Yıl: 2008 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 141 - 149 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi

Öz:
Jinekolojik kanserlerin kadın sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri çok boyutludur. Bu araştırmada jinekolojik kanser tanısı almış olan bireylerin yaşam kalitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Çalışma, 15 Nisan-15 Mayıs 2008 tarihleri arasında, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde yatarak tedavi gören (n=77) ve aynı hastanenin Kadın Doğum Polikliniğinde izlenen (n=74) toplam 151 jinekolojik kanserli hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan soru kağıdı ve kanserli hastalarda yaşam kalitesini belirlemek amacıyla geliştirilmiş ve ülkemizde Beşer tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan EORTC QLQ-C30 ölçeği ile toplanmıştır.Araştırma kapsamına alınan hastaların Genel İyilik Hali ve Yaşam Kalitesi ortalaması 51.54±22.20 olarak bulunmuştur. Fonksiyonel durumlar içinde en fazla duygusal (49.55±32.42) ve sosyal alanlarda (55.18±32.49) olumsuz etkilenme olduğu, bunu rol fonksiyonları (57.06±19.09), fiziksel fonksiyonlar (59.91±22.87) ve bilişsel fonksiyonların (66.33±27.45) izlediği görülmüştür. Yaşam kalitesi ölçeğinin semptom alt grubu için, ağrı (49.06±31.55) ve ekonomik güçlüklerin (51.87±33.34) yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.Çalışmamızda, hastaların, özellikle emosyonel fonksiyonlarının önemli derecede düştüğü ve olumsuz etkilendikleri belirlenmiştir (p<0.05). Bu da hastaların yaşam kalitesinin bozulduğunu ifade etmektedir.
Anahtar Kelime: Veri toplama Genital neoplazmlar, dişi Yaşam kalitesi

Konular: Hemşirelik

Quality of life in patients with gynecologic cancer

Öz:
The negative effects of gynecological cancers are multidimentinal. The aim of this study was to determine the quality of life in patients with gynecological cancers.Patients followed in gynecology clinic (n=77) and outpatient clinic (n=74) because of a gynecological cancer between April 15 and May 15, 2008 were included in this study. A questionare prepared by the researchers and EORTC QLQ-C30 scale validated in Turkish by Beser were applied to the participants.Mean (±SD) quality of life was determined as 51.54±22.20. Emotional (49.55±32.42) and social (55.18±32.49) aspects were mostly affected among the functional parameters. Others such as role (57.06±19.09), physical (59.91±22.87) and cognitive (66.33±27.45) functions were also negatively affected. Among the &#8220;symptom subgroup of quality of life scale&#8221;, pain (49.06±31.55) and economic difficulties (51.87±33.34) were also determined to be negatively affected parameters.Especially emotional functions have been observed to decrease significantly in this cohort (p<0.05), which indicates the impaired quality of life in cancer patients. It has been noted that anxiety and depression increased during the follow up of patients that affects the quality of life negatively.
Anahtar Kelime: Genital Neoplasms, Female Quality of Life Data Collection

