Yıl: 2008 Cilt: 38 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 567 - 575 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department

Öz:
Amaç: Klinik adli tıp; motorlu araç kazaları ve zehirlenme gibi vakaların hem tıbbi, hem de adli yönden bakımlarıyla uğraşır. Biz bu çalışmayla 13823 adli vakayı inceleyerek acil tıptaki adli gereksinimlere dikkat çekmek ve bu alandaki deneyimlerimizi paylaşmayı hedefledik. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma, Ankara – Türkiye’deki bir üniversite acil servisinde yapıldı. Veriler hastane polis kayıtlarından elde edildi. Bulgular: 2000 – 2005 yılları arasındaki 13823 adli vaka (acil servisin bütün hastalarının % 3,66’sı) incelendi. Yaş ortalaması 28,03 ± 16,42 yıl idi. Vakaların % 58,23’ü erkekti. Başlıca görülen adli olaylar; motorlu araç kazaları (% 43,84), darp (% 19,04), intihar girişimleri (% 17,10) ve karbonmonoksit zehirlenmesiydi (% 6,62). Vakaların çoğunluğu 20-29 yaş grubu içindeydi (% 30,01). İntihar girişimleri, karbon monoksit zehirlenmesi ve cinsel istismar vakalarının çoğunluğu kadındı. Vakaların % 46,47’si acil servise 16:00 ile 23:59 saatleri arasında kabul edildi. Adli olguların çoğu Mayıs ayında rapor edildi (% 9,92). 242 adli vaka, acil servis içinde öldü ve 42 vaka da acil servis dışında ölmüştü. Ölenlerin % 71,53’ü erkekti. Ölümlerin en önemli nedeni motorlu araç kazalarıydı (% 62,5). Sonuç: Acil tıp doktorları, acil servis hastalarının hem tıbbi hem de adli gereksinimleriyle yüzleşeceklerdir.
Anahtar Kelime: Suicide Retrospective Studies Emergencies Time Emergency Medical Services Violence Forensic Medicine Carbon Monoxide Poisoning Accidents, Traffic

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Smock WS. Forensic emergency medicine. In: Rosen P, Barkin R, editors. Marx: Rosen’s Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 6th ed. St. Louis: Mosby Inc.; 2006. pp. 952-68.
 • 2. Ryan MT. Clinical forensic medicine. Ann Emerg Med 2000; 36:271-3.
 • 3. Santucci KA. Clinical forensic medicine: an unexplored frontier. Clin Pediatr Emerg Med 2001; 2: 229-38.
 • 4. Soysal Z, Cakalir C, editors. Adli Tıp. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları Cilt 1; 1999. sf. 1-44.
 • 5. Peder M, Scurfield R, Sleet D, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E et al. World report on road traffic injury prevention. Geneva, Switzerland: World Health Organisation; 2004.
 • 6. Turkish traffic statistics report, Turkish Traffic Education and Research Department. Available from: URL: www.egm.gov.tr/teadb/aralik06/2006_12_aylik.xls accessed on December 27, 2007.
 • 7. Murray CJL, Lopez AD, Mathers CD, Stein C. The Global Burden of Disease 2000 project: aims, methods and data sources. Cambridge, MA: Harvard Burden of Disease Unit; 2001.
 • 8. Wiler JL, Bailey H, Madsen TE. The need for emergency medicine resident training in forensic medicine. Ann Emerg Med 2007; 50:733-8.
 • 9. Fowler DR, Smialek JE. Forensics. In: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS, editors. Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. 6th ed. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.; 2004. pp. 1639-45.
 • 10. Di Bartolomeo S, Sanson G, Michelutto V, Nardi G, Burba I, Francescutti C et al. Epidemiology of major injury in the population of Friuli Venezia Giulia – Italy. Injury 2004; 35: 391-400.
 • 11. Krug EG, Dahlberg L, Mercy J, Zwi A, Lozano R. World report on violence and health. Geneva: World Health Organisation; 2002.
 • 12. Sivarajasingam V, Shepherd JP. Trends in community violence in England and Wales 1995-1998: an accident and emergency department perspective. Emerg Med J 2001; 18: 105-9.
 • 13. Jamison LR, Balderssarini RJ. Effects of medical interventions on suicidal behaviour. J Clin Psychiatry 1999; 60 (Suppl 2): 3.
 • 14. Miller M, Hemenway D. Guns and suicide in the United States. N Engl J Med 2008; 359(10): 989-91.
 • 15. Crowley D, Scallan E, Herbert J, Staines A. Carbon monoxide poisoning in the Republic of Ireland. Ir Med J 2003; 96: 83-6.
 • 16. Leigh JP, Markowitz SB, Fahs M, Shin C, Landrigan PJ. Occupational injury and illness in the United States. Arch Intern Med 1997; 157: 1557-68.
 • 17. McCaig LF, Burt CW, Stussman BJ. A comparison of work-related injury visits to emergency departments in the United States, 1995-1996. J Occup Environ Med 1998; 10: 870-5.
 • 18. Brennan IR, Moore SC, Shepherd JP. Non-firearm weapon use and injury severity: priorities for prevention. Injury Prevention 2006; 12: 395-9.
