Yıl: 1999 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 19 - 24 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler

Öz:
Obezite ile hipertansiyon, diğer bazı kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, ortopedik problemler ve psikolojik bozukluklar gibi birçok hastalık arasında sıkı bir ilişki olduğu, obez kişilerde hayat süresinin kısaldığı ve büyük bir kısmında olayın başlangıcının çocukluk yaşlarına uzandığı iyi bilinmektedir. Bu çalışmada, Samsun merkez ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörlerin araştırılması amaçlandı. Samsun merkez ilçede mevcut toplam 59 ortaokul ve lise arasından rastgele örneklem yöntemiyle belirlenen 9 ortaokul ve 9 liseden, toplam 4120 öğrenci araştırma kapsamına alındı. Boya göre ideal vücut ağırlığı %120 ve üzerinde olan öğrenciler obez olarak tanımlandı. Obez çocuklarla aynı sınıfta bulunan ve obezitesi olmayan toplam 250 çocuk kontrol grubu olarak alındı. Her iki gruba ait beslenme alışkanlıkları, demografik ve sosyal duruma ilişkin bilgiler anket yöntemi ile öğrenci ve ebeveynlerden elde edilerek birbirleri ile karşılaştırıldı.Obezite prevalansı, kızlarda %7.3, erkeklerde %4.0 olmak üzere %5.5 olarak saptandı. Obez grup ile kontrol grubu arasında predispozan faktör olarak kabul edilen anne sütü alma süresi, uyku süresi, televizyon izleme süresi ve okul dışında sportif faaliyette bulunma yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.001).
Anahtar Kelime: Çocuk Yaygınlık Obezite

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA SANCAK R, DÜNDAR C, TOTAN M, ÇAKIR M, SUNTER T, KÜÇÜKÖDÜK Ş (1999). Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler. , 19 - 24.
Chicago SANCAK Recep,DÜNDAR Cihad,TOTAN Mehmet,ÇAKIR Mahmut,SUNTER Tevfik,KÜÇÜKÖDÜK Şükrü Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler. (1999): 19 - 24.
MLA SANCAK Recep,DÜNDAR Cihad,TOTAN Mehmet,ÇAKIR Mahmut,SUNTER Tevfik,KÜÇÜKÖDÜK Şükrü Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler. , 1999, ss.19 - 24.
AMA SANCAK R,DÜNDAR C,TOTAN M,ÇAKIR M,SUNTER T,KÜÇÜKÖDÜK Ş Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler. . 1999; 19 - 24.
Vancouver SANCAK R,DÜNDAR C,TOTAN M,ÇAKIR M,SUNTER T,KÜÇÜKÖDÜK Ş Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler. . 1999; 19 - 24.
IEEE SANCAK R,DÜNDAR C,TOTAN M,ÇAKIR M,SUNTER T,KÜÇÜKÖDÜK Ş "Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler." , ss.19 - 24, 1999.
ISNAD SANCAK, Recep vd. "Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler". (1999), 19-24.
APA SANCAK R, DÜNDAR C, TOTAN M, ÇAKIR M, SUNTER T, KÜÇÜKÖDÜK Ş (1999). Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi , 16(1), 19 - 24.
Chicago SANCAK Recep,DÜNDAR Cihad,TOTAN Mehmet,ÇAKIR Mahmut,SUNTER Tevfik,KÜÇÜKÖDÜK Şükrü Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 16, no.1 (1999): 19 - 24.
MLA SANCAK Recep,DÜNDAR Cihad,TOTAN Mehmet,ÇAKIR Mahmut,SUNTER Tevfik,KÜÇÜKÖDÜK Şükrü Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi , vol.16, no.1, 1999, ss.19 - 24.
AMA SANCAK R,DÜNDAR C,TOTAN M,ÇAKIR M,SUNTER T,KÜÇÜKÖDÜK Ş Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi . 1999; 16(1): 19 - 24.
Vancouver SANCAK R,DÜNDAR C,TOTAN M,ÇAKIR M,SUNTER T,KÜÇÜKÖDÜK Ş Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi . 1999; 16(1): 19 - 24.
IEEE SANCAK R,DÜNDAR C,TOTAN M,ÇAKIR M,SUNTER T,KÜÇÜKÖDÜK Ş "Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi , 16, ss.19 - 24, 1999.
ISNAD SANCAK, Recep vd. "Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörler". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 16/1 (1999), 19-24.