve GREENSLADE, J.V. (2006); Measuring the UK short-run NAIRU, Oxford Economic Papers, Vol. 58, pp 28-49.
 • BEAUDRY, Paul ve DOYLE, Matthew (2000); What Happened to the Phillips Curve in 1990s in Canada, www.bankofcanada.ca/publications/workingpaper/2000/beaudry.final. pdf (çalışmanın internet üzerinden indirilme tarihi: 11.02.2005).
 • BERGSTROM, A.R. (2001); Stability and Wage Acceleration in Macroeconomic Models of Cyclical Growth, Journal of Applied Econometrics, Vol. 16, pp 327- 340.
 • BIANCI, Marco ve ZEOGA, Gylfi (1997); Challenges facing natural rate theory, European Economic Review, Vol. 41, pp 535-547.
 • BULUTAY, Tuncer (1995); Employment, Unemployment and Wages in Turkey, International Labour Organization, Ankara.
 • CAMARERO, M., CARRION-I-SILVESTRE, Josep L. ve TAMARIT, C. (2005); Unemployment dynamics and NAIRU estimates for accession: A univariate approach, Journal of Comparative Economics, Vol 33, pp 584-603.
 • CAMARERO, M., CARRION-I-SILVESTRE, Josep L. ve TAMARIT, C. (2006); Testing for Hysteresis in Unemployment in OECD Countries: New Evidence using Stationarity Panel Tests with Breaks, Oxford Bulletin and Statisrics, vol 68, pp 167-182.
 • CLEMENTE, J., LANASPA, L. ve MONTANES, A. (2005); The unemployment structure of the US states, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 45, pp 848-868.
 • ÇOLAK, Ömer Faruk ve Ardor, H. Naim (2003); Üretim ve İşsizlik Sorununun Çözümü İçin Kuramsalcı Yaklaşım, Güçlü ve Büyük Türk Ekonomisi İçin Üretim ve İstihdam Politikaları Araştırma Yarışması (Ödül Alan Eserler), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayınları, Ankara,.
 • FRIEDMAN, Milton (1968); The Role of Monetary Policy, The American Economic Review, Vol. 58, No 1, pp 1-17.
 • GIL-ALANA, Luis A. (2001); The Persistence of Unemployment in the USA and Europe in terms of fractionally ARIMA models, Applied Economics, Vol. 33, pp 1263-1269.
 • GIL-ALANA, Luis A. (2002); Modelling the Persistence of Unemployment in Canada, International Review of Applied Economics, Vol. 16, pp 465-477.
 • GORDON, R. J. (1988); Back to future: European unemployment today viewed from America in 1939, Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 1, pp 271-304.
 • GORDON, R. J. (1989); Hysteresis in history: Was there ever a Phillips curve?, American Economic Paper, Papers and Proceedings, Vol. 79, pp 220-250.
 • GRANT, Alan P. (2002); Time-varying estimates of the natural rate of unemployment: A revisitation of Okun’s Law, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 42, pp 95-113.
 • GUJARATI, N. Damodar (1999); Temel Ekonometri, Literatür Yayınları, İstanbul.
 • HARIS, R. I. D. (1996); Estimating unemployment inflows, outflows and long-term unemployment in Britain using the cointegration approach, Applied Economics, Vol. 28, pp 1199-1212.
 • KARANASSOU, M., SALA, H. ve SNOWER, D. (2003); The European Phillips Curve: Does the NAIRU Exist?, Applied Economics Quarterly, Vol. 49, pp 93-121.
 • KOUSTAS, Zisimos ve VELOCE, William (1996); Unemployment hysteresis in Canada: an approach based on long-memory time series models, Applied Economics, Vol. 28, pp 823-831.
 • KÖSTEKLİ, Şeyma İpek (2003); Türkiyenin Üretim Ve İstihdam Sorunu, Stratejisi Ve Politika Önerileri, Güçlü ve Büyük Türk Ekonomisi İçin Üretim ve İstihdam Politikaları Araştırma Yarışması (Ödül Alan Eserler), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayınları, Ankara.
 • MADSEN, Jakob B. (2005); Emprical Estimates of the NAIRU, Labour, Vol. 19, pp 563-593.