 • 19. Ma OJ, Meldon W. Geriatric trauma. In: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS, editors. Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. 6th ed. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.; 2004. pp. 1549-53.
 • 20. Litovitz TL, Klein-Schwartz W, Rodgers GC Jr, Cobaugh DJ, Youniss J, Omslaer JC et al. 2001 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers Toxic Exposures Surveillance System. Am J Emerg Med 2002; 20: 391-452.
 • 21. Litovitz TL, Klein-Schwartz W, Dyer KS, Shannon M, Lee S, Powers M. 1997 annual report of the American Association of Poison Control Centers Toxic Exposure Surveillence System. Am J Emerg Med 1998; 16: 443.
 • 22. Dokov W. Assessment of risk factors for death in electrical injury. Burns 2008 Jul 31 (Epub ahead of print).
 • 23. Hutson HR., Anglin D. Youth, gangs, and violence. In: Rosen P, Barkin R, editors. Marx: Rosen’s Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 6th ed. St. Louis: Mosby Inc.; 2006. pp.1017-22.
 • 24. Block RW. Child abuse: controversies and imposters. Curr Probl Pediatr 1999; 29: 249-72.
 • 25. Feldhaus KM, Houry D, Kaminsky R. Lifetime sexual assault prevalence rates and reporting practices in an emergency department population. Ann Emerg Med 2000; 36: 23-7.
 • 26. Demetriades D, Murray J, Sinz B, Myles D, Chan L, Sathyaragiswaran L et al. Epidemiology of major trauma and trauma deaths in Los Angeles County. J Am Coll Surg 1998; 187:373-83.
APA DEMİRCAN A, KELEŞ A, GÜRBÜZ N, BİLDİK F, AYGENCEL Ş, DOĞAN N, DERİNÖZ O, AKAR T (2008). Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department. , 567 - 575.
Chicago DEMİRCAN Ahmet,KELEŞ Ayfer,GÜRBÜZ Neslihan,BİLDİK Fikret,AYGENCEL Şahender Gülbin,DOĞAN Nurettin Özgür,DERİNÖZ Okşan,AKAR Taner Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department. (2008): 567 - 575.
MLA DEMİRCAN Ahmet,KELEŞ Ayfer,GÜRBÜZ Neslihan,BİLDİK Fikret,AYGENCEL Şahender Gülbin,DOĞAN Nurettin Özgür,DERİNÖZ Okşan,AKAR Taner Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department. , 2008, ss.567 - 575.
AMA DEMİRCAN A,KELEŞ A,GÜRBÜZ N,BİLDİK F,AYGENCEL Ş,DOĞAN N,DERİNÖZ O,AKAR T Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department. . 2008; 567 - 575.
Vancouver DEMİRCAN A,KELEŞ A,GÜRBÜZ N,BİLDİK F,AYGENCEL Ş,DOĞAN N,DERİNÖZ O,AKAR T Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department. . 2008; 567 - 575.
IEEE DEMİRCAN A,KELEŞ A,GÜRBÜZ N,BİLDİK F,AYGENCEL Ş,DOĞAN N,DERİNÖZ O,AKAR T "Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department." , ss.567 - 575, 2008.
ISNAD DEMİRCAN, Ahmet vd. "Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department". (2008), 567-575.
APA DEMİRCAN A, KELEŞ A, GÜRBÜZ N, BİLDİK F, AYGENCEL Ş, DOĞAN N, DERİNÖZ O, AKAR T (2008). Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department. Turkish Journal of Medical Sciences, 38(6), 567 - 575.
Chicago DEMİRCAN Ahmet,KELEŞ Ayfer,GÜRBÜZ Neslihan,BİLDİK Fikret,AYGENCEL Şahender Gülbin,DOĞAN Nurettin Özgür,DERİNÖZ Okşan,AKAR Taner Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department. Turkish Journal of Medical Sciences 38, no.6 (2008): 567 - 575.
MLA DEMİRCAN Ahmet,KELEŞ Ayfer,GÜRBÜZ Neslihan,BİLDİK Fikret,AYGENCEL Şahender Gülbin,DOĞAN Nurettin Özgür,DERİNÖZ Okşan,AKAR Taner Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department. Turkish Journal of Medical Sciences, vol.38, no.6, 2008, ss.567 - 575.
AMA DEMİRCAN A,KELEŞ A,GÜRBÜZ N,BİLDİK F,AYGENCEL Ş,DOĞAN N,DERİNÖZ O,AKAR T Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department. Turkish Journal of Medical Sciences. 2008; 38(6): 567 - 575.
Vancouver DEMİRCAN A,KELEŞ A,GÜRBÜZ N,BİLDİK F,AYGENCEL Ş,DOĞAN N,DERİNÖZ O,AKAR T Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department. Turkish Journal of Medical Sciences. 2008; 38(6): 567 - 575.
IEEE DEMİRCAN A,KELEŞ A,GÜRBÜZ N,BİLDİK F,AYGENCEL Ş,DOĞAN N,DERİNÖZ O,AKAR T "Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department." Turkish Journal of Medical Sciences, 38, ss.567 - 575, 2008.
ISNAD DEMİRCAN, Ahmet vd. "Forensic emergency medicine – six-year experience of 13823 cases in a university emergency department". Turkish Journal of Medical Sciences 38/6 (2008), 567-575.