Yıl: 2008 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 267 - 276 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 31-03-2023

Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi

Öz:
Bir dilin genel kelimelerden ayrılan, o dil içinde çeşitli meslek, sanat ve bilim dallarıyla ilgili kavramları karşılayan terimler, eğitim ve öğretimde oldukça önemli bir yere sahiptir. Terimler, içinde yoğunlaştırılmış anlam yükü olan kelimelerdir. Konuların öğretimi terimler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Gerek eğitim öğretimde, gerekse bilimsel araştırmalarda herhangi bir bilgiye ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz ve karşılaştığımız terimlerin, sağlam yapılı ve amaçlanan bilgiyi çağrıştıracak nitelikte olması şarttır. Ayrıca terimlerin amaca hizmet edebilmesi için üzerinde uzlaşılan kelimeler olması gereklidir. Biz bu çalışmamızda Tanzimat döneminden günümüze kadar uzanan süreçte terimler ile ilgili yapılan çalışmaları kısaca değerlendirerek eğitim öğretimde terimlerin yerini ve önemini ortaya koymaya çalıştık.
Anahtar Kelime:

The Problem of Term and Term its Place and Importance in Education

Öz:
Terms that separate the general words of a language, reflects the concepts of various vocations, art and science areas in the language have an important place in education and instruction. Terms are words with condensed meaning. The teaching of subjects is done by terms. The terms which we face and need when we try to gain information not only in education and instruction but also in scientific researches have to be in firm structure and must associate the eligibility of the required knowledge. Also for the term to function for the aim they must be generally accepted. In this study, the accomplished studies in the process from the Tanzimat (Reform movement) to present was briefly mentioned and the place and importance of terms in education and instruction was specified.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. AKSAN, Doğan, “Ortaöğretimde Türk Dili Öğretimini Geliştirme Yolları” Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı,1–3 Ekim 1986, Ankara Üniversitesi Eğt. Bil. Yay., Ankara,1988
 • 2. ARAZ, Rıfat, “Türk Dili ve Edebiyatı Dersinin Müfredat Programına Ait Problemler ve Çözüm Yolları”; Millî Eğitim, Yıl: 1998, Sayı:138.
 • 3. Başlıca Dilbilim Terimleri, Berke Vardar (yönetiminde N.Güz-E.Tokat-O.Senemoğlu), İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul,1978.
 • 4. DEMİREL, Özcan, Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yay., Ankara,1996
 • 5. DİLAÇAR, Agop, “Terim Nedir?” Türk Dili, C IV, Ankara,1957.
 • 6. Dilbilim Terimler Sözlüğü, TDK Yay., Ankara, 1949
 • 7. DİZDAROĞLU, Hikmet, “Terimler Üzerine”, Dil Yazıları I, TTK Basımevi, Ankara, 1988.
 • 8. ERCİLASUN, Ahmet Bican, “Türk Diliyle İlgili Sorunlar”, Millî Eğitim, Yıl: 1996, Sayı: 129
 • 9. Gramer Terimleri, İlk ve Ortaöğretim, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1942
 • 10. GÖKALP, Ziya, Türkçülüğün Esasları, (Haz: Mehmet Kaplan), Kültür Bak. Yay., İstanbul, 1976.
 • 11. HATİBOĞLU, Vecîhe, “Atatürk ve Terim Devrimi”, Dil Yazıları I, TTK Basımevi, Ankara, 1988
 • 12. HATİBOĞLU, Vecîhe, Dilbilgisi Terimler Sözlüğü,TDK Yay., Ankara, 1972
 • 13. KORKMAZ, Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ankara, 1972
 • 14. KORKMAZ, Zeynep, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C I-II,TDK Yay., Ankara, 1995
 • 15. Ortaöğretim Kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi ve Sorunları Türk Eğitim Derneği IV. Öğretim Toplantısı 10-11 Nisan 1986, Ankara: Türk Eğitim Derneği Yay., s:79-140
 • 16. PALA, İskender (Hazırlayan), Türkçe Kültürü, Çocuk Vakfı Yay., İstanbul, 1996
 • 17. TEKİN, Halil, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Yay., Ankara, 1996
 • 18. TİMURTAŞ, Faruk Kadri, “Terimlerin Türkçeleştirilmesi” Türk Dili, TK.44, Ankara, 1966
 • 19. TOPALOĞLU, Ahmet, Dilbilgisi Terimler Sözlüğü, Ötüken Yay., İstanbul, 1989
 • 20. Türk Dili, Terim Özel Sayısı, Sayı: 540, Aralık, 1996
 • 21. ZÜLFİKAR, Hamza, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, TDK yay., Ankara, 1991.
APA PİLAV S (2008). Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi. , 267 - 276.
Chicago PİLAV SALİM Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi. (2008): 267 - 276.
MLA PİLAV SALİM Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi. , 2008, ss.267 - 276.
AMA PİLAV S Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi. . 2008; 267 - 276.
Vancouver PİLAV S Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi. . 2008; 267 - 276.
IEEE PİLAV S "Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi." , ss.267 - 276, 2008.
ISNAD PİLAV, SALİM. "Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi". (2008), 267-276.
APA PİLAV S (2008). Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 267 - 276.
Chicago PİLAV SALİM Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 16, no.1 (2008): 267 - 276.
MLA PİLAV SALİM Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.16, no.1, 2008, ss.267 - 276.
AMA PİLAV S Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2008; 16(1): 267 - 276.
Vancouver PİLAV S Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2008; 16(1): 267 - 276.
IEEE PİLAV S "Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 16, ss.267 - 276, 2008.
ISNAD PİLAV, SALİM. "Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 16/1 (2008), 267-276.