Yıl: 2008 Cilt: 4 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 139 - 143 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi

Öz:
Amaç: Bu çalışmada amaç; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2003-2007 yılları arası zehirlenme nedeni ile takip edilen hastaların geriye dönük olarak incelenmesi, epidemiyolojik çalışmalar için ön veri toplanmasıdır.Gereç ve Yöntem: Zehirlenme nedeni ile takip edilen hastaların kayıtlarından demografik özellikleri, zehirlenme nedenleri, ek psikiyatrik hastalıkları, yatış süreleri ve mekanik ventilasyon ihtiyaçları incelenmiştir.Bulgular: Toplam 1273 hastanın 165’i zehirlenme nedeni ile takip edilmiştir (%12.6). Hastaların 111’i (%67.3) kadın, 54’ü (%32.7) erkektir. Ortalama yaş 27.9±12.40’dır. En sık zehirlenme sebebi 134 (%81.2) hasta ile intihar amacı ile ilaç alımları olup, bunu 13 (%7.9) hasta ile kazalar ve 12 hasta (%7.3) ile madde bağımlılığı izlemektedir. Altı hastada (%3.6) ise etken belirlenememiş olup zehirlenme şüphesi ile takip edilmişlerdir. Hastaların 83’ü (%53.3) önceden bilinen bir psikiyatrik hastalığı olan hastalardır. İntihar amacı ile alınan ilaçlar arasında en sık etken antidepresan ilaçlar (%70.9), bu grup içinde ise en sık etken amitriptilindir (%38.8). En uzun entübasyon süresi ortalama 8.50±19.84 gün ile karbonmonoksit (CO) zehirlenmelerinde, ardından ortalama 2.87±6.95 gün ile organofosfat zehirlenmelerindedir. En uzun ortalama yatış süresi 9.83±19.19 gün ile CO zehirlenmelerindedir. Hastaların 159’u (%96.4) taburcu edilmiş, 6’sı (%3.6) hayatını kaybetmiştir.Sonuç: Hastaların büyük çoğunluğunun intihar amacı ile ilaç alan genç kadın hastalar olduğu görülmüştür. Hastaların sıklıkla intihar için antidepresan ilaçlar kullandığı ve özellikle reçete kontrolüne tabi olamayan, ucuz ve kolay erişilebilen amitriptilinin büyük bir oranı oluşturduğu dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Anestezi Acil Tıp Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Yoğun Bakım, Tıp

The retrograde analysis of the intoxication cases managed in our intensıve care unit between 2003-2007.

