Yıl: 2008 Cilt: 35 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 228 - 233 Metin Dili: Türkçe

Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler

Öz:
Çalışmamızda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan araştırma görevlilerinin iş memnuniyeti, bunu etkileyen etmenler ve iş memnuniyetinin bulunmamasının bazı psikolojik etkilerini araştırmayı amaçladık. Bu amaçla çalışmaya katılmayı kabul eden 140 araştırma görevlisine sosyodemografik veri formu, Minnesota iş doyum ölçeği, Beck Anksiyete Envanteri ve Durumluluk Sürekli Öfke ölçekleri teslim edilip bir gün sonra kapalı zarf içinde toplandı. Çalışmaya katılanların %35’inde iş memnuniyeti bulunmamaktaydı. İş memnuniyeti bulunmayanlarda istediği dalı kazanamamış olanlar ve sadece pratisyen hekim olarak çalışmak istemediği için uzmanlık eğitimi alanların oranı (%65.2), iş memnuniyeti bulunanlara (%34.8) göre anlamlı derecede daha yüksekti (x2:11.046, p<0.01). İş memnuniyeti bulunmayanlarda, Beck Anksiyete puanları iş memnuniyeti bulunanlara göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu.Sonuç olarak iş memnuniyetini belirleyen bazı etmenler bulunmaktadır. İş memnuniyeti ile ruh sağlığı birbiriyle ilişkilidir. Bu durum iş performansı üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğinden kişilerin iş memnuniyetini artırmak için çözüm yollarının bulunmasına gereksinim vardır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Shamain J, Kerr MS, Laschinger HK, Thomson D. A hospital-level analysis of the work environment and workforce health indicators for registered nurses in ontario’s acute-care hospitals. Canad J Nurs 2001; 33:35-50.
 • 2. Ramirez AJ, Graham J, Richards MA, Cull A, Gregory WM. Mental health of hospital consultans:the effects of stress and satisfaction at work. Lancet 1996; 347:724-728.
 • 3. Kalliath T, Morris R. Job satisfaction among nurses:a predictor of burnout levels. J Nurs Admin 2002; 32:648-654.
 • 4. Shanafelt TD, Bradley KA, Wipf JE, Back AL. Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program. Ann Intern Med 2002; 136:358-367.
 • 5. Best MF, Thurston N. Measuring nurse job satisfaction. Journal of Nursing Administration 2004; 34: 283-290.
 • 6. Anderson RA, İssel LM, McDaniel RR. Nursing staff turnover in nursing homes: A new look. Public Administration Quarterly 1997; 21: 69-95.
 • 7. Ostroff C. The effects of climate and personal influences on individual behavior and attitudes in organizations. Org Behav Human Decision Processes 1993; 56: 56 –90.
 • 8. Wall TD, Corbett MJ, Martin R, Clegg CW, Jackson PR. Advanced manufacturing technology, work design, and performance: a change study. J Appl Psychol 1990; 75: 691– 697.
 • 9. Irvine DM, Evans MG. Job satisfaction and turnover among nurses: Integrating research findings across studies. Nursing Res 1995; 44: 246-253.
 • 10. Bowling A. Measuring Health. Open University Press 1993; 230.
 • 11. Çelik S. İş doyumu ve bunun verimlilik üzerine etkileri. M Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi İstanbul, 1999.
 • 12. Cozens CF. The Psychological Problems of Doctors, 1st edn. New York: John Willwy & Sons Inc. 2000: 80-89.
 • 13. Berns SS. Job Satisfaction and Conflict Management, 4rd edn. Toronto: The Mosby Company 1984: 132.
 • 14. Aslan SH, Gürkan SB, Alparslan ZN. Tıpta uzmanlık öğrencisi hekimlerde tükenme düzeyleri. Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7: 39-45.
 • 15. Düzyürek S, Ünlüoğlu G. Hekimde tükenmişlik sendromu. Psikiyatri Bülteni 1992; 1: 108-113.
 • 16. Musal B, Elçi ÖÇ, Ergin S. Uzman hekimlerde mesleki doyum. Toplum ve Hekim 1995; 10:2-7
 • 17. Weiss DJ, Davis RV, England GW, Lofquist LH. Minnesota studies in vocational rehabilitation. Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Industrial Relations Center, Minneapolis, University of Minnesota 1967.
 • 18. Baycan AF. Analiysis of several aspects of job satisfaction between different occupational groups. Masters Thesis (unpubhlished) Boğaziçi University İnstitute of Social Sciences 1985
 • 19. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. J Consult Clin Psychol 1988; 56:893-897.
