Yıl: 2006 Cilt: 30 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 30 Metin Dili: Türkçe

Televizyon ve Gençlik: Yerli Dizilerin Gençlerin Model Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi

Öz:
Bu araştırmanın konusunu yerli dizilerin gençlerin model alma davranışı üzerindeki etkileri oluşturur. Çalışma, günümüz toplumlarında medyanın en yaygın formu olan televizyon üzerinde yoğunlaşır. Televizyon, özellikle çocukları ve gençleri daha çok etkilemektedir. Bu bağlamda, sosyal öğrenme kuramı içerisinde yer alan, model alma yoluyla öğrenme davranışı açısından televizyon önemli bir medyadır. Çalışma İstanbul’da yer alan beş (5) lisede gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri 1020 öğrenciye anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda gençlerin televizyondaki yerli dizilerden etkilendikleri ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan her üç gençten ikisi yerli dizilerdeki dizi kahramanları ya da temel karakterleri modelledikleri bulunmuştur. Gençlerde modelleme davranışı dizi kahramanlarının fiziki ve kişilik özellikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Gençlerde modelleme davranışı onların sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.
Anahtar Kelime: film karakterleri televizyon izleme televizyon gençlik sosyal öğrenme kitle iletişim araçları televizyon dizileri gençlik kültürü anket rol modelleri

Television and Youth:The Effects of National Television Serials on the Role Modelling Behaviors of Youngesters

Öz:
The effects of national television serials on role modelling behaviors of youngesters constitute the subject of this researche. Study concentrates on television which is accepted as the most widespread form of mass media. Television effects mostly children and youth. In this respect, television becomes an important role modelling media as defined in social learning theory. This research was carried out in five (5) secondary schools in İstanbul. The data were gathered from 1020 students by using a questionnaire. It is found that secondary school sutudents were affected by national television serials. The data showed that each two of three students were modelling main characters in these serials. Modelling behaviors becomes common especially for physical appearence and personality characteristics of television serials actors. It is also found that modelling behaviors of youngesters varies according to their socio-demographic specialities.
Anahtar Kelime: youth culture mass media television series television role models questionnaire movie characters television viewing youth social learning

