Yıl: 2003 Cilt: 2 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 25 - 34 Metin Dili: Türkçe

Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik

Öz:
Bu çalışmanın amacı; üniversite öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerini yordamada kullanılabilecek bağımsız değişkenleri, üniversite öğretim elemanlarını zorlayan, onlar için sorun olan durumları belirlemek ve bulgular doğrultusunda önerilerde bulunmaktır. Araştırma betimsel bir çalışma olup veri toplama aracı olarak "Kişisel Bilgi Formu" ile "Maslach Tükenmişlik Envanteri" kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi; "t" testi, varyans analizi (one-way) ve LSD teknikleri ile yapılmıştır. Cinsiyet ve medeni durum bağımsız değişkenleri "kişisel başarı" ve "duyarsızlaşma"şeklindeki tükenmişlik alt boyutlarında anlamlı bulunmuştur, öğrencilerle iletişim kurma becerilerini, genel olarak sağlıklarını ve meslektaşları ile uyumlarını değerlendirme derecelerine göre üniversite öğretim elemanlarının tükenmişlikleri üç alt boyutta da (duygusal tükenmişlik, kişisel başarı şeklindeki tükenmişlik ve duyarsızlaşma şeklindeki tükenmişlik) anlamlı bulunmuştur. Üniversite öğretim elemanlarını en çok rahatsız eden durumların başında; akademik çalışma ortamından kaynaklanan sorunlar, ekonomik sorunlar, birbirleri arasındaki ilişkilerdeki olumsuzluklar ve kendi üniversitelerinde akademik çalışma yapma olanaklarının olmamasından kaynaklanan zorluklar olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: akademisyenler toplumsal cinsiyet üniversite öğretim görevlileri diyarbakır kişisel başarı duyarsızlaşma istatistiksel analiz medeni durum öğretim elemanları tükenmişlik ruh sağlığı duygusal tükenme maslach tükenmişlik envanteri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Aslan, H. Ve Ark. (1996) Tıpta uzmanlık öğrencisi hekimlerde tükenme düzeyleri. Türk Psikiyatri Dergisi, Cilt: 7, sayı: l, Ankara.
 • Baysal, A.(1995) Lise ve dengi okul öğretmenlerinde meslekten tükenmişliğe etki eden faktörler. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Croufcher, R. (2000) Stres and Burnout in Ministry, Director: John Mark Ministeries, resurces for pastors/leaders and spouses, H.P.:http//melbourme.dialix.oz.a /
 • Çıtak, G.(1998) Hemşirelik Yüksek Okulu öğretim elemanlarının empatik beceri ve tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gökçakan. Z., Özer, R. (1997) Doğu Karadeniz bölgesindeki illerde görev yapan rehber öğretmenlerde tükenmişlik düzeyleri, nedenleri ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, 10-12 Eylül.
 • Gökçakan, Z., Özer.R. (1999) Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik. Rize: Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yayınları, Yayın No:9.
 • Ergin, C. (1992) Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin uygulaması. 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, s. 143-154, Ankara.
 • Kaptan, S. (1989) Bilimsel Araştırma ve Gözlem Teknikleri. Tekışık A.Ş. Veb Ofset Tesisleri, Ankara
 • Maslach, C., Jackson, S.E., Leiter,M.P.(1986) Maslach Burnout Inventory and Manual, Üçüncü Baskı, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 • Murat, M. (2000) Sınıf öğretmenlerinde tükenmişliğin 10 yıllık meslek sürecinde gelişiminin haritalanması ve sınıf öğretmenlerinin tükenmişliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). K.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Sucuoğlu, B., Kuloğlu, N. (1996) Özürlü çocuklarla çalışan öğretmenlerde tükenmişliğin değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, Cilt: 11, sayı: 36, Ankara.
APA MURAT M (2003). Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik. , 25 - 34.
Chicago MURAT MEHMET Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik. (2003): 25 - 34.
MLA MURAT MEHMET Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik. , 2003, ss.25 - 34.
AMA MURAT M Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik. . 2003; 25 - 34.
Vancouver MURAT M Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik. . 2003; 25 - 34.
IEEE MURAT M "Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik." , ss.25 - 34, 2003.
ISNAD MURAT, MEHMET. "Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik". (2003), 25-34.
APA MURAT M (2003). Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(19), 25 - 34.
Chicago MURAT MEHMET Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2, no.19 (2003): 25 - 34.
MLA MURAT MEHMET Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.2, no.19, 2003, ss.25 - 34.
AMA MURAT M Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2003; 2(19): 25 - 34.
Vancouver MURAT M Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2003; 2(19): 25 - 34.
IEEE MURAT M "Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik." Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2, ss.25 - 34, 2003.
ISNAD MURAT, MEHMET. "Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2/19 (2003), 25-34.