Konular: Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Klastersky J, Schimpff SC, Senn HJ. Handbook of supportive care in cancer. New York: Marcel Dekker Inc, 1995; 147-56.
 • 2. American Cancer Society Cancer Facts and Figures. 2007 Annual Report. California Division and Public Health Ins. erişim: www.cancer.org/docroot/CRI
 • 3. Özyılkan Ö. Questionnaire for the assesment of quality of life in cancer patients in Turkey. Materia Medica Polona 27:153-156, 1995.
 • 4. Wenzel L, Vergote I, Cella D. Quality of life in patients receiving treatment for gynecologic malignancies: Special considerations for patient care. Int J Gynecol Obstet 83:211-229, 2003.
 • 5. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye'de Bölgelere ve Cinsiyete Göre Kanser Olguları, 2002 yılı verileri, www.saglik.gov.tr (son erişim tarihi:09.03.2008).
 • 6. Beser N, Öz F. Kemoterapi alan lenfomalı hastaların anksiyete-depresyon düzeyleri ve yaşam kalitesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 7: 47-58, 2003.
 • 7. Ferrans, CE. Quality of life as an outcome of cancer care. In: Yarbro CH, Frogge MH, Goodman M (eds): Cancer Nursing Principles and Practice. Jones and Bartlett, 2000.
 • 8. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Ankara, Sistem Ofset, 2007; 429-446.
 • 9. Cella DF. Quality of life: The concept. J Palliative Care S(3):8-13, 1992.
 • 10. Given B. et al. The impact of age, treament and symptom on the physical and mental health of cancer patients. Cancer Supplement 74: 2128-2138, 2004.
 • 11. Kav S, Yuce S, Bakar M, Algıer L, Ozyılkan O. Palliative care needs of the patients with advanced cancer in Turkey. 20th MASCC International Symposium Supportive Care in Cancer Online Symposium Book. P240; June 28-30, St. Gallen, Swıtzerland, 2007.
 • 12. Greimel E, Thiel. I, Peintinger F, Cegnar I, Pongratz E. Prospective Assessment of Quality of Life of Female Cancer Patients. Gynecol Oncol 85:140-147, 2002.
 • 13. Bektaş HA, Akdemir N. Kanserli bireylerin fonksiyonel durumlarının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 26:488-499, 2006.
 • 14. Yeşilbalkan ÖU, Akyol AD, Çetinkaya, Altın T, Ünlü D. Kemoterapi tedavisi alan hastaların tedaviye bağlı yaşadıkları semptomlar ve yaşam kalitesine olan etkisinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 21:13-31, 2005.
 • 15. Lutgendorf SK, Anderson B, Ullrich P, Johnsen EL, Buller RE, Sood AK, Sorosky JI, Ritchie J. Quality of life and mood in women with gynecologic cancer. A one year prospective study. Cancer 94 : 131-140, 2002.
 • 16. Lampic C, Peterson VW, Larsson G, Sjöden O, Essen L. Anxiety and depression in hospitalized patient with cancer: Agreement in patient-staff dyads. Cancer Nursing 19: 419-427, 2003.
 • 17. Steginga SK, Dunn J. Women's experıences followıng treatment for gynecologıc cancer. Oncology Nursing Forum 24: 1403-1408, 1997.
 • 18. Velji K, Fitch M. The experience of women receiving brachytherapy for gynecologic cancer. Oncology Nursing Forum 28:743-51, 2001.
 • 19. Mishel M, Sorenson DS. Coping with uncertainty in gynecological cancer: A test of the mediating functions of mastery and coping. Nurs Res 40: 167-171, 1991.
 • 20. Kızılcı S. "Kemoterapi Alan Kanserli Hastalar ve Yakınlarının Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler", C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 3:18-25, 1999.
 • 21. Tahmasebi M, Yarandi F, Eftekhar Z, et al. Quality of life in gynecologic cancer patients. Asian Pac J Cancer Prev 8:591-592, 2007.
 • 22. Carter JR, Chen MD, Fowler JM, et al. The effect of prolonged cycles of chemotherapy on quality of life in gynaecologic cancer patients. J Obstet Gynaecol Res 23:197-203, 1997.
APA PINAR G, ALGIER L, yavuz çolak m, Ayhan A (2008). Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi. , 141 - 149.
Chicago PINAR Gül,ALGIER Lale,yavuz çolak meriç,Ayhan Ali Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi. (2008): 141 - 149.
MLA PINAR Gül,ALGIER Lale,yavuz çolak meriç,Ayhan Ali Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi. , 2008, ss.141 - 149.
AMA PINAR G,ALGIER L,yavuz çolak m,Ayhan A Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi. . 2008; 141 - 149.
Vancouver PINAR G,ALGIER L,yavuz çolak m,Ayhan A Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi. . 2008; 141 - 149.
IEEE PINAR G,ALGIER L,yavuz çolak m,Ayhan A "Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi." , ss.141 - 149, 2008.
ISNAD PINAR, Gül vd. "Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi". (2008), 141-149.
APA PINAR G, ALGIER L, yavuz çolak m, Ayhan A (2008). Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 18(3), 141 - 149.
Chicago PINAR Gül,ALGIER Lale,yavuz çolak meriç,Ayhan Ali Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 18, no.3 (2008): 141 - 149.
MLA PINAR Gül,ALGIER Lale,yavuz çolak meriç,Ayhan Ali Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, vol.18, no.3, 2008, ss.141 - 149.
AMA PINAR G,ALGIER L,yavuz çolak m,Ayhan A Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi. 2008; 18(3): 141 - 149.
Vancouver PINAR G,ALGIER L,yavuz çolak m,Ayhan A Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi. 2008; 18(3): 141 - 149.
IEEE PINAR G,ALGIER L,yavuz çolak m,Ayhan A "Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi." Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 18, ss.141 - 149, 2008.
ISNAD PINAR, Gül vd. "Jinekolojik kanserli hastalarda yaşam kalitesi". Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 18/3 (2008), 141-149.