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKINAY, Osman .(2003), “Mukavama = Rezistans = Direniş”, Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda, (Der: Osman Akınay.Özcan Özen), Everest Yay. İstanbul
 • ARGIN, Şükrü. (2003), “İradenin İyimserliği Aritmetik Olarak Artarken, Aklın Kötümserliği Geometrik Olarak Katlanıyor”, Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda, (Der: Osman Akınay.Özcan Özen), Everest Yay. İstanbul
 • ARRIGHI, Giovanni. Terence Hopkins. K. Wallerstein, Immanuel. (1995), Sistem Karşıtı Hareketler, (Çev: C. Kanat, B. Somay, S.Sökmen), Metis Yay., İstanbul
 • BIESANZ, Mavis Hilturen. Jhon Biesanz. (1974), Introduction To Sociology, Third Edition, Printice Hall, New Jersey
 • BROOM, Leonard; SELNIZCK, Philip; DARROCH, Broom Doroty (1981), Sociology, Seventh Edition, Harper.Row Publisher, New York
 • COHEN, Jean. (1999), “Strateji Ya da Kimlik:Yeni Teorik Paradigmalar Ve Sosyal Hareketler”, Yeni Sosyal Hareketler, (Haz: Kenan Çayır), Kaknüs Yay., İstanbul
 • ÇAYIR, Kenan. (1999), “Toplumsal Sahnenin Yeni Aktörleri:Yeni Sosyal Hareketler”, Yeni Sosyal Hareketler, (Haz: Kenan Çayır), Kaknüs Yay., İstanbul
 • GIDDENS, Anthony. (2000), Sosyoloji, (Haz: Hüseyin Özel.Cemal Güzel), Ayraç Yay., İstanbul
 • GÖLE, Nilüfer. (1992), Modern Mahrem, Metis Yay., İstanbul
 • GÖLE, Nilüfer. (2000), İslam Ve Modernlik Üzerine Melez Desenler, Metis Yay., İstanbul.
 • HOFFER, Eric. (1995), Kesin İnançlılar, (Çev: Erkıl Günur), İm Yay., İstanbul
 • İNSEL, Ahmet. (2003), “Günümüzdeki Hareketin Öznesi Çok Kimlikli Bir Özne Olabilir”, Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda, (Der: Osman Akınay.Özcan Özen), Everest Yay., İstanbul
 • KESKİN, Melda. Ertan Keskinsoy. (2003), “Savaş Karşıtlığı Siyaseti:Yeni Bir Dünya İçin Yeni Eylemler Ve “Greenpeace Usulü” Mücadele”, Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda, (Der: Osman Akınay.Özcan Özen), Everest Yay., İstanbul
 • LE Bon, Gustave (1997), Kitleler Psikolojisi, (Haz: Yunus Ender), Hayat Yay., İstanbul
 • MARSHALL, Gordon. (1999), Sosyoloji Sözlüğü, (Çev: Osman Akınay.Derya Kömürcü), Bilim Ve Sanat Yay., Ankara
 • MELUCCI, Alberto. (1999), “Çağdaş Hareketlerin Sembolik Meydan Okuması”, Yeni Sosyal Hareketler, (Haz: Kenan Çayır), Kaknüs Yay., İstanbul
 • MERT, Nuray. (2003), “İnsanı Artık Tarihin Merkezine Oturtmalıyız”, Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda, (Der: Osman Akınay.Özcan Özen), Everest Yay., İstanbul
 • MUTLU, Ali Çağrı. (2003), “Zalimlerin Gücüne Karşı Hayal Gücü Eylemi”, Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda, (Der: Osman Akınay.Özcan Özen), Everest Yay., İstanbul
 • OFFE, Clause. (1999), “Yeni Sosyal Hareketler: Kurumsal Politikanın Sınırlarının Zorlaması”, Yeni Sosyal Hareketler, (Haz: Kenan Çayır), Kaknüs Yay., İstanbul
 • ONARAN, Oğuz. (1975), Örgütlerde Karar Verme, 2. Baskı, Sevinç Matbaası, Ankara
 • ÖZEN, Özcan. (2003), “Sistem Karşıtı Düzen İçi Hareketler”, Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda, (Der: Osman Akınay.Özcan Özen), Everest Yay., İstanbul
 • POPENOE, David. (1983), Sociology, Fifth Edition, Rutgers.The University Of New Jersey
 • SANLI, Leyla. (2003), Türkiye’de Toplumsal Hareketler”, Toplumsal Hareketler Konuşuyor, (Haz: Leyla Sanlı), Alan Yay., İstanbul
 • ŞERİF, Muzaffer-Canolyn. W Şerif.. (1996a), Sosyal Psikolojiye Giriş I, Sosyal Yay., İstanbul
 • ŞERİF, Muzaffer-Canolyn; W. Şerif. (1996b), Sosyal Psikolojiye Giriş II, Sosyal Yay., İstanbul
 • TEMELKURAN, Ece. (2003), “Dünya İle Birlikte Ak”, Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda, (Der: Osman Akınay.Özcan Özen), Everest Yay., İstanbul
 • TOURANIE, Alain. (1999), “Toplumdan Toplumsal Harekete”, Yeni Sosyal Hareketler, (Haz: Kenan Çayır), Kaknüs Yay., İstanbul
 • TÜRKDOĞAN, Orhan. (1997), Sosyal Hareketler Sosyolojisi, İstanbul
 • YURDALAN, Özcan. (2003), İnsan Kalkanlar Barış Yolunda”, Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda, (Der: Osman Akınay.Özcan Özen), Everest Yay., İstanbul.
APA ERJEM Y, ÇAĞLAYANDERELİ M (2006). Televizyon ve Gençlik: Yerli Dizilerin Gençlerin Model Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 15 - 30.
Chicago ERJEM YAŞAR,ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA Televizyon ve Gençlik: Yerli Dizilerin Gençlerin Model Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 30, no.1 (2006): 15 - 30.
MLA ERJEM YAŞAR,ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA Televizyon ve Gençlik: Yerli Dizilerin Gençlerin Model Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.30, no.1, 2006, ss.15 - 30.
AMA ERJEM Y,ÇAĞLAYANDERELİ M Televizyon ve Gençlik: Yerli Dizilerin Gençlerin Model Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006; 30(1): 15 - 30.
Vancouver ERJEM Y,ÇAĞLAYANDERELİ M Televizyon ve Gençlik: Yerli Dizilerin Gençlerin Model Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006; 30(1): 15 - 30.
IEEE ERJEM Y,ÇAĞLAYANDERELİ M "Televizyon ve Gençlik: Yerli Dizilerin Gençlerin Model Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi." Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, ss.15 - 30, 2006.
ISNAD ERJEM, YAŞAR - ÇAĞLAYANDERELİ, MUSTAFA. "Televizyon ve Gençlik: Yerli Dizilerin Gençlerin Model Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 30/1 (2006), 15-30.