Yıl: 2008 Cilt: 11 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 85 - 95 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği

Öz:
Amaç: Bu araştırma, yaşlıya bakım verenlerin yaşadığı güçlüğü değerlendirmek üzere geliştirilen “Bakım Verme Yükü” Ölçeği’ni (Burden Interview) Türkçe’ye uyarlamak, geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla planlanmış ve uygulanmıştır.Gereç ve yöntem: Bu araştırma metodolojik olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Denizli İli 9, 12 ve 21 nolu sağlık ocağı bölgelerinde yaşayan yaşlıya bakım veren 220 birey oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu ve Bakım Verme Yükü Ölçeği (Burden Interview) kullanılmıştır. Bulgular: Bakım Verme Yükü Ölçeğinin yapılan faktör analizi sonucunda tek boyutlu olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Ortalama puanı 20.37±16.54 olan ölçeğin iç tutarlılık katsayısının 0.95 olduğu, madde toplam korelasyon katsayılarının orta, güçlü ve çok güçlü düzeyde değerler (0.43-0.85) aldığı, test-tekrar test değişmezlik katsayısının 0.90 olduğu saptanmıştır. Sonuç: Tek boyutlu kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülen ölçeğin Türk toplumu için geçerliliğinin ve güvenilirliğinin yüksek olduğuna karar verilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Davranış Bilimleri

Validity and reliability of the burden ,interview and its adaptation to Turkish

Öz:
Aims: This research was conducted for the purpose of adapting for Turkish the "Burden Interview," which was developed to evaluate the difficulty experienced in caring for the elderly,and to evaluate its validity and reliability. Material and Methods: This research implemented as methodological. The research sample was 220 of these individuals who were caregivers for an elderly person in the neighborhoods covered by Primary Health Care Centre Numbers 9, 12, and 21 in Denizli city.The data were collected using a questionnaire developed by the researcher and the Burden Interview.Results: As a result of factor analysis of the Burden Interview it was determined that it could be used as a unidimensional tool. The mean was 20.37+16.54 and the tool's internal consistency coefficient was 0.95, the item total correlation coefficients were values at the average,strong and very strong levels (0.43-0.83), and the test-retest stability coefficient was 0.90. Conclusion: In conclusion it was determined that the Turkish version of the tool can be used as a unidimensional tool and has high validity and reliability.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbayrak N (2002). Bakım verenlerin sorunları, I. Ulusal Geriatri Kongresi Kitabı, Ankara, Bilimsel Araştırmalar Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti, 160-161.
 • Akgül A (1997). Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri SPSS uygulamaları. Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası, Ankara, 602.
 • Ankri J, Andrieu S, Beaufils B et al. (2005). Beyond the global score of the Zarit Burden Interview: useful dimensions for clinicians. International Journal of Geriatric Psychiatry 20(3):254 – 260.
 • Arai Y, Kudo K, Hosokawa T et al. (1997). Reliability and validity of the Japanese version of the Zarit Caregiver Burden Interview. Psychiatry and Clinical Neurosciences 51(5):281-288.
 • Arai Y, Washio M (1999). Burden felt by family caring for the elderly members needing care in Southern Japan. Aging& Mental Health 3(2):158-164.
 • Atalay B, Konta YM, Beyazıt S ve ark. (1992). Türk aile yapısı araştırması. Devlet Planlama Teşkilatı. Yayın No: DPT 2313, Ankara.
 • Bilgili N (2000). Yaşlı bireye bakım veren ailelerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Burns N, Grove SK (2001). The practice of nursing research, Conduct, Critique, & Utilization 4th Edition. W.B. Saunders Company. Philadeplhia, 840.
 • Büyüköztürk Ş (2002) Sosyal bilimler için veri analizi veri el kitabı. Pegema Yayıncılık, Ankara, 117–129.
 • Chan TSF, Lam LCW, Cin HFK (2005). Validation of the Chinise Version of the Zarit Burden Interview. The Hong Kong Journal of Psychiatry 15: 9-13.
 • Erdem M (2005). Yaşlıya bakım verme. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 8(3):101–106.
 • Erkuş A (2003). Psikometri üzerine yazılar. Birinci Basım, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 57–72.
 • Kasuya RT, Polgar-Bailey, Takeuchi R (2000). Caregiver burden and burnout. Postgraduate Medicine 108(7):119-123.
 • Knight BG, Foz LS, Chou CP (2000). Factor structure of the Burden Interview. Journal of Clinical Geropsychology 6(4):249-258.
 • Koşar N (1996). Sosyal hizmetlerde yaşlı refahı alanı. Şafak Matbaacılık, Ankara, 213.
 • Özdamar K (1997). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Anadolu Üniversitesi Yaynınları, Eskişehir, 512
 • T.C Sağlık Bakanlığı Yaşlı Sağlığı Programı (2002). 24.07.2002 Tarih ve 6886 Sayılı Yazısı. Ankara.
 • Scazufca M (2002). Brazilian version of the Burden Interview scale for assessment of burden of care in carers of people with mental illnesses. Revista Brasileira de Psiquiatria 24(1):12-19.
 • Slocum S (2005). Assessing unidimensionality of psychological scales: using criteria from factor analysis Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior Center for Community Health..
 • Stevens J (1996). Exploratory and confirmatory factor analysis, Applied Multivariate Statistics For The Social Sciences. Third Edition Copyright, By Lawrence Erlbaum Associates, USA. 362-428.
 • Taub A, Andreoli SB, Bertolucci PH, (2004). Dementia caregiver burden: reliability of the Brazilian Version of The Zarit Caregiver Burden Interview. Cadernos de Saúde Pública 20(2):372-376.
 • Toseland RW, Smith G, Mccallion P (2001). Family caregivers of the frail elderly, handbook of social work practice with vulnerable and resilient populations, (Gitterman, A. Editor). Columbia University Press.
 • Yoon E, Robinson M (2005). Psychometric properties of the Korean version of The Zarit Burden Interview (K-ZBI): Preliminary Analyses. Journal of Social Work Research & Evaluation 6: 1; 75-86.
 • Zarit SH, Zarit JM (1990). The memory and behavior problems checklist and the Burden Interview. University Park, PA: Pennsylvania State University Gerontology Center.
APA INCI F, ERDEM M (2008). Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. , 85 - 95.
Chicago INCI FADIME HATICE,ERDEM Müyesser Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. (2008): 85 - 95.
MLA INCI FADIME HATICE,ERDEM Müyesser Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. , 2008, ss.85 - 95.
AMA INCI F,ERDEM M Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. . 2008; 85 - 95.
Vancouver INCI F,ERDEM M Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. . 2008; 85 - 95.
IEEE INCI F,ERDEM M "Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği." , ss.85 - 95, 2008.
ISNAD INCI, FADIME HATICE - ERDEM, Müyesser. "Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği". (2008), 85-95.
APA INCI F, ERDEM M (2008). Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(4), 85 - 95.
Chicago INCI FADIME HATICE,ERDEM Müyesser Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 11, no.4 (2008): 85 - 95.
MLA INCI FADIME HATICE,ERDEM Müyesser Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.4, 2008, ss.85 - 95.
AMA INCI F,ERDEM M Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 11(4): 85 - 95.
Vancouver INCI F,ERDEM M Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 11(4): 85 - 95.
IEEE INCI F,ERDEM M "Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11, ss.85 - 95, 2008.
ISNAD INCI, FADIME HATICE - ERDEM, Müyesser. "Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 11/4 (2008), 85-95.