Yıl: 2008 Cilt: 15 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 219 - 224 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yaşlılık ve fiziksel aktivite

Öz:
Yaşlanma, organizmadaki pek çok sistemi etkileyen bir süreçtir. Bunların sonucu gelişen, fiziksel uygunlukta ve enduransta azalma görülmektedir. Yaşlılarda, fiziksel aktivitenin sağlıklı bir yaşam ve fonksiyonel bağımsızlığı sağlama ve yaşam kalitesini iyileştirmedeki faydalarından bahsedilmektedir. Bu derlemede, yaşlılığın organizmaya etkileri, yaşlılarda fiziksel aktivite ve faydaları ve fiziksel aktiviteyi değerlendirme yöntemlerinden bahsedilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Older adults and physical activity

Öz:
Ageing is a process which affects many systems in the organism. A decrease is observed in physical fitness and endurance developing as a result of these. The benefits of physical activities in the elderly are said to be ensuring good health, securing functional independence and improving the quality of life. In this study, the effects of aging on the organism, physical activities in the elderly and advantages of physical activities and methods for evaluating physical activities in the elderly have been mentioned.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Mazzeo RS, Cavanach P, Evans WJ. ACSM position stand on exercise and physical activity older adults. Med Sci Sports Exerc 1998; 30:992-1008.
 • 2. Norman KAV. Exercise programming for older adults. Champaign, Human Kinetics, 1995, p:1-21.
 • 3. Danışoğlu E. Sosyal yapı- III Nüfus grupları A. Yaşlı Nüfus. Sosyal Planlama Başkanlığı.1988, S:4-6.
 • 4. Quadagno T. Aging and the life course: An introduction to social gerontology. The Mc-Graw Hill Companies. 1999, p:129-39.
 • 5. Schneider EL. Aging, natural death and the compression of morbidity: Another view. New England Journal of Medicine 1983; 309: 854-6.
 • 6. DİE. Genel nüfus tespiti sonuçları. Yaş, yaş grubu, nüfus grubu ve cinsiyete göre nüfus. 1997.
 • 7. Erbaşı S, Tüfekçioğlu O, Sabah I. Yaşlılık ve hipertansiyon. Türk Geriatri Dergisi 1999; 2: 67-70.
 • 8. Kalyon TA. Spor Hekimliği; Sporcu sağlığı ve spor sakatlıkları. GATA Basımevi, Ankara 1997, s: 45-147.
 • 9. Gündüz OH. Yaşlılarda postür ve yürüme. Türk Geriatri Dergisi 2000; 3:70-4. 10. Shephard RJ. Gender, physical activity, and aging. CRC Press, New York. 2002, p: 121-218.
 • 11. Iwao S, Iwao N, Muller DC. Effects of aging on the relationship between multiple risk factors and waist circumference. J Am Geriatr Soc 2000; 48: 788-94.
 • 12. DSÖ. Dünya sağlık gününün amacı. Erişim: http://www.un.org.tr/who. Erişim tarihi:2005
 • 13. Bonnefoy M. Physical activity and aging. Rev Mal Respir. 2001: 18(2 Suppl):S41-2.
 • 14. Rejeski WJ, Brawley LR. Functional health: innovations in research on physical activity with older adults. Med Sci Sports Exerc. 2006; 38(1): 93-9.
 • 15. Bij AK, Laurant MGH, Wensing M. Effectiveness physical activity interventions for older adults. Am J Prev Med 2002; 22:120-33.
 • 16. Grundy SM, Blackburn G, Higgins M. Physical activity in the prevention and treatment of obesity and its comorbidities. Med Sci Sports Exerc 1999; 31: 1493-500.
 • 17. Bourdeaudhuij ID, Oost PV. A cluster- analytical approach toward physical activity and other health related behaviors. Med Sci Sports Exerc 1999; 3:605-12.
