Yıl: 1999 Cilt: 27 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 209 - 217 Metin Dili: Türkçe

Erişkinlerimizde obezite ve santral obezite göstergeleri ve ilişkileri: 1990-98' de düşündürücü obezite artışı erkeklerde daha belirgin

Öz:
TEKHARF Çalışması orijinal ve yeni kohortuna ait 2551 kişide (ortalama yaş 48.6 ±14) beden kitle indeksi (BKİ), bel çevresi ve bel-kalça oranına (B/K) ilişkin sağlanan veriler, cinsiyet ve yaş grupları katmanlamasiyle değerlendirildi. Ayrıca 893 erkek ve 912 kadında BKİ ile ilgili son 8 yılda kaydedilen değişim ve de toplam 1099 kişide son 3 yılda bel ve B/K bulgularında gözlemlenen değişim değerlendirildi. Yaşlanmanın üç risk parametresinde meydana getirdiği etkiler, cinsiyet ve yaş gruplarına özgü ortalama değerlere ilişkin eğriden öngörülerek, net değişimler hesaplandı. Anılan yaş ayarlaması uygulanınca, ortalama BKİ'nin 8 yılda Türkiye genelinde erkekte ve kadında 1.22 ve 1.12 kg/m2 arttığı kaydedildi (ki bu ortalama 3.5 ve 3 kg şişmanlamaya tekabül eder). BKİ >30 kg/m2 tanımlı obezite prevalansı erkeklerde %18.7, erişkin kadınlarda %38.8 bulundu. Halen 2.5 milyon Türk erkeğiyle 5.3 milyon kadının obez düzeyinde olduğu tahmin edildi. Erkeklerde ortalama bel çevresinin 1995 yılındaki değerden net 8 mm artarak üç yıl içinde 94.2 cm'e, B/K'nın net 0.008 artışla 0.927'ye yükseldiği görüldü. Kadınlarda buna karşılık gelen ortalama net artışlar 7 mm ve 0.014 olup 1998 yılındaki ilgili ortalama değerler 90.8 cm ve 0.846 idi. Üç yıl kısa bir süre olduğundan, bu alanda elde edilen değişimlerin anlamı açıklığa kavuşmaksızın bir trend halinde kaldı. Bel çevresi ve BKİ, başta sistolik ve diyastolik basınç olmak üzere, kanda trigliseridler, HDL kolesterol, total kolesterol/HDL-K oranı ve total kolesterol ile, her iki cinsiyette orta derecede güçlü anlamlı bağıntı gösterdi. Mültivariye analizde BKİ kadınlarda koroner kalp hastalığının (KKH) bağımsız bir öngördürücüsü bulundu (p<0.015); her birim BKİ artışı KKH riskini %11 arttırıyordu. KKH ile bel çevesi (p<0.03) veya B/K (p<0.02) arasında her iki cinsiyette de anlamlı bağıntı tekdeğişkenli istatistik analizde gözlemlendi. Erkeklerde lojistik regresyon modelinde, antropometrik ölçümlerin KKH için yaştan bağımsız bir katkısı bu örneklemde ortaya çıkmadı. Sonuç olarak, halkımızda obezite (ve muhtemelen santral obezite) ile ilgili prevalans artışlarının, özellikle hipertansiyon ve diyabet aracılığıyla, kardiyovasküler morbidite ve muhtemelen mortaliteye önemli katkıda bulunmakta olduğu söylenebilir. edilebilir.
Anahtar Kelime: Kalp hastalıkları Antropometri Erişkin Risk faktörleri Koroner kalp hastalığı Epidemiyolojik çalışmalar Yaygınlık Epidemiyoloji Obezite Koroner hastalık

Indices of obesity and central obesity in Turkish adults: Distinct rise in obesity in 1990-98 more pronounced among men

Öz:
Anahtar Kelime: Prevalence Coronary Disease Epidemiology Adult Anthropometry Coronary heart disease Obesity Heart Diseases Risk Factors Epidemiologic Studies

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA ONAT A, YILDIRIM B, ÇETİNKAYA A, AKSU H, KELEŞ İ, USLU N, GÜRBÜZ N, SANSOY V (1999). Erişkinlerimizde obezite ve santral obezite göstergeleri ve ilişkileri: 1990-98' de düşündürücü obezite artışı erkeklerde daha belirgin. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 27(4), 209 - 217.
Chicago ONAT Altan,YILDIRIM BEYTULLAH,ÇETİNKAYA Ali,AKSU Hüseyin,KELEŞ İbrahim,USLU Nevzat,GÜRBÜZ Necmettin,SANSOY Vedat Erişkinlerimizde obezite ve santral obezite göstergeleri ve ilişkileri: 1990-98' de düşündürücü obezite artışı erkeklerde daha belirgin. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 27, no.4 (1999): 209 - 217.
MLA ONAT Altan,YILDIRIM BEYTULLAH,ÇETİNKAYA Ali,AKSU Hüseyin,KELEŞ İbrahim,USLU Nevzat,GÜRBÜZ Necmettin,SANSOY Vedat Erişkinlerimizde obezite ve santral obezite göstergeleri ve ilişkileri: 1990-98' de düşündürücü obezite artışı erkeklerde daha belirgin. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.27, no.4, 1999, ss.209 - 217.
AMA ONAT A,YILDIRIM B,ÇETİNKAYA A,AKSU H,KELEŞ İ,USLU N,GÜRBÜZ N,SANSOY V Erişkinlerimizde obezite ve santral obezite göstergeleri ve ilişkileri: 1990-98' de düşündürücü obezite artışı erkeklerde daha belirgin. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 1999; 27(4): 209 - 217.
Vancouver ONAT A,YILDIRIM B,ÇETİNKAYA A,AKSU H,KELEŞ İ,USLU N,GÜRBÜZ N,SANSOY V Erişkinlerimizde obezite ve santral obezite göstergeleri ve ilişkileri: 1990-98' de düşündürücü obezite artışı erkeklerde daha belirgin. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 1999; 27(4): 209 - 217.
IEEE ONAT A,YILDIRIM B,ÇETİNKAYA A,AKSU H,KELEŞ İ,USLU N,GÜRBÜZ N,SANSOY V "Erişkinlerimizde obezite ve santral obezite göstergeleri ve ilişkileri: 1990-98' de düşündürücü obezite artışı erkeklerde daha belirgin." Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 27, ss.209 - 217, 1999.
ISNAD ONAT, Altan vd. "Erişkinlerimizde obezite ve santral obezite göstergeleri ve ilişkileri: 1990-98' de düşündürücü obezite artışı erkeklerde daha belirgin". Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 27/4 (1999), 209-217.