Yıl: 2008 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 8 - 15 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi

Öz:
Van Gölü Havzası önemli şeker pancarı üretim alanlarından, Van’ın Merkez, Gevaş ve Erciş ilçeleri ile Bitlis’in Ahlat İlçesinde sorun olan yabancı ot türlerini saptamak amacıyla yapılan bu çalışma 2006 yılında yürütülmüştür. Şeker pancarı ekiliş alanları dikkate alınarak Van-Merkez, Gevaş ve Erciş İlçeleri’nde toplam 30 tarlada Bitlis’in Ahlat İlçesi’nde toplam 20 tarlada birinci ve ikinci çapa öncesi dönemlerde örnekleme yapılmıştır. Bu amaçla yapılan toplam 100 sürvey çalışması sonucunda 18 farklı familyaya ait 34 yabancı ot türü saptanmıştır. Belirlenen bu türlerin 1 tanesi tohumsuz bitki (Pteridophyta), 5 tanesi tek çenekli (Monocotyledoneae) ve 28 tanesi çift çenekli (Dicotyledoneae) yabancı ot türüdür. Rastlanma sıklıklarına göre Van Gölü Havzası’nda önemli olarak bulunan türler; Amaranthus retroflexus L., Chenopodium album L., Polygonum aviculare L., Sinapis arvensis L., Echinochloa cruss-galli (L.) P.B., Cirsium arvense (L.) Scop., Convolvulus arvensis L., Anchusa azurea Miller., Cynodon dactylon (L.) Pers., Bromus tectorum L., Sonchus spp. ve Cardaria draba (L.) Desv., olmuştur.
Anahtar Kelime: yabancı otlar Van Doğu Anadolu Bölgesi etüt etme Van Gölü şeker pancarı

Determination of weed species which are problem in sugar beet growing areas in Van Lake basin

Öz:
The study was carried out in the year 2006 to determine the significance of weed species on sugar beet fields in Van province including central area, Gevaş and Erciş district and Ahlat district of Bitlis which are considered the main sugar beet growing sites of Van Lake Basin. Considering sugar beet growing potential. The sampling was made from 30 fields in Van and its districts and 20 fields in Ahlat before first and second hoeing. After 100 survey studies 34 weed species, belongin to the 18 different families, were determined. Among the weeds 1 was the seed-ness plants (Pteridophyta), 5 were plants with a single seed-ness (Monocotyledoneae), 28 were plants with two seed-leaves (Dicotyledoneae). According the frequency Amaranthus retroflexus L., Chenopodium album L., Polygonum aviculare L., Sinapis arvensis L., Echinochloa cruss-galli (L.) P.B., Cirsium arvense (L.) Scop., Convolvulus arvensis L., Anchusa azurea Miller., Cynodon dactylon (L.) Pers., Bromus tectorum L., Sonchus spp. and Cardaria draba (L.) Desv. were found to be the most common weed species in Van Lake Basin.
Anahtar Kelime: surveying Van Lake sugarbeet weeds Van East Anatolia Region

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anonymous, 2000. Production Yearbook. Food and Agricultural Organization Of The United Nations, Vol: 54.
 • Anonymous, 2001. Tarım İstatistikleri Özeti. Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları. No:2430, Ankara.
 • Anonymous, 2004. Tarımsal Yapı ve Üretim. Başbakanlık Dev. İst. Enst. Yay. Ankara, 591.
 • Davis, P. H., 1972. Flora Of Turkey. Edinburgh at the University Press 22, Edinburgh.
 • Güncan, A., 1972. Erzurum ve Çevresinde Problem Teşkil Eden Yabancı Otlar ve Bu Bölgede İsimlendirilmeleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ziraat Dergisi, 3 (2),135-140.
 • Gürsoy, O.V., 2002. Orta Anadolu Bölgesi Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve Bunlara Karşı Uygun Savaş Yöntemlerinin Belirlenmesi (doktora tezi, basılmış). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Johnson, R. T., Alexander, J. T., Rush, G.E., Hawkes, R., 1977. Şekerpancarı üretimindeki gelişmeler prensip ve uygulamalar. Türkiye Şeker Fabrikaları. Yayın no: 205, Ankara.
 • Koç, H., 1999. Şekerpancarı. GOÜ. Ziraat Fak. Yayın No:31, Ders Kitapları Serisi No:14, Tokat.
 • Odum, E. P.,1971. Fundamentals of Ecology. W. B. Saunders Company Philadelphia, London, Toronto.
 • Şiray, A., 1990. Şeker Pancarı Tarımı. Pankobirlik Genel Müdürlüğü, Yayın No: 2, Ankara.
 • Tozlu, E., ve Zengin, H., 1997. Erzurum Yöresi Şekerpancarı Tarlalarında Bulunan Yabancı Otların Yoğunlukları, Rastlama Sıklıkları ve Topluluk Oluşturma Durumları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 28(4): 25-636.
 • Tursun, N., Tursun, A.Ö., Kaçan, K., 2003. Kahramanmaraş İli ve İlçelerinde Şekerpancarı Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Belirlenmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(2).
APA ÖZKAN O, KAYA İ (2008). Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi. , 8 - 15.
Chicago ÖZKAN O.Umut,KAYA İlhan Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi. (2008): 8 - 15.
MLA ÖZKAN O.Umut,KAYA İlhan Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi. , 2008, ss.8 - 15.
AMA ÖZKAN O,KAYA İ Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi. . 2008; 8 - 15.
Vancouver ÖZKAN O,KAYA İ Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi. . 2008; 8 - 15.
IEEE ÖZKAN O,KAYA İ "Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi." , ss.8 - 15, 2008.
ISNAD ÖZKAN, O.Umut - KAYA, İlhan. "Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi". (2008), 8-15.
APA ÖZKAN O, KAYA İ (2008). Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi. Türkiye Herboloji Derg., 11(1), 8 - 15.
Chicago ÖZKAN O.Umut,KAYA İlhan Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi. Türkiye Herboloji Derg. 11, no.1 (2008): 8 - 15.
MLA ÖZKAN O.Umut,KAYA İlhan Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi. Türkiye Herboloji Derg., vol.11, no.1, 2008, ss.8 - 15.
AMA ÖZKAN O,KAYA İ Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi. Türkiye Herboloji Derg.. 2008; 11(1): 8 - 15.
Vancouver ÖZKAN O,KAYA İ Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi. Türkiye Herboloji Derg.. 2008; 11(1): 8 - 15.
IEEE ÖZKAN O,KAYA İ "Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi." Türkiye Herboloji Derg., 11, ss.8 - 15, 2008.
ISNAD ÖZKAN, O.Umut - KAYA, İlhan. "Van Gölü havzası şeker pancarı alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi". Türkiye Herboloji Derg. 11/1 (2008), 8-15.