Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 283 - 305 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

Öz:
Küreselleşme, yoğun rekabet ortamı, teknolojide görülen baş döndürücü yenilikler örgütleri etkilerken; işletme birleşmeleri ve satın almalar, işletmelerin yeniden yapılanma, küçülme, hiyerarşik kademelerin azaltılması uygulamaları, ardı arkası kesilmeyen iyileştirme ve geliştirme projeleri de örgütlerin içindeki bireyleri derinden etkilemektedir. Bu koşullar altında araştırmacılar tarafından örgütsel sinisizm adı verilen ve yayılmakta olduğu ileri sürülen bir tutumun varlığı sorgulanmaya başlanmıştır. Örgütsel sinisizm, bir kişinin çalıştığı örgüte yönelik geliştirdiği, bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutları içeren negatif bir tutumdur. Bu çalışmada Eskişehir il merkezinden 8, Alanya’dan 9 olmak üzere toplam 17 otel işletmesindeki 346 çalışanın genel sinisizm ve örgütsel sinisizm seviyeleri ve demografik değişkenleri arasındaki ilişkileri analiz edilmiştir . Bu araştırmadan elde edilen temel bulgular şunlardır: (a) genel sinisizm ile örgütsel sinisizm arasında kısmen bir ilişki vardır, (b) eğitim düzeyi yükseldikçe sinisizm seviyesi artmaktadır , (c) kıyı otel işletmelerinde çalışanlar , şehir otel işletmelerinde çalışanlara göre daha siniktir ve (d) mevsimlik çalışanların kadrolu çalışanlara göre genel sinisizm seviyeleri daha yüksektir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: bases and consequences. Generic, Social, and General. Psychology Monographs 126(3), 269-292.
 • Akarsu, B. (1988). Felsefe Terimleri Sözlüğü, Altıncı Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
 • Aktouf, O. (1992). Management and theories of organizations in the 1990s: Toward a critical radical humanism? Academy of Management Review 17(3), 407-431.
 • Andersson, L. M. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation framework. Human Relations 49(11), 1395-1418.
 • Andersson, L. M. ve Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: some causes and effects. Journal of Organizational Behavior 18,449-469.
 • Bakker, E. D. (2007). Integrity and Cynicism: Possibilities and Constraints of Moral Communication. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 20, 119-136.
 • Bernerth, J. B., Armenakis, A. A., Feild, H. S. ve Walker H. J. (2007). Justice, Cynicism, and Commitment A Study of Important Organizational Change Variables. The Journal of Applied Behavioral Science. 43(3), 303-326.
 • Bommer, W. H., Rich, G. A. ve Rubin, R. S. (2005). Changing attitudes about change: longitudinal effects of transformational leader behavior on employee cynicism about organizational change. Journal of Organizational Behavior 26, 733-753.
 • Bond, J. ve Kirshenbaum, R. (2004). Radar-altı İletişim (Çev.: Ayçan Akyıldız), MediaCat Kitaplan, İstanbul.
 • Brandes, P. (1997). "Organizational cynicism: Its nature, antecedents, and consequences", Doktora Tezi, Cincinnati Üniversitesi.
 • Brandes, P., Castro, S., James, M. S. L., Martinez, A., Matherly, T., Ferris, G. ve Hochwarter, W. (2008). The interactive effects of job insecurity and organizational cynicism on work effort following a layoff. Journal of Leadership&Organizational Studies 14(3), 233-247.
 • Byrne, Z. S. ve Hochwarter, W. A. (2007). Perceived organizational support and performance Relationships across levels of organizational cynicism. Journal of Managerial Psychology 23(1), 54-72.
 • Cartwright, S. ve Holmes, N. (2006). The meaning of work: The challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism. Human Resources Management Review 16, 199-208.
 • Cole, M. S., Bruch, H. ve Vogel B. (2006). Emotion as mediators of the relations between perceived supervisor support and psychological hardiness on employee cynicism. Journal of Organizational Behavior 27 (4), 463-484.
 • Davis, W. D. ve Gardner, W. L. (2004). Perceptions of politics and organizational cynicism: An attributional and leader-member exchange perspective. The Leadership Quarterly 15,439-465.
 • Dean,'J. W., Brandes, P. ve Dharwadkar, R (1998). Organizational cynicism. Academy of Management Review 23 (2), 341-352.
 • Erdost, H. E., Karacaoğlu, K. ve Reyhanoğlu, M. (2007). Örgütsel sinizm kavrami ve ilgili ölçeklerin türkiye'deki bir firmada test edilmesi, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 514-524.
 • Güzeller C. ve Kalapan G. (2008). Örgütsel sinizm ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanmasi ve çeşitli değişkenler açisindan eğitim örgütlerinde incelenmesi, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 87-94.
