Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 81 - 102 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması

Öz:
Sosyal sermaye, örgütlerin rekabet etmeleri ve yeni üretim sistemlerine uyum sağlamaları için en temel ihtiyaç olan bilgi yaratma ve yenilik üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Yapısal, ilişkisel ve bilişsel sosyal sermaye boyutları, içerdiği kaynaklar sayesinde bilgiye ulaşmak, ulaşılan bilgiyi paylaşmak ve mevcut bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler yaratmak gibi temel bilgi yaratma faaliyetlerine güçlü bir zemin hazırlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyal sermaye ve bilgi yaratma arasındaki ilişkiyi, sosyal ağ kuramlarıyla analiz etmektir. Bu bağlamda, fen bilimleri ve sosyal bilimlerde yer alan akademisyenlerin sosyal ağ özellikleri ve güven boyutlarının makale sayısı üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Sonuçlara göre sosyal sermaye ve bilgi yaratma arasındaki ilişki bilim dallarına göre değişmektedir.
Anahtar Kelime:

The Relationship Between Social Capital and Knowledge Creation With the Perspective of Social Network Features: A Field Survey on Academics

Öz:
Social Capital has a positive effect on knowledge creation and innovation, which are the most basic need of competing and adapting to the new production systems of organizations. Through the sources, embedded in social capital dimensions, structural, relational and cognitive dimensions provide a forcible background to the basic knowledge creation activities such as accessing to knowledge, sharing the accessed knowledge and combining it with the existing knowledge. The aim of this study is to analyze the relationship between social capital and knowledge creation through the social network theories. In this context, the effects of social network features and trust dimension on the article number of the academics in sciences and social sciences have been evaluated. According to the results, the relationship between social capital and knowledge creation is changing in respect of the features of different disciplines.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adler, Paul S. ve Kwon, Seok-Woo. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27 (1): 17-40.
 • Bresman, Henrik, Birkinshaw, Julian ve Nobel, Robert. (1999). Knowledge transfer in international acquisitions. Journal of International Business Studies, 30 (3): 439-460.
 • Burt, Ronald S. (1997). The contingent effect of social capital. Administrative Science Quarterly, 42(2):339-366.
 • Burt, Ronald S. (1992). Structural holes: The social structure of competition. Harvard: Harvard University Press.
 • Coleman, James. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94: 95-120.
 • Coleman, James. (1990). Foundations of social theory. England: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Floyd, Steven W. ve Wooldrıdge, Bill. (1999). Knowledge creation and social networks in corporate entrepreneurship: The renewal of organizational capability. Entrepreneurship, Theory and Practice, 23 (3): 121-143.
 • Fukayama, Francis. (1995). Global economy and social capital. Foreign Affairs, 74 (5):89-104.
 • Gabbay, M. Shaul ve Leenders, Roger Th.A.J. (1999). Corporate social capital: The structure of advantage and disadvantage. Corporate Social Capital and Liability, Eds.: R.Th.A.J. Leenders and S.M.Gabbay, Boston:Kluwer Academic Publishers.
 • Goronwy, Lenke Simon.(1996). A contextual approach to management learning: The Hungarian case.Organization Studies, 17(2): 269-289.
 • Granovetter, Mark S. (1985). Economic action and social structure embeddedness. American Journal of Sociology, 91 (3): 481-510.
 • Granovetter, Mark S. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78(6): 1360-1380.
 • Hansen, M.T., Mors, Marie L. ve Lovas, Björn. (2005). Knowledge sharing in organizations: Multiple networks, multiple phases. Academy of Management Journal, 45 (5): 776-799.
 • Hansen, M.T. (1999). The search transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organizational subunits. Administrative Science Quarterly, 44 (1): 82-112.
 • Ibarra, Herminia (1993). Network centrality, power and innovation involvement: Determinants of technical and administrative roles. Academy of Management Journal, 36 (3):471-501.
 • Knoke, David. (1999). Organizational networks and corporate social capital. Corporate Social Capital and Liability. Eds.: Roger Th.A.J. Leenders, Shaul M.Gabbay, USA:Kluwer Academic Publisher.
 • Kraatz, Matthew S. (1998). Learning by association: Interorganizational networks and adaptation to environmental change. Academy of Management Journal, 41(6): 621-643.
 • Leana, Carrie ve Van Buren Harry J. (1999). Organizational social capital and employment practices. Academy of Managemnt Review, 24 (3): 538-546.
 • Levin, Daniel Z. ve Cross, Rob. (2004). The strength of weak ties you can trust: The mediating role of trust in effective knowledge transfer. Management Science, 50 (11): 1477-1490.
 • Li, Li. (2005). The effects of trust and shared vision on inward knowledge transfer in subsidiaries’ intraand inter-organizational relationships. International Business Review, 14 (1):77-95.
 • Lin, Nan. (2001). Social capital : A theory of social structure and action. USA:Cambridge University Press.
