Yıl: 2008 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 137 - 144 Metin Dili: Türkçe

Kimya Ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Ankara’da iki farklı üniversitenin orta öğretim kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmenliği tercih etme nedenlerini incelemektir. Çalışmaya 38 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerini anlayabilmek için onlardan iki açık uçlu soruya cevap vermeleri istenmiştir. Bu cevaplar incelendikten sonra kategoriler oluşturulmuştur. Verilerin analizi, katılımcıların daha çok içsel ve dış etkenlerden dolayı öğretmen olmayı istediklerini ortaya çıkarmıştır. Öğretmen adaylarının, öğretmeyi sevmesi, öğrencilik yıllarında kendi matematik ya da kimya öğretmenlerinden olumlu şekilde etkilenmeleri ve kimya ya da matematik alan bilgisine karşı duyulan sevgi, öğretmenliği tercih etme nedenlerinin başında gelmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Chuene K, Lubben F ve Newson G (1999) The views of pre-service and novice teachers on mathematics teaching in South Africa related to their educational experience. Educational Research, 41(1), 23-34.
 • 2. Kyriacou, C. ve Coulthard, M. (2000) Undergraduates’ views of teaching as a career choice. Journal of Education for Teaching, 26, 117–126.
 • 3. Kyriacou, C. Haltgreen, A. ve Stephens, P. (1999) Student teachers’ motivation to become a secondary school teacher in England and Norway, Teacher Development, 3(3), 373–381.
 • 4. Kyriacou, C. ve Newson, G. (1998) Undergraduates’ views of teaching mathematics in a secondary school as a career. Curriculum 19, 61–64.
 • 5. Moran, A., Kilpatrick, R., Abbott, L., Dallat, J., ve McClune, B. (2001) Training to teach: Motivating factors and implications for recruitment. Evaluation and Research in Education 15, 17–32
 • 6. Papanastasiou, C. ve Papanastasiou, E. (1997). Factors that influence students to become teachers. Educational Research and Evaluation 3 (4), 305-316.
 • 7. Reid I ve Caudwell J (1997) Why did secondary PGCE students choose teaching as a career? Research in Education, 58(1), 46-58.
 • 8. Spear M, Gould K ve Lee B (2000) Who would be a teacher? A review of factors motivating and demotivating prospective and practising teachers. Slough: National Foundation for Educational Research.
 • 9. Yong, B.C.S. (1995) Teacher Trainees’ Motives for Entering into a Teaching Career in Brunei Darussalam, Teaching and Teacher Education, 11, 275–280.
 • 10. Gürbüz, H. ve Sülün, A. (2004). Türkiye' de Biyoloji Öğretmenleri ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nitelikleri. Milli Eğitim Dergisi, 161,
 • 11. Şaban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of teaching. Teaching and Teacher Education, 19(8), 829-846.
 • 12. Wang, H. H. ve Fwu, B.J.( 2001). Why teach? The motivation and commitment of graduate students of a teacher education program in a research university. Practical National Science Council, ROC (C), 11 (4), 390-400.
APA BOZ Y, BOZ N (2008). Kimya Ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 137 - 144.
Chicago BOZ Yezdan,BOZ Nihat Kimya Ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 16, no.1 (2008): 137 - 144.
MLA BOZ Yezdan,BOZ Nihat Kimya Ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.16, no.1, 2008, ss.137 - 144.
AMA BOZ Y,BOZ N Kimya Ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2008; 16(1): 137 - 144.
Vancouver BOZ Y,BOZ N Kimya Ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2008; 16(1): 137 - 144.
IEEE BOZ Y,BOZ N "Kimya Ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 16, ss.137 - 144, 2008.
ISNAD BOZ, Yezdan - BOZ, Nihat. "Kimya Ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 16/1 (2008), 137-144.