 • 20. Ulusoy M, Şahin N, Erkmen H. Turkish version of the Beck Anksiety Inventory. Psychometric properties. Journal of Cognitive Psychoterapy: An International Quarterly 1996; 46:125-132.
 • 21. Spielberger CD. Assessment of Anger: The State-Trait Anger Scale. Advances in Personality Assessment, Hillsdale 1983; 159-160.
 • 22. Özer AK. Sürekli Öfke (SL-ÖFKE) ve Öfke İfade Tarzı (ÖFKE-TARZ) ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi 1994;31:26-35.
 • 23. Kurçer MA. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 2:10-15.
 • 24. Torun P. Türkiye’de ve İngiltere’de farklı pozisyonlarda görev yapan hekimlerin iş doyumuna ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma. KTÜ Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi 1998.
 • 25. Bodur S, Güler S. Sağlık yöneticilerinde iş doyumu. Genel Tıp Dergisi 1997; 1:12-14.
 • 26. Karlıdağ R. Hekimlerde iş doyumu ve tükenmişlik düzeyi. Türk Psikiyatri Dergisi 2000; 11:49-57.
 • 27. Özyurt A. İstanbul hekimlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2003.
 • 28. McManus IC, Keeling A, Paice E. Stress burnout and doctors attitudes to work are determined by personality and learning style: a twelve year longitudinal study of UK medical graduates. BMC Medicine 2004; 2:29.
 • 29. Visser MRM, Smets EMA, Oort FJ, de Haes HCJM. Stress, satisfaction and burnout among Dutch medical specialist. CMAJ 2003; 168:271-275.
 • 30. Nirel N, Shirom A, Islail S. The relationship between job overload, burnout and job satisfaction, and the number of jobs of Israeli consultants. Harefuah 2004;143:779-784.
 • 31. Özyurt A, Hayran O, Sur H. Predictors of burnout and job satisfaction among Turkish physicians. Q J Med, 2006; 99:161-169.
 • 32. Ulkinoura M,Asp J, Juntunen J.Stress symptoms,burnount and suicidal thought in Finnish physicians.Soc Psychiatr Epidemiol 1990;25:81-86.
APA YAŞAN A, EŞSİZOĞLU A, YALÇIN M, ÖZKAN M (2008). Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler. , 228 - 233.
Chicago YAŞAN Aziz,EŞSİZOĞLU Altan,YALÇIN Murat,ÖZKAN Mustafa Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler. (2008): 228 - 233.
MLA YAŞAN Aziz,EŞSİZOĞLU Altan,YALÇIN Murat,ÖZKAN Mustafa Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler. , 2008, ss.228 - 233.
AMA YAŞAN A,EŞSİZOĞLU A,YALÇIN M,ÖZKAN M Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler. . 2008; 228 - 233.
Vancouver YAŞAN A,EŞSİZOĞLU A,YALÇIN M,ÖZKAN M Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler. . 2008; 228 - 233.
IEEE YAŞAN A,EŞSİZOĞLU A,YALÇIN M,ÖZKAN M "Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler." , ss.228 - 233, 2008.
ISNAD YAŞAN, Aziz vd. "Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler". (2008), 228-233.
APA YAŞAN A, EŞSİZOĞLU A, YALÇIN M, ÖZKAN M (2008). Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler. Dicle Tıp Dergisi, 35(4), 228 - 233.
Chicago YAŞAN Aziz,EŞSİZOĞLU Altan,YALÇIN Murat,ÖZKAN Mustafa Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler. Dicle Tıp Dergisi 35, no.4 (2008): 228 - 233.
MLA YAŞAN Aziz,EŞSİZOĞLU Altan,YALÇIN Murat,ÖZKAN Mustafa Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler. Dicle Tıp Dergisi, vol.35, no.4, 2008, ss.228 - 233.
AMA YAŞAN A,EŞSİZOĞLU A,YALÇIN M,ÖZKAN M Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler. Dicle Tıp Dergisi. 2008; 35(4): 228 - 233.
Vancouver YAŞAN A,EŞSİZOĞLU A,YALÇIN M,ÖZKAN M Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler. Dicle Tıp Dergisi. 2008; 35(4): 228 - 233.
IEEE YAŞAN A,EŞSİZOĞLU A,YALÇIN M,ÖZKAN M "Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler." Dicle Tıp Dergisi, 35, ss.228 - 233, 2008.
ISNAD YAŞAN, Aziz vd. "Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler". Dicle Tıp Dergisi 35/4 (2008), 228-233.