Öz:
Objective: The aim of this study is the retrograde analysis of the patients managed in Bakirkoy Dr.Sadi Konuk Training and Research Hospital, intensive care unit (ICU) for intoxication between 2003 – 2007 and to gather data for epidemiologic studies.Materials and Methods: Recording of patients followed up for intoxication was investigated for demographic specialty, intoxication reason, commensurability psychiatric illness, hospital stay and mechanic ventilation. Results: In this period 165 (12.6%) of the 1273 patients were managed in intensive care unit, followed up for intoxication. 111 (67.3%) of the patients were female, 54 (32.7%) were male with the mean age of 27.9. The most common intoxication reasons were suicide by overdosing [134 patients (81.2%)], accidental intoxication [13 patients (7.9%)] and drug addiction [12 patients (7.3%)]. 83 (53.3%) of the patients have a psychiatric illness known before. The most common drugs taken for suicide were antidepressants (70.9%), and the most common one in this group was amitriptylin (38.8%). CO intoxication results in the longest entubation term with an average of 8.50 days and the longest hospital stay with an average of 9.83 days. 159 of the patients (96.4%) were discharged, 6 patients were lost in the ICU (3.6%). Conclusion: The great majority of the patients were young female patients who took drugs for suicide. Patients frequently use antidepressants to suicide and amitriptylin as a cheap and easily reachable substance is the most common one in this group.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Anestezi Acil Tıp Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Yoğun Bakım, Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Fuller GN, Rea AJ, Payne JF, Lant AF. Parasuicide in central London 1984-1988. J R Soc Med 1989; 82: 653-656.
 • 2. Henderson A, Wright M, Pond SM. Experience with acute overdose patients admitted to an intensive unit over six years. Med J Aust 1993; 158: 28-30.
 • 3. Leykin Y, Halpern P, Silbiger A, et al. Acute poisoning treated in the intensive care unit: A case series. Isr J Med Sci 1989; 25: 98-102.
 • 4. Turvill JL, Burroughs AK, Moore KP. Change in occurrence of paracetamol overdose in UK after introduction of blister packs. Lancet 2000; 355: 2048-2049.
 • 5. Staikowsky F, Uzan D, Grillon N, Pevirieri F, Hafi A, Michard F. Voluntary drug poisoning cases admitted to an emergency care unit. Presse Med 1995; 24: 1296-1300.
 • 6. O'Donovan FC, Owens J, Tracey JA. Self poisoning: admission to intensive care over a one year period. Ir Med J 1993; 86: 64-65.
 • 7. Kalaycı AG. Çocukluk çağında zehirlenme nedenleri. Yeni Tıp Dergisi l994; 11: 4-6.
 • 8. Hanssens Y, Deleu D, Taqi A. Etiologic and demographic characteristics of poisoning: a prospective hospital-based study in Oman. J Toxicol Clin Toxicol 2001; 39: 371-380.
 • 9. Ozköse Z, Ayoglu F. Etiological and demographical characteristics of acute adult poisoning in Ankara, Turkey. Hum Exp Toxicol 1999; 18: 614-618.
 • 10. Prince BS, Goetz CM, Rihn TL, Olsky M. Drug-related emergency department visits and hospital admissions. Am J Hosp Pharm 1992; 49: 1696-1700.
 • 11. Schapira K, Linsley KR, Linsley A, Kelly TP, Kay DW. Relationship of suicide rates to social factors and availability of lethal methods: comparison of suicide in Newcastle upon 1961-1965 and 1985-1994. Br J Psychiatry 2001; 178: 458-464.
 • 12. Kekeç Z, Yavuz Y, Kurtoğlu S, Sözüer M. A two-year evaluation of pediatric posioning cases presenting to our pediatric emergency department. Acil Tıp Dergisi 2002; 2: 33-35.
 • 13. Yavuz S, Aydın S. Zehirlenme olgularının profili. Toksikoloji Dergisi 2003; 1: 47-52.
 • 14. Akköse Ş, Fedakar R, Bulut M, Çebicci H. Zehirlenme olgularının beş yıllık analizi. Acil Tıp Dergisi 2003; 3: 8-10.
 • 15. Goksu S, Yildirim C, Kocoglu H, Tutak A, Oner U. Characteristics of acute adult poisoning in Gaziantep, Turkey. J Toxicol Clin Toxicol 2002; 40: 833-837.
 • 16. Kurt I, Erpek G, Kurt MN, Gürel A. Adnan Menderes Üniversitesi’nde izlenen zehirlenme olguları. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2004; 5: 37-40.
 • 17. Kaya S, Kararmaz A, Karaman H, Turhanoğlu S. Yoğun bakımımızdaki zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Dicle Tıp Dergisi, 2006; 33: 242-245.
 • 18. Kaygusuz K, Gursoy S, Kılıçoğlu F, Özdemirkol İ, Mimaroğlu C. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde 1998-2004 yılları arasında akut ilaç zehirlenmesi tanısı ile takip edilen olguların geriye dönük analizi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 26: 161-165
APA DEMİR G, EREN G, HERGÜNSEL O, Çukurova Z, KIZANLIK Y (2008). Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. , 139 - 143.
Chicago DEMİR Güray,EREN Gülay Işık,HERGÜNSEL Oya,Çukurova Zafer,KIZANLIK Yasemin Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. (2008): 139 - 143.
MLA DEMİR Güray,EREN Gülay Işık,HERGÜNSEL Oya,Çukurova Zafer,KIZANLIK Yasemin Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. , 2008, ss.139 - 143.
AMA DEMİR G,EREN G,HERGÜNSEL O,Çukurova Z,KIZANLIK Y Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. . 2008; 139 - 143.
Vancouver DEMİR G,EREN G,HERGÜNSEL O,Çukurova Z,KIZANLIK Y Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. . 2008; 139 - 143.
IEEE DEMİR G,EREN G,HERGÜNSEL O,Çukurova Z,KIZANLIK Y "Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi." , ss.139 - 143, 2008.
ISNAD DEMİR, Güray vd. "Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi". (2008), 139-143.
APA DEMİR G, EREN G, HERGÜNSEL O, Çukurova Z, KIZANLIK Y (2008). Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Bakırköy Tıp Dergisi, 4(4), 139 - 143.
Chicago DEMİR Güray,EREN Gülay Işık,HERGÜNSEL Oya,Çukurova Zafer,KIZANLIK Yasemin Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Bakırköy Tıp Dergisi 4, no.4 (2008): 139 - 143.
MLA DEMİR Güray,EREN Gülay Işık,HERGÜNSEL Oya,Çukurova Zafer,KIZANLIK Yasemin Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Bakırköy Tıp Dergisi, vol.4, no.4, 2008, ss.139 - 143.
AMA DEMİR G,EREN G,HERGÜNSEL O,Çukurova Z,KIZANLIK Y Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Bakırköy Tıp Dergisi. 2008; 4(4): 139 - 143.
Vancouver DEMİR G,EREN G,HERGÜNSEL O,Çukurova Z,KIZANLIK Y Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Bakırköy Tıp Dergisi. 2008; 4(4): 139 - 143.
IEEE DEMİR G,EREN G,HERGÜNSEL O,Çukurova Z,KIZANLIK Y "Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi." Bakırköy Tıp Dergisi, 4, ss.139 - 143, 2008.
ISNAD DEMİR, Güray vd. "Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi". Bakırköy Tıp Dergisi 4/4 (2008), 139-143.