 • Lin, N., Lai, G. ve Leung, S. (1998). Network resources, contact resources and status attainment.Social Networks, 20:159-178.
 • Marsden, Peter V. (1987). Core discussion networks of Americans. American Sociological Review, 52(1):122-131.
 • Marsden, Peter V. (1990). Network data and measurement. Annual Review of Sociology, 16: 435-463.
 • Mayer, R. C. ve Davis, J. H. (1999). The effect of the performance appraisal system on trust for management: A field quasiexperiment. Journal of Applied Psychology, 84: 123-136.
 • McAllister, Daniel J. (1995). Affect-and cognition-based trust as foundatitions for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38 (1): 24-60.
 • Mehra, Ajay, Kilduff, Martin ve Brass, J. Daniel. (2001). The social networks of high and low selfmonitors: ımplications for workplace performance. Administrative Science Quarterly, 46: 121-146.
 • Michael, James ve Yukl, Gary. (1993). Managerial level and subunit function as determinants of networking behavior in organizations. Group and Organization Management, 18 (3): 328-351.
 • Nonaka, Ikujiro ve Takeuchi, Hirotaka, (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 • Pallant, Julie. (2005). Spss survival manual. United Kingdom: Open University Press.
 • Pennings, J.M. ve Lee, K. (1999). Social capital of organization: Conceptualization, level of analysis and performance implications. Corporate Social Capital and Liability, Eds.: R.Th. A:J. Leenders and S.M.Gabbay, Boston:Kluwer Academic Publishers.
 • Portes, Alejandro ve Landolt, Patricia.(2000). Social capital: Promise and pitfalls of its role in development. Journal of Latin America Studies, 32: 529-547.
 • Putnam, Robert D. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. American Prospect, 4 (13): .35-42.
 • Putnam, Robert D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. NY:Simon and Schuster.
 • Seibert, S.E., Kraimer, M.L. ve Liden, R.C. (2001). A social capital theory of career success.Academy of Management Journal, 44 (2):219-237.
 • Szulanski, G. (1996). Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm. Strategic Management Journal, 17: 45-62.
 • Uzzi Brian ve Lancaster, Ryon. (2003). Relational embeddedness and learning: The case of bank loan managers and their clients. Management Science, 49 (4): 383-399.
 • Van Wijk, Raymond, Van Den Bosch, Frans A.J. ve Volberda, Henk W. (2003). Knowledge and networks. Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management. Eds.: Mark Easterby-Smith, Marjorie A.Lyles, Blackwell Publishing, USA.
 • Von Krogh, Georg. (1998). Care in knowledge creation. California Management Review, 40 (3):133-153.
 • İNTERNET KAYNAKLARI
 • Baum, Joel ve Ingram, Paul. (2004). Interorganizational learning and network organization: Toward a behavioral theory of the firm. http://bic.mgmt.utoronto.ca/2000-04.pdf., (Erişim tarihi: 09.08.2006).
 • Bertolini, Sonia ve Bravo, Giangiacomo. (2002). Social capital: A multidimensional concept. http://www.ex.ac.uk/shipss/politics/research/socialcapital/ other/bertolini.pdf, (Erisim tarihi: 03.03.2004).
 • Mitraud, Sylvia. (2001). Promoting conservation and development through social capital: A new name for an old framework. Paper Presented at the Comparative Research Workshop, Yale University, http://www.yale.edu/ccr/mitraud. doc. (Erisim tarihi:20.02.2004).
 • Özler, Hayrettin, Ergun, Derya ve Gümüştekin, Gülten E.(2004). Organizasyonlarda etkileşim mekanizmaları ile bilgi paylaşımı ilişkisi ve bilgi paylaşımını arttırmaya yönelik bir ödüllendirme modeli. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresine sunulan bildiri, Eskişehir, http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/03-04.pdf, (Erişim tarihi: 21.03.2006).
 • Van den Hooff, Bart ve Huysman, Marleen. (2002). Managing knowledge sharing: Engineering and emergent approaches. http://www.feweb-vu.nl/dbfilestream. asp?id=3137, (Erişim Tarihi:09.02.2007).
APA ÖZDEMİR A (2008). Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması. , 81 - 102.
Chicago ÖZDEMİR Aytül Ayşe Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması. (2008): 81 - 102.
MLA ÖZDEMİR Aytül Ayşe Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması. , 2008, ss.81 - 102.
AMA ÖZDEMİR A Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması. . 2008; 81 - 102.
Vancouver ÖZDEMİR A Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması. . 2008; 81 - 102.
IEEE ÖZDEMİR A "Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması." , ss.81 - 102, 2008.
ISNAD ÖZDEMİR, Aytül Ayşe. "Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması". (2008), 81-102.
APA ÖZDEMİR A (2008). Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 81 - 102.
Chicago ÖZDEMİR Aytül Ayşe Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, no.2 (2008): 81 - 102.
MLA ÖZDEMİR Aytül Ayşe Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, 2008, ss.81 - 102.
AMA ÖZDEMİR A Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 8(2): 81 - 102.
Vancouver ÖZDEMİR A Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 8(2): 81 - 102.
IEEE ÖZDEMİR A "Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, ss.81 - 102, 2008.
ISNAD ÖZDEMİR, Aytül Ayşe. "Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8/2 (2008), 81-102.