Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 153 - 168 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet

Öz:
Tüm ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal yapısı açısından bir tehdit unsuru olan karapara aklama faaliyetleri giderek artış göstermektedir. Özellikle globalleşme, iletişim ve yeni ödeme teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda, geleneksel yöntemlerle karapara aklama yerini Internet veya akıllı kartlar ile aklama yöntemlerine bırakmaya başlamıştır. Elektronik ticaret, elektronik bankacılık, Internet ve elektronik para gibi oluşumların varlığı ve giderek yaygınlaşması, uluslararası platformda karapara aklama ile mücadelede kullanılan geleneksel sistemler açısından, bu yeni enstrümanların aklayıcılar için yeni fırsatlar sunabilmesi nedeniyle, bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Bu nedenle bu makalede gelenekselleşmiş ve bilinen aklama yöntemlerin dışında yeni aklama yöntemlerinin nasıl kullanılmaya başlandığı ve bu konuda nelerin yapılabileceği irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Smart Cards and Internet as New Money Laundering Methods

Öz:
As a threat for countries’ economical, political and social life money laundering activities are gradually increasing. Especially with globalization and the development in information and new payment technologies, money laundering methods changed from traditional to methods using Internet and smart cards. The introduction and increasing application of electronic commercial transactions, electronic banking, Internet and e-money poses a threat to traditional due diligence systems in the international campaign against money laundering, because of the opportunities for money laundering, that these new instruments can provide. Therefore in this paper besides traditional and known money laundering methods, how new laundering methods can be used and what can be done in this matter are discussed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altuğ, O. (1994). Kayıtdışı Ekonomi. Cem Ofset Matbaacılık Sanayi A.Ş.:İstanbul.
 • Aykın, H. (2007). Karaparanm Aklanmasıyla Mücadele Konusundaki Temel Uluslararası Metinler ve Oluşumlar. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi (25): 33-40.
 • Başak, R. (1998). 50 Soruda Karapara ve Karaparanm Aklanmasının Önlenmesi. Türkiye Bankalar Birliği Yayını (206): Ankara.
 • Çelik, K., Koçağra, S. ve Güler, K. (2000). Karapara Aklama: Tanımı, Aşamaları, Yöntemler ve İlgili Uluslararası Çalışmaları. MAS AK: Ankara.
 • Ergül, E. (2001). Karapara Endüstrisi ve Aklama Suçu. Yargı Yayınevi: Ankara.
 • FATF. (1997). Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Grubu'nun Tavsiye Kararları. Bankacılar Dergisi (22): 68-73.
 • Gümüşay S. (2003). Karapara Aklama Kavramı, Nedenleri ve Boyutları İle Karapara Aklama Suçunun Önlenmesine Yönelik Çözüm Önerileri. Vergi Sorunları Dergisi (179).
 • İpek, H. (2000). Önemli Bir Sorun: Karapara ve Karaparanm Aklanması. Beta Yayınları: İstanbul.
 • Kalem M. (2004). Bankalar Aracılığıyla Karapara Nasıl Aklanmaktadır? Active Dergisi (38): 1-6.
 • MASAK-TBB (2003). Karaparanın Aklanması Suçu île Mücadele Ve Bankaların Yükümlülükleri, TBB Yayınları: Ankara.
 • Mavral Ü. (2003). Karapara-Kayıtdışı Ekonomi İlişkisi ve Türkiye'ye Yansımaları. Maliye ve Hukuk Yayınları: Ankara.
 • Philippsohn, S. (2001). The Dangers Of New Technology-Laundering On The Internet. Journal of Money Laundering Control 5(1): 87-95.
 • Ping H. (2004). New Trends In Money Laundering - From The Real World To Cyberspace. Journal Of Money Laundering Control 8 (1): 48-55.
 • Quirk P. J. (1997). Money Laundering: Muddying the Macroeconomy. Finance and Development 34 (1): 7-9.
 • Sarılı M. A. (2002). Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Nedenleri, Etkileri ve Alınması Gereken Tedbirler. Bankacılar Dergisi (41): 32-50.
 • (1997). Next, Cyberlaundering? Economist 344 (8027).
 • İNTERNET KAYNAKLARI
 • Ergül, E. (2002). Türkiyede Kara Para Aklama. http.//www.turkhukuksitesi.com/makale_47. htm (erişim tarihi: 14.03.2005).
 • Flinders, K. (2007). Online banking rapidly becoming 'most powerful retail channel', http://www.computerweekly.com7Articles/2007/05/18/223977/online-banking-rapidly- becoming-most-powerful-retail.htm, (erişim tarihi 03.03.2008).
 • Forrester Research. (2003). More Than 60 Million Europeans Bank Online, http://www.forrester.com (erişim tarihi 10.05.2005).
 • Gartner Group. (2003). Online Banking Goes Mainstream In US. http://www.nua.ie (erişim tarihi 10.05.2005).
 • Kalyoncu Cemal A. (1997). Paranın Kara Gücü, Aksiyon Dergisi, S.137. http://www. aksiyon.com.tr. (erişim tarihi: 14.03.2005).
 • MASAK, 2004 Faaliyet Raporu, Ankara, 2005, http://www.masak.gov.tr (erişim tarihi: 13.03.2005).
 • MASAK, 2006 Faaliyet Raporu, Ankara, 2007, http://www.masak.gov.tr (erişim tarihi: 15.02.2008).
 • Philippsohn, S. (2002). Fraud And Money Laundering. Stop Money Laundering! Conference, London. http://www.antimoneylaundering.ukf.net/papers/solisitor.htm. (erişim tarihi 23.02.2005).
 • Türkiye Bankalar Birliği (TBB) (2007). Internet Bankacılığı İstatistikleri, http://www.tbb. org.tr (erişim tarihi: 03.03.2008).
 • Uyanık C. (1996). 32 Kısım Tekmili Birden Kara Paranın Macerası. Ekonomi Muhabirleri Derneği. http://www.emd.org.tr (erişim tarihi: 23.02.2005).
 • (1996) Money Laundering In The 21.st Century. Australian Institute of Criminology, http://www.aic .gov.au/publications/rpp/02/RPP02.pdf (erişim tarihi 03.01.2005).
 • (1998) Electronic Money Laundering: An Environmental Scan. Department Of Justice Canada- Solicetor General Canada http://www.psepc-sppcc.gc.ca (erişim tarihi: 14.03.2005).
 • (2008) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, http://www.masak.gov.tr/tr/yonetmelik/Yonetmelik.htm (erişim tarihi: 03.03.2008)
 • http ://www.worldstats .org
APA YAZICI A (2008). Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet. , 153 - 168.
Chicago YAZICI Ayla Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet. (2008): 153 - 168.
MLA YAZICI Ayla Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet. , 2008, ss.153 - 168.
AMA YAZICI A Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet. . 2008; 153 - 168.
Vancouver YAZICI A Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet. . 2008; 153 - 168.
IEEE YAZICI A "Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet." , ss.153 - 168, 2008.
ISNAD YAZICI, Ayla. "Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet". (2008), 153-168.
APA YAZICI A (2008). Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 153 - 168.
Chicago YAZICI Ayla Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, no.2 (2008): 153 - 168.
MLA YAZICI Ayla Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, 2008, ss.153 - 168.
AMA YAZICI A Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 8(2): 153 - 168.
Vancouver YAZICI A Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 8(2): 153 - 168.
IEEE YAZICI A "Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, ss.153 - 168, 2008.
ISNAD YAZICI, Ayla. "Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8/2 (2008), 153-168.