Yıl: 2008 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 88 - 99 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri

Öz:
Bilgi, teknoloji ve iletişim alanındaki önemli gelişimler toplumları her geçen gün yeni gelişimlerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Kalite bu yarışta en belirleyici unsurdur. Günümüzde müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun güvenli mal ve hizmet üretiminin sağlanması üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen kalite yönetim ve kalite güvence sistemlerinin uygulanması ile olmaktadır. Bu derlemede gıda sektöründe uygulanan kalite güvence sistemleri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri İktisat İşletme Finans

Quality assurance systems in food industry

Öz:
Developing technologies forced communities into an economic rivalry. Quality is the key for success in this race. In the present time it is essential to have quality managament and assurance systems to corrsepond to the needs and requirements for the goods and services claimed by the customers. The aim of in this article is to give information on the quality guarantee systems that are applied for the food sector.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akova, Y. (1997). Gıda Sanayiinde Kalite Kontrol Uygulamaları. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi.
 • Anonim, a. ISO-9000 ve Kalite Sistemleri Seminerleri. İstanbul Sanayi Odası Yayın No: 1993/13.
 • Anonim, b. www.quality.de
 • Anonim, c. www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000
 • Anonim, d. www.bsiturkey.com/Gida+Güvenliği/standartlar/ıso 22000xalter
 • Anonim, e. www.okyanusdanismanlik.com/-36k
 • Anonim, f.www.kmtso.org.tr/girisimci_rehber/iso9000.doc
 • Bağrıaçık, A., Şimşek, M., Nacar, S. (1999). Belgelerle Uygulamalı ISO 9001 ve 9002 Nedir? Nasıl Kurulur? Bilim Teknik Yayınevi.
 • Çetin, C., Akın, B. ve Erol, V. (2001). Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi (ISO 9000-2000Revizyonu). Beta Basım Yayın.
 • Halaç, E. (2002). Gıda Kalitesi ve Gıda Mevzuatı ile İlgili Temel Kavramlar Işığında Türk AB Gıda Mevzuatının Karşılaştırılması. Akdeniz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (4):107-131.
 • Keser, K. (1999). ISO 9000. Alfa yayın No:523, 1. Baskı.
 • Sanders, D.A., Sanders, J.A., Johnson, R.H., Scott, C.F., (1998). ISO 9000. Nedir? Niçin? Nasıl? Çeviren: YENERSOY, G. American Management Associations.
 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE) (1996). TSEN- ISO 9000 Kalite Broşürü TSE Yayınları, Ankara
 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE) (1997). TSEN- ISO 9000 Kalite Broşürü, TSE Yayınları, Ankara
 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE), (2001). Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar, TSE Yayınları,Ankara
 • Topal, Ş. (1996). Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Matbaası,Gebze/Kocaeli.
 • Topal, Ş. (2001a). Kalite Yönetimi ve Güvence Sistemleri, Taç Ofset Matbaası, İstanbul.
 • Topal, Ş. (2001b). Gıda Endüstrisinde Risk Yönetimi Sistemi: HACCP ve Uygulamaları, Taç Ofset Matbaası, İstanbul.
 • Unterman, F. (1997a). Das HACCP-System. Teil I. Das HACCP-System im Codex Alimentarius. Deutsche Lebensmittel Rundschau 93 (9): 277-281.
 • Unterman, F. (1997b). Das HACCP-System. Teil II. Wichtige Aspekte bei der praktischen Umsetzung des HACCPSystem. Deutsche Lebensmittel Rundschau 93 (10): 307-311.
APA ERKAN ÖZDEN N, ÜÇOK ALAKAVUK D, TOSUN Y (2008). Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri. , 88 - 99.
Chicago ERKAN ÖZDEN NURAY,ÜÇOK ALAKAVUK DIDEM,TOSUN Yasemin Ş. Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri. (2008): 88 - 99.
MLA ERKAN ÖZDEN NURAY,ÜÇOK ALAKAVUK DIDEM,TOSUN Yasemin Ş. Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri. , 2008, ss.88 - 99.
AMA ERKAN ÖZDEN N,ÜÇOK ALAKAVUK D,TOSUN Y Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri. . 2008; 88 - 99.
Vancouver ERKAN ÖZDEN N,ÜÇOK ALAKAVUK D,TOSUN Y Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri. . 2008; 88 - 99.
IEEE ERKAN ÖZDEN N,ÜÇOK ALAKAVUK D,TOSUN Y "Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri." , ss.88 - 99, 2008.
ISNAD ERKAN ÖZDEN, NURAY vd. "Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri". (2008), 88-99.
APA ERKAN ÖZDEN N, ÜÇOK ALAKAVUK D, TOSUN Y (2008). Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri. Journal of FisheriesSciences.com, 2(1), 88 - 99.
Chicago ERKAN ÖZDEN NURAY,ÜÇOK ALAKAVUK DIDEM,TOSUN Yasemin Ş. Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri. Journal of FisheriesSciences.com 2, no.1 (2008): 88 - 99.
MLA ERKAN ÖZDEN NURAY,ÜÇOK ALAKAVUK DIDEM,TOSUN Yasemin Ş. Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri. Journal of FisheriesSciences.com, vol.2, no.1, 2008, ss.88 - 99.
AMA ERKAN ÖZDEN N,ÜÇOK ALAKAVUK D,TOSUN Y Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri. Journal of FisheriesSciences.com. 2008; 2(1): 88 - 99.
Vancouver ERKAN ÖZDEN N,ÜÇOK ALAKAVUK D,TOSUN Y Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri. Journal of FisheriesSciences.com. 2008; 2(1): 88 - 99.
IEEE ERKAN ÖZDEN N,ÜÇOK ALAKAVUK D,TOSUN Y "Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri." Journal of FisheriesSciences.com, 2, ss.88 - 99, 2008.
ISNAD ERKAN ÖZDEN, NURAY vd. "Gıda sanayinde kullanılan kalite güvence sistemleri". Journal of FisheriesSciences.com 2/1 (2008), 88-99.