Yıl: 1999 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 275 - 281 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats

Öz:
Epilepsi en önemli nörolojik hastalıklardan birisidir. Kalsiyum iyonları hücresel fonksiyonların düzenlenmesinde önemli rol oynarlar. Serbest kalsiyum iyonlarının hücre içine girişi epileptik nöronal olayların ilk basamağı olarak kabul edilir. Sunulan çalışmada, intrakortikal (i.c.) penisilin uygulamasıyla oluşturulan deneysel model epilepsiye flunarizinin etkisi araştırıldı. Anestezili sıçanlarda sol serebral korteks kraniotomi ile açıldı. Somatomotor kortekse penisilin G potasyum (500 ünite) verilerek epileptik odak oluşturuldu. Epileptiform aktivite maksimum frekans ve amplitude eriştikten sonra, aynı bölgeye Hamilton mikroenjektörü ile flunarizin enjekte edildi. Flunarizin uygulanmadan önceki ortalama spike sayısı 21.1±1.9/dk ve ortalama spike yüksekliği 1080±65 µV idi. Aynı bölgeye flunarizin mikroenjeksiyonu (10, 100 µM) elektrokortikogramda (EcoG). 3-4 dakika süreyle inhibisyona neden oldu (p<0.001). Oysa serum fizyolojik epileptiform aktiviteyi etkilemedi (p>0.05). Çalışmanın sonuçları flunarizinin epilepsi tedavisinde etkili bir antikonvulsan ajan olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelime: Epilepsi Sıçanlar Hastalık modelleri, hayvan Antikonvülzanlar Kalsiyum Penisilin G Kraniyotomi Hayvan deneyleri Serebral korteks Flunarizin

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Sıçanlarda penisilin modeli epilepsiye flunarizinin etkisi

Öz:
Epilepsy is one of the most important neurological diseases. Calcium ions have an important role on the regulation of cellular functions. It is accepted that calcium flux into the cell is the first step of epileptic neuronal events. In present study, the effect of flunarizine on experimental model epilepsy induced by intracortical (i.c.) penicillin administration was investigated. The left cerebral cortex was exposed by craniotomy in anaesthetised rats. The epileptic focus was produced by injection of penicillin G potassium (500 units) into the somatomotor cortex. Following the epileptiform activity reached maximum frequency and amplitude, flunarizine was injected into the same area by Hamilton mikroinjector. Before flunarizine administration, the average frequency of spikes was 21.1±1.9/min and the average amplitude of spikes was 1080±65 &micro;V. Microinjection of flunarizine (10, 100 &micro;M) into the same area caused an inhibition for 3-4 minutes in elect-rocorticograms (ECoG) (p<0.001). But saline did not affect the epileptiform activity (p>0.05). The results of this study suggest that flunarizine may be an anticonvulsant agent in treatment of epilepsy.
Anahtar Kelime: Calcium Penicillin G Craniotomy Animal Experimentation Cerebral Cortex Flunarizine Epilepsy Rats Disease Models, Animal Anticonvulsants

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA BAĞIRICI F, GÖKÇE F, Demir Ş, MARANGOZ C (1999). The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats. , 275 - 281.
Chicago BAĞIRICI Faruk,GÖKÇE Fatih M.,Demir Şerif,MARANGOZ Cafer The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats. (1999): 275 - 281.
MLA BAĞIRICI Faruk,GÖKÇE Fatih M.,Demir Şerif,MARANGOZ Cafer The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats. , 1999, ss.275 - 281.
AMA BAĞIRICI F,GÖKÇE F,Demir Ş,MARANGOZ C The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats. . 1999; 275 - 281.
Vancouver BAĞIRICI F,GÖKÇE F,Demir Ş,MARANGOZ C The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats. . 1999; 275 - 281.
IEEE BAĞIRICI F,GÖKÇE F,Demir Ş,MARANGOZ C "The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats." , ss.275 - 281, 1999.
ISNAD BAĞIRICI, Faruk vd. "The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats". (1999), 275-281.
APA BAĞIRICI F, GÖKÇE F, Demir Ş, MARANGOZ C (1999). The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi , 16(4), 275 - 281.
Chicago BAĞIRICI Faruk,GÖKÇE Fatih M.,Demir Şerif,MARANGOZ Cafer The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 16, no.4 (1999): 275 - 281.
MLA BAĞIRICI Faruk,GÖKÇE Fatih M.,Demir Şerif,MARANGOZ Cafer The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi , vol.16, no.4, 1999, ss.275 - 281.
AMA BAĞIRICI F,GÖKÇE F,Demir Ş,MARANGOZ C The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi . 1999; 16(4): 275 - 281.
Vancouver BAĞIRICI F,GÖKÇE F,Demir Ş,MARANGOZ C The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi . 1999; 16(4): 275 - 281.
IEEE BAĞIRICI F,GÖKÇE F,Demir Ş,MARANGOZ C "The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi , 16, ss.275 - 281, 1999.
ISNAD BAĞIRICI, Faruk vd. "The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 16/4 (1999), 275-281.