 • Hickman, M. J., Piquero, N. L. ve Piquero, A. R. (2004). The validity of Niederhoffer's cynicism scale. Journal of Criminal Justice 32(1), 1-13.
 • Johnson, J. L. ve O'leary-Kelly, A. M. (2003). The effects of psychological contract breach and organizational cynicism: not all social exchange violations are created equal. Journal of Organizational Behavior 24, 627-647.
 • Khan, H. (2006). Deterring Cynicism to Regain American Competitiveness. Competition Forum 4(1), 48-54.
 • Mirvis, P. H. ve Kanter, D. L. (1991). Beyond Demography: A Psychographic Profile of the Workforce. Human Resource Management 30(1), 45-68.
 • Moutner, T. (1997). Dictionary of Philosophy, Penguin Reference Books.
 • Nous, F, Iterson, A. V. ve Roe, R. A. (2007). Value incongruence, job autonomy, and organization- based self-esteem: A self-based perspective on organizational cynicism. European Journal of Work and Organizational Psychology 16(2), 195-219.
 • Olalı, H. ve Korzay M (1993). Otel İşletmeciliği. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Oxford English Dictionary (1989). Second Edition. Oxford: Clarendon Press.
 • Selander, L. ve Kalling, T. (2007). The surprise of candor; employee cynicism and technological change in late modernity work. Academy of Management Proceedings, 1-7.
 • Stanley, D. J., Meyer, J. P. ve Topolnytsky, L (2005). Employee cynicism and resistance to organizational change. Journal of Business and Psychology, 19(4), 429-459.
 • Summers, L. (2006). The cynical Americans: living and working in an age of discontent and disillusion (Book review), Personnel Psychology, 43/2, 394-398.
 • Tan, S. ve Tan, K. (2007). Antecedents and consequences of skepticism toward health claims: An empirical investigation of Singaporean consumers. Journal of Marketing Communications 13(1), 59-82.
 • Turner, J. H. ve Valentine, S. R. (2001). Cynicism as a fundamental dimension of moral decision¬making: a scale development. Journal of Business Ethics 34, 123-136.
 • Wanous, J. P., Reichers, A. E. ve Austin, J. T. (1994). Organizational cynicism: an initial study. Academy of Management Proceedings, 269-273.
 • Wanous, J. P., Reichers, A. E. ve Austin, J. T. (2000). Cynicism about organizational change measurement, antecedents, and correlates. Group & Organization Management 25(2), 132-153.
 • Wrightsman L. S. (1992). Assumptions About Human Nature Implications for Researchers and Practitioners. Newbury Park: Sage Publications, Inc.
 • Wu, C., Neubert, M. J. ve Yi, X. (2007). Transformational leadership, cohesion perceptions, and employee cynicism about organizational change the mediating role of justice perceptions. The Journal of Applied Behavioral Sciences 43(3), 327-351.
 • İNTERNET KAYNAKLARI
 • Davis, J. (2002). At the mercy of sadistic cats and megalomaniacai dogs: Dilbert as a reflection of and vehicle for organizational cynicism. Educational Resources Information Center. http://eric.indiana.edu/www/submit/release.shtml (erişim tarihi: Mayıs 2008)
 • McNamara C. (2007). Overview of cynicism in business organizations. http://www.managementhelp.org/prsn_wll/cynicism/research.htm (erişim tarihi Mart 2008).
APA TOKGÖZ N, YILMAZ H (2008). Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. , 283 - 305.
Chicago TOKGÖZ Nuray,YILMAZ HAKAN Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. (2008): 283 - 305.
MLA TOKGÖZ Nuray,YILMAZ HAKAN Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. , 2008, ss.283 - 305.
AMA TOKGÖZ N,YILMAZ H Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. . 2008; 283 - 305.
Vancouver TOKGÖZ N,YILMAZ H Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. . 2008; 283 - 305.
IEEE TOKGÖZ N,YILMAZ H "Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama." , ss.283 - 305, 2008.
ISNAD TOKGÖZ, Nuray - YILMAZ, HAKAN. "Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama". (2008), 283-305.
APA TOKGÖZ N, YILMAZ H (2008). Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 283 - 305.
Chicago TOKGÖZ Nuray,YILMAZ HAKAN Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, no.2 (2008): 283 - 305.
MLA TOKGÖZ Nuray,YILMAZ HAKAN Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, 2008, ss.283 - 305.
AMA TOKGÖZ N,YILMAZ H Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 8(2): 283 - 305.
Vancouver TOKGÖZ N,YILMAZ H Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 8(2): 283 - 305.
IEEE TOKGÖZ N,YILMAZ H "Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, ss.283 - 305, 2008.
ISNAD TOKGÖZ, Nuray - YILMAZ, HAKAN. "Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8/2 (2008), 283-305.