Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 177 - 198 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları

Öz:
Araştırmanın amacı, ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin problem çözme becerilerine ilişkin algılarının düzeyini ve algılar arasında cinsiyet, kıdem, branş, medeni durum, çocuk sayısı, en son mezun olduğu okul, anne ve babanın eğitim düzeyi değişkenlerine göre fark olup olmadığını saptamaktır. Araştırma 2006-2007 öğretim yılında, Malatya ili şehir merkezinde görev yapan 445 lise öğretmeni üzerinde yapılmıştır. Araştırma verileri, orijinali P.P.Heppner ve C.H.Petersen (1982) tarafından geliştirilen, N.Şahin, N.H.Şahin ve P.P.Heppner (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Problem Çözme Envanteri-A Formu (PÇE-A) kullanılarak toplanmıştır. Analizlerde t testi, tek yönlü varyans analizi, LSD, Kruskal Wallis-H testi ve Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, katılan öğretmenlerin problem çözme becerilerinin düzeyini “orta” olarak algıladıkları, öğretmenlerin problem çözme becerilerine ilişkin algıları arasında kıdem, en son mezun olduğu okul, anne ve babanın eğitim düzeyi değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklar olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime: öğretmen görüşleri Malatya orta öğretim öğretmenleri öğretmen becerileri öğretmen algılamaları problem çözme becerileri lise öğretmenleri

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları

Secondary School Teachers’ Perceptions about Their Problem Solving Abilities

Öz:
The purpose of the study is to determine the perceptions of high school teachers about their level of problem solving skills and to find out whether their perceptions differ according to gender, seniority, branch, marital status, how many children they have, the last school of graduation, their mothers’ and fathers’ the level of education. The research was conducted on 445 high school teachers working in Malatya city center during 2005-2006 academic year. The data were collected using Problem Solving Inventory, Form-A (PSI-A). In order to analyze the data, t-test, One-Way Anova, LSD, Kruskal Wallis H-test, and Mann Whitney U-test were used. Research results revealed that high school teachers perceived their problem solving skill levels as “medium”. Results also showed that there were statistically significant differences among teachers’ perceptions according to their seniority, the last school of graduation, and the education level of teachers’ mothers and fathers.
Anahtar Kelime: problem solving skills high school teachers teacher views Malatya secondary school teachers teacher skills teacher perceptions

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DEMİRTAŞ H, DONMEZ B (2008). Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. , 177 - 198.
Chicago DEMİRTAŞ Hasan,DONMEZ Burhanettin Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. (2008): 177 - 198.
MLA DEMİRTAŞ Hasan,DONMEZ Burhanettin Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. , 2008, ss.177 - 198.
AMA DEMİRTAŞ H,DONMEZ B Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. . 2008; 177 - 198.
Vancouver DEMİRTAŞ H,DONMEZ B Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. . 2008; 177 - 198.
IEEE DEMİRTAŞ H,DONMEZ B "Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları." , ss.177 - 198, 2008.
ISNAD DEMİRTAŞ, Hasan - DONMEZ, Burhanettin. "Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları". (2008), 177-198.
APA DEMİRTAŞ H, DONMEZ B (2008). Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 177 - 198.
Chicago DEMİRTAŞ Hasan,DONMEZ Burhanettin Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9, no.16 (2008): 177 - 198.
MLA DEMİRTAŞ Hasan,DONMEZ Burhanettin Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.16, 2008, ss.177 - 198.
AMA DEMİRTAŞ H,DONMEZ B Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(16): 177 - 198.
Vancouver DEMİRTAŞ H,DONMEZ B Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(16): 177 - 198.
IEEE DEMİRTAŞ H,DONMEZ B "Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, ss.177 - 198, 2008.
ISNAD DEMİRTAŞ, Hasan - DONMEZ, Burhanettin. "Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9/16 (2008), 177-198.