Yıl: 2008 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 6 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Ocak 2003 - Eylül 2006 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Çocuk Enfeksiyon Bölümlerinde tüberküloz hastalığı tanısı alarak tedavi başlanan hastaların epidemiyolojik özellikleri, başvuru semptomları, fizik muayene bulguları, tanıları, laboratuar bulguları, tanı metotları, tedavi rejimleri ve prognozlarını karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: Tüberküloz tanısı alan 44 çocuk hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.Bulgular: Bu dönemde tedavi alan 44 hastanın 27’si pulmoner tüberküloz, 17’si ekstrapulmoner tüberküloz olgularıydı. Pulmoner tüberküloz olgularının 23’ü primer pulmoner tüberküloz iken, ekstrapulmoner tüberkülozu olgularında en sık merkezi sinir sistemi tüberkülozu saptandı. Hastaların kliniğe en sık başvuru şikayetleri ateş, iştahsızlık - kilo kaybı ve öksürük idi. Hastalardan 8’inde (%18.1) bakteriyolojik incelemelerle basil gösterildi.Sonuç: Hastaların başvuru şikayetlerinde ve laboratuar bulgularında literatür ile uyumlu sonuçlar elde edilirken, çalışmamızda kültür pozitifliği oranı daha yüksek olarak saptanmıştır. Klinik, radyolojik ve histopatolojik bulgular ile tüberküloz tanısının kuvvetle muhtemel desteklenen olguların çalışmaya alınmış olması nedeniyle kültür pozitiflik oranı daha yüksek bulunduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Solunum Sistemi Genel ve Dahili Tıp Mikrobiyoloji Hematoloji Enfeksiyon Hastalıkları Pediatri

The evaluation of the epidemiological and clinical findings and the prognosis of the 44 pediatric tuberculosis patients

Öz:
Aim: To evaluate the epidemiological findings, submission symptoms, physical examination findings, laboratory findings, diagnostic methods, diagnosis, treatment regimens and prognosis of the patients with tuberculosis which were recruited from the pediatrics department of three major hospitals in Izmir ( Ege University Faculty of Medicine, Dr Behcet Uz Children Hospital Tepecik Social Workers Hospital) between the period of January 2003 and September 2006.Materials and Methods: Fortyfour children with tuberculosis were included in the study and evaluated retrospectively.Results: Twentyseven of the 44 patients were pulmonary tuberculosis patients and 17 patients were diagnosed as having extrapulmonary tuberculosis. Twentythree of the 27 pulmonary tuberculosis patients were primary pulmonary tuberculosis and the most frequent extrapulmonary tuberculosis type was central nervous system tuberculosis. Fever, loss of weight and coughing were the patients’ major complaints. Mycobacterium tuberculosis was detected in 8 patients (8,1%) on bacteriological analysis.Conclusion: In our study the distribution of complaints and laboratory findings were consistent with the literature, whereas the M. tuberculosis detection rate in the culture was higher than reported in the literature. This might be due to selection of the patients whose diagnoses were strongly supported by the clinical, radiological and histopathological findings.
Anahtar Kelime:

