Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 475 - 488 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz

Öz:
Türkiye yetmiş milyonu aşan nüfusu ve yakaladığı ekonomik büyüklükle dünyanın önemli ülkelerinden biri durumuna gelmiştir. Bir Avrupa ülkesi kadar refah seviyesine ulaşamayan ve gelir dağılımının oldukça bozuk olduğu ülkemizde, insanlar bilgiyi genellikle medya vasıtasıyla elde etmektedirler. Türkiye’de insanların gündelik yaşantısını doldurmada medya büyük bir rol üstlenmiştir. Genç nüfusun oldukça fazla olduğu ülkemizde, özellikle eğitim çağında bulunan üniversite öğrencilerinin genel olarak medya izleme alışkanlıkları bu çalışmanın konu eksenini oluşturmuştur. Öğrencilerin en çok kullandığı üç medya aracı olan: Gazete, televizyon ve interneti kullanma biçimleri “kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının” perspektifinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmaya katılan 205 üniversite öğrencisine anket uygulanmış ve cevaplar SPSS 15.0 programında analiz edilmiştir. Araştırma, cinsiyet ve gelir farklılıklarının medya izleme alışkanlıkları üzerinde önemli tesirlerinin bulunduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime:

-

Öz:
With it’s population exceeding 70 millions and it’s high growth rate, Turkey has became an important country in the world. Although not as wealthy as an European country, and with a quite inadequate distributed income, the main information source is the mass media in our country. The media has taken on a big role in filling the daily life of the people in Turkey. Whereas young people consisting a big part of the population, the subject of this study has been the media usage habits of unversity students. The three media most used by university students, namely the daily newspaper, the television and the internet have been explored in means of the “uses and gratifications” perspective. A survey has been conducted on 205 university students and the answers have been analysed on the SPSS 15.0 application. The study showed that gender and income differences had important effects on media usage habits.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Anık C (2003) Bilgi Fabrikaları ve Müşteriler, Altın Küre Yayınları, Ankara
  • Atabek, N.& Dağtaş, E. (1998), Kamuoyu ve İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 139, Eskişehir
  • Berger, A. A (1991), Media Analysis Techniques, Sage Publictions, Newbury Park-California
  • Erdoğan İ & Alemdar K (2002) Öteki Kuram: Kitle İletişime Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Erk Yay., Ankara
  • Katz E, Blumler J G & Gurevitch M (1974) Uses and Gratifications Research, Public Opinion Quarterly, 37, 4, 509-523
  • Severin W J & Tankard J W (1994) İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları, Çev: S Sever, A A Bir, Anadolu Ün. Kibele Sanat Merkezi, Eskişehir
  • Unesco, (1980), Many Voices One World, Mac Bride, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Place de Fontenoy, Paris and Pentonville Road, London and Unipub 345 Park Avenue South New York: Kogan Page Ltd. http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066eb.pdf/ (14.04.2007)
  • Zıllıoğlu, M. (1993), İletişim Nedir?, Cem Yayınevi, İstanbul
APA TORUK İ (2008). Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. , 475 - 488.
Chicago TORUK İbrahim Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. (2008): 475 - 488.
MLA TORUK İbrahim Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. , 2008, ss.475 - 488.
AMA TORUK İ Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. . 2008; 475 - 488.
Vancouver TORUK İ Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. . 2008; 475 - 488.
IEEE TORUK İ "Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz." , ss.475 - 488, 2008.
ISNAD TORUK, İbrahim. "Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz". (2008), 475-488.
APA TORUK İ (2008). Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(19), 475 - 488.
Chicago TORUK İbrahim Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.19 (2008): 475 - 488.
MLA TORUK İbrahim Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.19, 2008, ss.475 - 488.
AMA TORUK İ Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 0(19): 475 - 488.
Vancouver TORUK İ Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 0(19): 475 - 488.
IEEE TORUK İ "Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.475 - 488, 2008.
ISNAD TORUK, İbrahim. "Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2008), 475-488.