 • 18. Stewart AL, Mills KM, King AC, Haskell WL. Physical activity questionnaire for older adults: outcomes for interventions. Med Sci Sports Exerc 2001; 33: 1126-41.
 • 19. Çivi S, Tanrıkulu MZ. Yaşlılarda bağımlılık ve fiziksel yetersizlik düzeyleri ile kronik hastalıkların prevalansını saptamaya yönelik epidemiyolojik çalışma. Türk Geriatri Dergisi 2000; 3:85-90.
 • 20. Van Heuvelen MJK, Kempen JM, Ormel J. Physical fitness related to age and physical activity in older persons. Med Sci Sports Exerc 1998; 30: 434-441.
 • 21. Haskell VL, Lee RR, Pate KE, Powell SN. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Hearth Association. Med Sci Sports Exerc 2007; 39: 1423-34.
 • 22. US Department of Health and Human Services. Bone health and osteoporosis. Rockville, Office of Surgeon General, 2004.
 • 23. Health Canada. Canada’s physical activity guide to healthy active living for older adults. Ottowa, Ontario, Canada,1999.
 • 24. Fletcher G, Balady G, Amsterdam E. Exercise standards for testing and training:a statement for healthcare professionals fron the American Hearth Association. Circulation 2001;104: 1694-740.
 • 25. American Geriatrics Society. Exercise prescription for older adults with osteoarthritis pain. J Am Geriatr Soc 2001; 49:808-23.
 • 26. Lamonte MS, Ainsworth BE. Quantifying energy expenditure and physical activity in the context of dose response. Med Sci Sports Exerc 2001; 33: 370-8.
 • 27. Noble BJ. Physiology of exercise and sport. Mosby College Publishing 1986; p:470-88.
 • 28. Sparling PB, Owen N, Lambert EV. Promoting physical activity: the new imperative for public health. Health Education Research 2000; 15:367-76.
 • 29. Ergun N, Baltacı G. Spor yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon prensipleri. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları. 2.Basım Ankara, 2006; s: 39-41.
APA Soyuer F, SOYUER A (2008). Yaşlılık ve fiziksel aktivite. , 219 - 224.
Chicago Soyuer Ferhan,SOYUER Ali Yaşlılık ve fiziksel aktivite. (2008): 219 - 224.
MLA Soyuer Ferhan,SOYUER Ali Yaşlılık ve fiziksel aktivite. , 2008, ss.219 - 224.
AMA Soyuer F,SOYUER A Yaşlılık ve fiziksel aktivite. . 2008; 219 - 224.
Vancouver Soyuer F,SOYUER A Yaşlılık ve fiziksel aktivite. . 2008; 219 - 224.
IEEE Soyuer F,SOYUER A "Yaşlılık ve fiziksel aktivite." , ss.219 - 224, 2008.
ISNAD Soyuer, Ferhan - SOYUER, Ali. "Yaşlılık ve fiziksel aktivite". (2008), 219-224.
APA Soyuer F, SOYUER A (2008). Yaşlılık ve fiziksel aktivite. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(3), 219 - 224.
Chicago Soyuer Ferhan,SOYUER Ali Yaşlılık ve fiziksel aktivite. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15, no.3 (2008): 219 - 224.
MLA Soyuer Ferhan,SOYUER Ali Yaşlılık ve fiziksel aktivite. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, 2008, ss.219 - 224.
AMA Soyuer F,SOYUER A Yaşlılık ve fiziksel aktivite. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 15(3): 219 - 224.
Vancouver Soyuer F,SOYUER A Yaşlılık ve fiziksel aktivite. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 15(3): 219 - 224.
IEEE Soyuer F,SOYUER A "Yaşlılık ve fiziksel aktivite." İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15, ss.219 - 224, 2008.
ISNAD Soyuer, Ferhan - SOYUER, Ali. "Yaşlılık ve fiziksel aktivite". İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15/3 (2008), 219-224.