Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 89 - 103 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler

Öz:
Bu çalışmada, Türkiye’de yayınlanan fen bilimleri ve matematik eğitimi makalelerinin betimsel bir analizinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışma, 2000–2006 yılları arasındaki yedi yıllık süreçte 26 hakemli dergide yayınlanmış, toplam 680 makalenin anahtar kelimeleri esas alınarak dizayn edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda; (a) anahtar kelime olarak neredeyse cümle biçimindeki yapıların kullanıldığı, (b) fen ve matematik müfredatındaki konulara özgü anahtar kelimelerin hemen hemen tamamının frekansının düşük olduğu, (c) ilköğretim düzeyinde fen ve matematik müfredatı konularının ortaöğretim ve üniversite düzeyindeki konulara nazaran daha az ele alındığı (d) araştırmacıların, fen eğitiminde kavram yanılgısı ve matematik eğitimde ise tutum çalışmalarına daha çok ağırlık verdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: hakemli dergiler anahtar sözcükler fen eğitimi matematik eğitimi makaleler eğitim araştırmaları türkçe matematik öğretimi içerik analizi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 Aralık 2006’da http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/inde x.php?cwid=3&vtadi=TSOS, adresinden.
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 14 Aralık 2006’da http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/inde x.php?cwid=3&vtadi=TSOS, adresinden.
 • Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Kütüphanesi, Erzurum.
 • Bogazici University Journal of Education, 13 Aralık 2006’da http://edjournal.boun.edu.tr/en/, adresinden.
 • Çağdaş Eğitim Dergisi, 14 Aralık 2006’da http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TSOS, adresinden.
 • Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 Aralık 2006’da http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cw id =3&vtadi=TSOS, adresinden.
 • Eğitim Araştırmaları, 7 Aralık 2006’da http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TSOS, adresinden.
 • Eğitim ve Bilim, 9 Aralık 2006’da http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TSOS, adresinden.
 • Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Kütüphanesi, Erzurum.
 • Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 10 Aralık 2006’da http://www.ejmste.co m/, adresinden.
 • Fraenkel J.R. & Wallen N.E. (2003). How to design and evaluate research in education, 5th Edt., London, Pearson.
 • Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 Aralık 2006’da http://www.gefad.gazi.edu.tr/default.htm>, adresinden.
 • Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 Aralık 2006’da http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php? cwid=3&vtadi=TSOS, adresinden.
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 Aralık 2006’da http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/flash/ index .htm, adersinden.
 • Hartley, J. and Kostoff, R.N. (2006), How useful are ‘key words’ in scientific journals? Journal of Information Science, Vol. 29 (5), 433–438.
 • İlköğretim Online Dergisi, 10 Aralık 2006’da http://www.ilkogretim-online.org.tr/ adresinden.
 • İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 Aralık 2006’da http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/, adresinden.
 • Kajikawa, Y., Abe, K., and Noda S. (2006), Filling the gap between researchers studying different materials and different methods: a proposal for structured keywords, Journal of Information Science, 32 (6), 511–524.
 • Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 Aralık 2006’da http://www.ksef.gazi.edu.tr/dergi/index.htm, adresinden.
 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13 Aralık 2006’da http://www.edam.com.tr/Kuyeb.asp, adresinden.
 • Milli Eğitim Dergisi, 11 Aralık 2006’da http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/index-arsiv2.htm, adresinden.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 Aralık 2006’da http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php? cwid=3&vtadi=TSOS, adresinden.
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 Aralık 2006’da http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr/, adresinden.
 • S D Ü Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 Kasım 2006’da http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vta di=TSOS, adresinden.
 • Turkish Online Journal Of Educational Technology, 12 Aralık 2006’da http://www.tojet.net/, adresinden.
 • Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 Aralık 2006’da http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi= TSOS , adresinden.
 • Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13 Aralık 2006’da http://www.tused.org/internet/tufed/tufedmain.htm>, adresinden.
 • Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 Aralık 2006’da http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwi d=3&vtadi=TSOS, adresinden.
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 Aralık 2006’da http://efdergi.yyu.edu.tr/, adresinden.
APA TATAR E, TATAR E (2008). Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler. , 89 - 103.
Chicago TATAR Erdal,TATAR Enver Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler. (2008): 89 - 103.
MLA TATAR Erdal,TATAR Enver Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler. , 2008, ss.89 - 103.
AMA TATAR E,TATAR E Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler. . 2008; 89 - 103.
Vancouver TATAR E,TATAR E Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler. . 2008; 89 - 103.
IEEE TATAR E,TATAR E "Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler." , ss.89 - 103, 2008.
ISNAD TATAR, Erdal - TATAR, Enver. "Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler". (2008), 89-103.
APA TATAR E, TATAR E (2008). Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 89 - 103.
Chicago TATAR Erdal,TATAR Enver Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9, no.16 (2008): 89 - 103.
MLA TATAR Erdal,TATAR Enver Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.16, 2008, ss.89 - 103.
AMA TATAR E,TATAR E Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(16): 89 - 103.
Vancouver TATAR E,TATAR E Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(16): 89 - 103.
IEEE TATAR E,TATAR E "Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, ss.89 - 103, 2008.
ISNAD TATAR, Erdal - TATAR, Enver. "Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-I: Anahtar Kelimeler". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9/16 (2008), 89-103.