Konular: Solunum Sistemi Genel ve Dahili Tıp Mikrobiyoloji Hematoloji Enfeksiyon Hastalıkları Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. WHO Global TB Control. Surveillance, Planning, Financing. World Health Organisation. Geneva; 2003. WHO/CDS/TB/2003. 1-40.
 • 2. Hopowell PC, Blomm PR. Tuberculosis and other mycobacterial diseases. (eds). Textbook of Respiratory Medicense, 2nd edition. Philadelphia: W.B. Saunders Comp. 1994: 1094-160.
 • 3. Mc Nicholl JM, Downer MV, Lidhayakumar V, Alper CA, Swerdlow DL. Host-pathogen interractions in emerging and reemerging infectious diseases: Tuberculosis, Malaria, Human Immunodeficiency Virus infection, Hepatitis B and Cholera. Annu Rev Public Health 2000; 21: 15-46.
 • 4. Kocabaş A. Akciğer Tüberkülozu. In: Willke TA, Söyletir G, Doğanay M (eds). İnfeksiyon Hastalıkları. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2002: 538-91.
 • 5. Crofton J, Horne N, Miller F (eds). Clinical tuberculosis. 1. edition. London: Macmillan Education Pres Ltd. 1992: 29-116.
 • 6. Munroz FM, Starke JR. Tuberculosis. In: Berhman Re, Kliegman RM, Jenson HB (eds). Nelson textbook of Pediatrics. 17th edition. Philadelphia: WB. Saunders Comp. 2006: 958-72.
 • 7. Starke JR. Tuberculosis in children. Current Opinition in Pediatrics 1995; 7: 268-77.
 • 8. Özkara Ş, Aktaş Z, Özkan S, Ecevit H (eds). Türkiye’de Tüberkülozun Kontrolü İçin Başvuru Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı Daire Başkanlığı, 2003.
 • 9. Berktaş MB, Akalın D, Özdilekcan Ç, et al. Milier tüberkülozlu 35 erişkin hastanın klinik, tedavi ve prognoz yönünden değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 2002; 13: 277-81.
 • 10. Mert A, Bilir M, Tabak F, et al. Miliary tuberculosis: clinical manifestations, diagnosis and outcome in 38 adults. Respirology 2001; 6: 217-24.
 • 11. Nash DR, Douglas JE. Anergy in active pulmonary tuberculosis. Chest 1980; 77: 32-7.
 • 12. Tanrıkulu AÇ. Akciğer Tutulumuyla Seyreden Disemine Tüberküloz Olguları: Klinik ve Laboratuvar Özellikleri. Klinik Dergisi 2004; 17: 200-4.
 • 13. Maartens G, Willcox PA, Benatar SR. Miliary tuberculosis: rapid diagnosis, hematologic abnormalities, and outcome in 109 treated adults. Am J Med 1990; 89: 291-6.
 • 14. Kim JH, Langston AA, Gallis HA. Miliary tuberculosis: epidemiology, clinical manifestations, diagnosis, and outcome. Rev Infect Dis 1990; 12: 583-90.
 • 15. Özkütük N, Sürücüoğlu S, Sezgin C, Özbakkaloğlu B. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikobakteriyoloji Verilerinin Değerlendirilmesi. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 2001, Adana, Bildiri Özet Kitabı, s. 176.
 • 16. Yağcı A, İlki A, Söyletir G. Marmara Üniversitesi Hastanesi Mikobakteriyoloji Laboratuar Verileri, XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2000, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, s. 355.
 • 17. Tekerekoğlu MS, Durmaz R, Günal S. Tüberkülozun tanısında Polimerize Zincir Reaksiyon Yönteminin Değeri: Dört yıllık Sonuçların Karşılaştırılması. İnfek Derg 2000; 14: 193-6.
 • 18. Buket N, Pekim K, Çelikten E, Büyükşirin M. Akciğer tüberkülozlu olgularda partikül aglütinasyon yöntemi ile anti-HIV antikor araştırılması. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 1993; 7: 25-8.
APA COŞAR H, ONAY H, Bayram N, ÖZKINAY F (2008). Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi. , 1 - 6.
Chicago COŞAR Hasan,ONAY Hüseyin,Bayram Nuri,ÖZKINAY Ferda Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi. (2008): 1 - 6.
MLA COŞAR Hasan,ONAY Hüseyin,Bayram Nuri,ÖZKINAY Ferda Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi. , 2008, ss.1 - 6.
AMA COŞAR H,ONAY H,Bayram N,ÖZKINAY F Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi. . 2008; 1 - 6.
Vancouver COŞAR H,ONAY H,Bayram N,ÖZKINAY F Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi. . 2008; 1 - 6.
IEEE COŞAR H,ONAY H,Bayram N,ÖZKINAY F "Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi." , ss.1 - 6, 2008.
ISNAD COŞAR, Hasan vd. "Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi". (2008), 1-6.
APA COŞAR H, ONAY H, Bayram N, ÖZKINAY F (2008). Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi. Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 2(1), 1 - 6.
Chicago COŞAR Hasan,ONAY Hüseyin,Bayram Nuri,ÖZKINAY Ferda Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi. Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2, no.1 (2008): 1 - 6.
MLA COŞAR Hasan,ONAY Hüseyin,Bayram Nuri,ÖZKINAY Ferda Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi. Çocuk Enfeksiyon Dergisi, vol.2, no.1, 2008, ss.1 - 6.
AMA COŞAR H,ONAY H,Bayram N,ÖZKINAY F Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi. Çocuk Enfeksiyon Dergisi. 2008; 2(1): 1 - 6.
Vancouver COŞAR H,ONAY H,Bayram N,ÖZKINAY F Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi. Çocuk Enfeksiyon Dergisi. 2008; 2(1): 1 - 6.
IEEE COŞAR H,ONAY H,Bayram N,ÖZKINAY F "Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi." Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 2, ss.1 - 6, 2008.
ISNAD COŞAR, Hasan vd. "Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi". Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2/1 (2008), 1-6.