Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 205 - 208 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu)

Öz:
Çene yüz bölgesinde meydana gelen kurabiye 11 er kalıtımsal, gelişimsel ya da kazanılmış sebeplere bağlı olarak meydana gelebilir. Cerrahi operasyon sonrası oral ve naza! boşluklar arasında sürekli bir ilişki olması nedeniyle, üst çene defektli hastalarda hipernasal bir konuşma, nçızal boşluğa sıvı akışı, dengesiz çiğneme, kötü beslenme ve estetik yetersizliğinden dolayı oluşan psikolojik rahatsızlıkların da gelişmesi söz konusudur. Hemimaksillektomi vakalarında fonksiyon sırasında ortaya çıkan protez hareketlerinin olumsuz etkileri ile geri kalan destek dişlerin uzun süre ağızda sağlıklı bir biçimde korunmaları oldukça güçleşmektedir. Son yıllarda çene rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonundan sonra hastaların oral rehabilitasyonunda osseointegre implantların kullanılması güncel bir tedavi yaklaşımı haline gelmiştir. Ayrıca implant tedavisinin yanı sıra ağızda kalan dişlerden yararlanılarak protezin stabilitesini ve retansiyoınınu arttırmak amacıyla manyetik ataşmanlardan da yararlanılmaktadır. Kliniğimize 17 yıldır kullandığı geçici obturalörün doku uyumsuzluğu ve mevcut dişlerin kurabiye t i nedeniyle başvuran 54 yaşında bir bayan hastamızda, sol üst çene bölgesinde var olan kemiğe bir implant ve sağ üst 13 numaralı dişine bir manyetik ataşman uygulaması ile elde edilen başarılı bir restorasyonun olgu raporu sunulmuştur. Hemiırıaksillektomi vakalarında, kalan az sayıda dişlerin kemik desteği ve sağlığı iyi ise manyetik ataşman destekli bir obturator planlaması daha stabil ve retantif bir restorasyon için alternatif tedavi seçeneği olabilir.
Anahtar Kelime: Dental implantlar Maksillektomi Dental implantasyon Kadın Orta yaşlı Dental restorasyon, sürekli

Konular: Diş Hekimliği

An alternative treatment approach to a hemimaxillectomy patient (A case report)

Öz:
Maxillary defects can occur as a result of congenital, developmental or acquired factors. The constant communication between the oral and nasal cavities after maxillofacial surgery, patients who had maxillary defects have a lot of problems, such as hypernasul speech, fluid passage into the nasal cavity, inappropriate chewing and inappropriate nutrition, also aesthetic and psychological problems. It is difficult to protect tke remaining teeth of the hemimaxillectomy patients in the mouth for a long period, because of the adverse effects of the movement of the prosthesis occur under occlusal loads during function. The use of osseointegrated implants in oral rehabilitation of patients after jaw resection and reconstruction has become a contemporary treatment modality in recent years. Additionally, the magnetic attachments are used to improve the stability and retention of the prosthesis. A successful prosthetic rehabilitation including an implant to the remaining alveolar bone at the maxillary left third molar tooth region and a magnetic attachment to the maxillary right canin tooth of a hemimaxillectomy patient who referred to our clinic with destroyed remain teeth and a provisional obturator which have been used for 17 years, is presented in this case report. If the remain teeth and their surrounding tissues are healthy, the use of magnet retained obturator can be an alternative treatment for more stable and retentive restoration for hemimaxillectomy patients.
Anahtar Kelime: Female Middle Aged Dental Restoration, Permanent Dental Implants Maxillectomy Dental Implantation

Konular: Diş Hekimliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1.Keyf F. Review: Obturator proslheses for hemimaxillectomy patients. J Oral Rehabil. 2001; 28: 821-9.
  • 2.Ayhan NŞ, Akçaboy C. Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturator uygulaması. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg. 2002; 12: 32-5.
  • 3.Pınto JIIN, Pegoraro-Krook MI. Evaluation of palatal prosthesis for the treatment of velopharyngeal dysfunction. J Appl Oral Sci. 2003; 11: 192-7.
  • 4.Wang, RR. Sectional prosthesis for total maxillectomy patients: A clinical report. J Prosthet Dent 1997; 78: 241-4.
  • 5.Cheung LK, Leung AC. Dental implants in reconstructed jaws:lmplant longevity and peri-implant tissue outcomes. .1 Oral Maxillofac Surg. 2003; 61: 1263-74.
  • 6.Watzinger F, Birkfellner W, Wanschitz F ve ark. Endosteal implants after maxillectomy : A cadaver study using surgical navigation. Plast Reconstr Surg. 2001; 107: 659-67.
  • 7.Keskin H, Özdemir T. Çene-yüz protezleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları; 1995, 34-35.
  • 8.Akçaboy C, Suca S. Ölçü maddeleri ve klinik uygulamaları. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası; 1993, 50, 95.
  • 9.Wright RF, Roser SM. Implant prosthetic rehabilitation of a mandibular defect: A case report. Dent Today. 2001; 96-101.
  • 10. Wright RF, Roser SM. Implant prosthetic rehabilitation of an edentulous irradiated maxillary defect. Col Dent Rev. 1997; 2: 41.
APA SARAÇ D, SUMER M, külünk ş (2006). Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu). , 205 - 208.
Chicago SARAÇ Duygu,SUMER Mahmut,külünk şafak Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu). (2006): 205 - 208.
MLA SARAÇ Duygu,SUMER Mahmut,külünk şafak Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu). , 2006, ss.205 - 208.
AMA SARAÇ D,SUMER M,külünk ş Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu). . 2006; 205 - 208.
Vancouver SARAÇ D,SUMER M,külünk ş Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu). . 2006; 205 - 208.
IEEE SARAÇ D,SUMER M,külünk ş "Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu)." , ss.205 - 208, 2006.
ISNAD SARAÇ, Duygu vd. "Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu)". (2006), 205-208.
APA SARAÇ D, SUMER M, külünk ş (2006). Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu). Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 7(3), 205 - 208.
Chicago SARAÇ Duygu,SUMER Mahmut,külünk şafak Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu). Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 7, no.3 (2006): 205 - 208.
MLA SARAÇ Duygu,SUMER Mahmut,külünk şafak Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu). Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.7, no.3, 2006, ss.205 - 208.
AMA SARAÇ D,SUMER M,külünk ş Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu). Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2006; 7(3): 205 - 208.
Vancouver SARAÇ D,SUMER M,külünk ş Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu). Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2006; 7(3): 205 - 208.
IEEE SARAÇ D,SUMER M,külünk ş "Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu)." Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 7, ss.205 - 208, 2006.
ISNAD SARAÇ, Duygu vd. "Bir hemimaksillektomi vakasındaalternatif yaklaşım (Vaka raporu)". Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 7/3 (2006), 205-208.