Yıl: 2009 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 69 - 72 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea)

Öz:
Bu çalışmada, 2006 yılı avcılık sezonu boyunca Gökova Körfezi’nde yakalanan 17 balık türü için boy-ağırlık ilişkileri verilmiştir. Örnekler küçük ölçekli fanyalı ağlar ile paragat balıkçılığından elde edilmiştir. İlişkinin b değeri Sphyraena sphyraena için 2,086 (±0,152) ile Scomber japonicus için 3,499 (±0,058) arasında değişmektedir ve b’nin ortanca değeri 3,055 (±0,081)’dir.Tanımlayıcılık katsayısı (r2) değeri Sphyraena chrysotaenia için 0,712 ile Scomber japonicus için 0,996 olan değerler arasında değişmekte ve tüm ilişkiler istatistiki açıdan oldukça önemlidir (P < 0,001). Dört türün (Dicentrarchus labrax, Seriola dumerili,Siganus luridus ve Sphyraena sphyraena) boy-ağırlık ilişkileri Türkiye suları için ilk defa verilmiştir.
Anahtar Kelime: vücut ağırlığı Gökova Körfezi Akdeniz Türkiye büyüme oranı vücut uzunluğu Ege Denizi deniz balıkları

Konular: Biyoloji

Gökova Körfezi (Ege Denizi) balıklarının boy-ağırlık ilişkileri

Öz:
Length-weight relationships (LWRs) are presented for 17 fish species caught from Gökova Bay (southeastern Aegean Sea) during the 2006 fishing season. Fish samples were collected from small-scale trammel nets and longline fisheries. The values of b ranged from 2.086 (±0.152) for Sphyraena sphyraena to 3.499 (±0.058) for Scomber japonicus. The median value of b was 3.055 (±0.081). The r2 values ranged from 0.712 for Sphyraena chrysotaenia to 0.996 for Scomber japonicus and all relationships were highly significant (P < 0.001). Estimated LWR parameters of 4 species, Dicentrarchus labrax, Seriola dumerili, Siganus luridus and Sphyraena sphyraena, for Turkish waters are presented for the first time.
Anahtar Kelime: Turkey growth rate body length Aegean Sea marine fishes body weight Gokova Bay Mediterranean Sea

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akyol, O., Kınacıgil, H.T. and Şevik, R. 2007. Longline fishery and length-weight relationships for selected fish species in Gökova Bay (Aegean Sea, Turkey). International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1, 1-4.
 • Bilecenoğlu, M., Taşkavak, E., Mater, S. and Kaya, M. 2002. Checklist of the marine fishes of Turkey. Zootaxa. Magnolia press. New Zealand.194 pp.
 • Çicek, E., Avşar, D., Yeldan, H. and Özütok, M. 2006. Length–weight relationships for 31 teleost fishes caught by bottom trawl net in the Babadillimani Bight (northeastern Mediterranean). J. Appl. Ichthyol. 22: 290–292.
 • Demirhan, S.A. and Can, M.F. 2007. Length–weight relationships for seven fish species from the southeastern Black Sea. J. Appl. Ichthyol. 23: 282–283.
 • Filiz, H. and Bilge, G. 2004. Length–weight relationships of 24 fish species from the North Aegean Sea, Turkey. J. Appl. Ichthyol. 20: 431–432.
 • Froese, R. and Pauly, D. 2000. FishBase 2000: Concepts, design and data sources. ICLARM, Los Baños, Laguna, Philippines. 344 p.
 • Froese, R. 2006. Cube law, condition factor and weight-length relationships: meta-analysis and recommendations. J. Appl. Ichthyol. 22: 241-253.
 • Froese, R. and Pauly, D. 2007. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (10/2007).
 • İşmen, A., Özen, Ö., Altınağaç, U., Özekinci, U. and Ayaz, A. 2007. Weight–length relationships of 63 fish species in Saros Bay, Turkey. J. Appl. Ichthyol., 23: 707-708.
 • Karakulak, F.S., Erk, H. and Bilgin, B. 2006. Length–weight relationships for 47 coastal fish species from the northern Aegean Sea, Turkey. J. Appl. Ichthyol. 22: 274–278.
 • Koutrakis, E.T. and Tsikliras, A.C. 2003. Length–weight relationships of fishes from three northern Aegean estuarine systems (Greece). J. Appl. Ichthyol. 19: 258–260.
 • Moutopoulos, D.K. and Stergiou, K.I. 2002. Length–weight and length– length relationships of fish species from the Aegean Sea (Greece). J. Appl. Ichthyol. 18: 200–203.
 • Özaydın, O. and Taşkavak, E. 2006. Length-weight relationships for 47 fish species from Izmir Bay (eastern Aegean Sea, Turkey). Acta Adriat., 47: 211-216.
 • Özaydın, O., Uçkun, D., Akalın, S., Leblebici S. and Tosunoğlu, Z. 2007. Length–weight relationships of fishes captured from Izmir Bay, Central Aegean Sea. J. Appl. Ichthyol. 23: 695-696.
 • Sokal, R.R. and Rohlf, F.L. 1987. Introduction to biostatistics, 2nd edn. Freeman, New York. 363 pp.
 • Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Acıpınar, H., Gürsoy, Ç. and Özuluğ, M. 2006. Length-weight relationship of fishes from the Marmara Region (NW-Turkey). J. Appl. Ichthyol. 22: 271-273.
 • Taşkavak, E. and Bilecenoğlu, M. 2001. Length–weight relationships for 18 Lessepsian (Red Sea) immigrant fish species from the Mediterranean coast of Turkey. J. Mar. Biol. Assoc. U.K. 81: 895– 896.
 • Zar, J.H. 1996. Biostatistical Analysis, 3 red. Edn. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. Pp.662.
APA Ceyhan T, AKYOL O, erdem m (2009). Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). , 69 - 72.
Chicago Ceyhan Tevfik,AKYOL Okan,erdem mustafa Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). (2009): 69 - 72.
MLA Ceyhan Tevfik,AKYOL Okan,erdem mustafa Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). , 2009, ss.69 - 72.
AMA Ceyhan T,AKYOL O,erdem m Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). . 2009; 69 - 72.
Vancouver Ceyhan T,AKYOL O,erdem m Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). . 2009; 69 - 72.
IEEE Ceyhan T,AKYOL O,erdem m "Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea)." , ss.69 - 72, 2009.
ISNAD Ceyhan, Tevfik vd. "Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea)". (2009), 69-72.
APA Ceyhan T, AKYOL O, erdem m (2009). Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology, 33(1), 69 - 72.
Chicago Ceyhan Tevfik,AKYOL Okan,erdem mustafa Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology 33, no.1 (2009): 69 - 72.
MLA Ceyhan Tevfik,AKYOL Okan,erdem mustafa Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology, vol.33, no.1, 2009, ss.69 - 72.
AMA Ceyhan T,AKYOL O,erdem m Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology. 2009; 33(1): 69 - 72.
Vancouver Ceyhan T,AKYOL O,erdem m Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology. 2009; 33(1): 69 - 72.
IEEE Ceyhan T,AKYOL O,erdem m "Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea)." Turkish Journal of Zoology, 33, ss.69 - 72, 2009.
ISNAD Ceyhan, Tevfik vd. "Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea)". Turkish Journal of Zoology 33/1 (2009), 69-72.