 • PARASIZ İlker ve BİLDİRİCİ Melike (2002); Modern Emek Ekonomisi, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • PARASIZ, İlker (1994); Ücret Teorisi, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • PHELPS, E. S. (1967); Phillips curves, expectations of inflation and optimal unemployment over time, Economica, Vol. 34, pp 254-281.
 • REICHEL, Richard (2004); On the Death of the Phillips Curve: Further Evidence, Cato Journal, Vol. 24, pp 341-348.
 • SALEMI, Michael K. (1999), Estimating the Natural Rate of Unemployment and Testing the Natural Rate Hypothesis, Journal of Applied Econometrics, Vol. 14, pp 1-25.
 • SAWYER, Malcolm (2002); The NAIRU, Aggregate Demand and Investment, Metroeconomica, Vol. 53, pp 66-94.
 • SEVÜKTEKİN, Mustafa (1995); Model Kararlılığının Belirlenmesi İçin Alternatif Bir Test: CUSUM ve CUSUMSQ Testi, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:10,Sayı:2.
 • SMYTH, David J. ve EASAW, .Joshy Z. (2001); Unemployment hysteresis and the NAIRU: a ratchet model, Applied Economic Letters, Vol. 8, pp 359-362.
 • STANLEY T.D (2002); When all are NAIRU: hysteresis and behavioural inertia, Applied Economics Letter, Vol. 9, pp 753-757.
 • STANLEY, T.D. (2004); Does Unemployment Hysteresis Falsify the Natural Rate Hypothesis? A Meta-Regression Analysis, Journal of Economic Surveys, Vol. 18, pp 589-612.
 • STOCKHAMMER, Engelbert (2004); Explaining European Unemployment: Testing the NAIRU Hypothesis and a Keynesian Approach, International Review of Applied Economics, Vol 18, No 1, pp 3–23.
 • THOMAS, R.L. (1997); Modern Econometrics, Adison-Wesley.
 • TÜSİAD Basın Bülteni (2003); Türkiye’de İşgücü Piyasası ve İşsizlik, http://www.tusiad.org /haberler/basin/ duyuruno312. pdf. Erişim Tarihi: 15/08/2006.
 • WEBSTER, David (2005); Long-term Unemployment, the invention of ‘hysteresis’ and the misdiagnosis of structural unemployment in the UK, Cambridge Journal of Economics, Vol. 29, pp 975-995.
 • YILDIRIM, Kemal ve KARAMAN Doğan (2001); Makro Ekonomi, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı, Yayın No:145, Eskişehir.
APA PAZARLIOĞLU M, ÇEVİK E (2007). Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması. , 17 - 34.
Chicago PAZARLIOĞLU M. Vedat,ÇEVİK Emrah İ. Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması. (2007): 17 - 34.
MLA PAZARLIOĞLU M. Vedat,ÇEVİK Emrah İ. Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması. , 2007, ss.17 - 34.
AMA PAZARLIOĞLU M,ÇEVİK E Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması. . 2007; 17 - 34.
Vancouver PAZARLIOĞLU M,ÇEVİK E Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması. . 2007; 17 - 34.
IEEE PAZARLIOĞLU M,ÇEVİK E "Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması." , ss.17 - 34, 2007.
ISNAD PAZARLIOĞLU, M. Vedat - ÇEVİK, Emrah İ.. "Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması". (2007), 17-34.
APA PAZARLIOĞLU M, ÇEVİK E (2007). Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 17 - 34.
Chicago PAZARLIOĞLU M. Vedat,ÇEVİK Emrah İ. Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9, no.1 (2007): 17 - 34.
MLA PAZARLIOĞLU M. Vedat,ÇEVİK Emrah İ. Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, 2007, ss.17 - 34.
AMA PAZARLIOĞLU M,ÇEVİK E Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2007; 9(1): 17 - 34.
Vancouver PAZARLIOĞLU M,ÇEVİK E Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2007; 9(1): 17 - 34.
IEEE PAZARLIOĞLU M,ÇEVİK E "Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması." Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, ss.17 - 34, 2007.
ISNAD PAZARLIOĞLU, M. Vedat - ÇEVİK, Emrah İ.. "Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9/1 (2007), 17-34.