Yıl: 2009 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 32 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma

Öz:
Bu araştırmanın amacı ilköğretim birinci kademede yapılan program değişikliğinin sınıf öğretmenleri üzerinde oluşturduğu psikolojik etkilerinin incelenmesidir. Araştırma Trabzon ili ilköğretim okulları I. Kademesinde çalışan 20 sınıf öğretmeniyle yürütülmüştür. Bu çalışmada son yıllarda sosyal bilimlerde yaygınlaşan nitel araştırma yaklaşımı içerisinde yer alan “özel durum çalışması” veri toplama yöntemi olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler paragraf düzeyinde değerlendirilirken görüşmeler sırasındaki gözlemler de analizler yapılırken göz önünde tutulmuştur. Veri analizi sürecinde nitel araştırma metotlarında sıkça kullanılan “sürekli karşılaştırmalı analiz” yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonunda öğretmenlerin psikolojik anlamda desteklenmeleri gerektiği, bunun yanında okulların alt yapı ve fiziksel imkânlarının iyileştirilmesi hususlarında çeşitli öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelime: psikolojik etkiler ilk öğretim programı psikolojik destek trabzon ilk öğretim öğretmenleri sınıf öğretmenleri öğretmenler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1.Gözütok, F. D., Türkiye’de Program Geliştirme Çalışmaları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 160 Güz, Ankara, 2003. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/160/gozutok.htm (10.09.2007 tarihinde indirildi).
 • 2. Ifanti, A. A. ‘Policy and curriculum development in Greece. The case of secondary school curriculum’, Pedagogy, Culture and Society, 15:1, 71 – 81, London, 2007
 • 3. Varış, F. Eğitimde Program Geliştirme “Teori ve Teknikler”. Ankara, 1975.
 • 4. Ertürk, S. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara, 1982.
 • 5. Yüksel, S. ‘Türkiye’de Program Geliştirme Çalışmaları ve Sorunları’, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 159 Yaz, Ankara, 2003. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/159/syuksel.htm (10.09.2007 tarihinde indirildi)
 • 6. Demirel, Ö. Eğitimde Program Geliştirme, Ankara, 1996.
 • 7. Lau, D. C. ‘Analysing the curriculum development process: three models’, Pedagogy, Culture and Society, 9:1, 29 – 44, London, 2001.
 • 8. Özden, Y. Öğrenme ve Öğretme, Geliştirilmiş 5. Baskı, Ankara, 2003.
 • 9. Eğitim Programları ve Öğretim Alanı Profesörler Kurulu İlköğretim 1-5. Sınıflar Öğretim Programlarını Değerlendirme Toplantısı Sonuç Bildirisi, Eskişehir, 2005, http://ilkogretimonline.org.tr/vol5say1/sbildirge%5B1%5D.pdf (15.09.2007 tarihinde indirildi).
 • 10. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) MEB Müfredat Geliştirme Süreci:Programların Geliştirilmesini Gerekli Kılan Nedenler, Ankara, 2005, http://ttkb.meb.gov.tr/programlar/prog_giris/prg_giris.pdf (10.09.2007’de indirildi)
 • 11. Altun, T. Factors Influencing Teachers’ Change in Classroom Practice Due To Introduction of Information and Communications Technology (ICT) in Turkey, Unpublished EdD Thesis, University of Nottingham, School of Education, Nottingham, UK, 2002.
 • 12. Alev, N. Integrating Information and Communications Technology (ICT) into Pre-service Science Teacher Education: The Challenges of Change in a Turkish faculty of Education, unpublished EdD Thesis, University of Leicester, School of Education, Leicester, UK, 2003.
 • 13. Kıroğlu, K. (ed) Yeni İlköğretim Programları (1 – 5. Sınıflar), Ankara, 2006.
 • 14. Fullan, M.G., with Stiegelbauer, S. ‘The New Meaning of Educational Change’, London, Cassel Press, 1991.
 • 15. Korkmaz, İ. ‘Yeni İlköğretim Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi’, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Bildiri Kitabı, 2. Cilt, sayfa: 249-261, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, 14-16 Nisan 2006.
 • 16. Yıldırım, M. C. ‘Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi’, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Bildiri Kitabı, 2. Cilt, sayfa: 261-269, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, 14-16 Nisan 2006.
 • 17. Akpınar, B., Turan, M., ve Gözler, A. ‘Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim müfredatına ilişkin görüş ve önerileri’ Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Bildiri Kitabı, 2. Cilt, sayfa: 403-415, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, , Ankara, 14-16 Nisan 2006.
 • 18. Öztürk, C., ve Tuncel, G. ‘Yeni 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı ile İlgili Öğretmen Görüşleri’, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Bildiri Kitabı, 2. Cilt, sayfa: 184-195, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, 14-16 Nisan 2006.
 • 19. Ekiz, D. Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Ankara, 2003.
APA ALTUN T, SAHIN M (2009). Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma. , 15 - 32.
Chicago ALTUN Taner,SAHIN MUSTAFA Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma. (2009): 15 - 32.
MLA ALTUN Taner,SAHIN MUSTAFA Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma. , 2009, ss.15 - 32.
AMA ALTUN T,SAHIN M Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma. . 2009; 15 - 32.
Vancouver ALTUN T,SAHIN M Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma. . 2009; 15 - 32.
IEEE ALTUN T,SAHIN M "Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma." , ss.15 - 32, 2009.
ISNAD ALTUN, Taner - SAHIN, MUSTAFA. "Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma". (2009), 15-32.
APA ALTUN T, SAHIN M (2009). Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 15 - 32.
Chicago ALTUN Taner,SAHIN MUSTAFA Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 17, no.1 (2009): 15 - 32.
MLA ALTUN Taner,SAHIN MUSTAFA Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.17, no.1, 2009, ss.15 - 32.
AMA ALTUN T,SAHIN M Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2009; 17(1): 15 - 32.
Vancouver ALTUN T,SAHIN M Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2009; 17(1): 15 - 32.
IEEE ALTUN T,SAHIN M "Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, ss.15 - 32, 2009.
ISNAD ALTUN, Taner - SAHIN, MUSTAFA. "Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel bir Araştırma". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 17/1 (2009), 15-32.