Yıl: 2008 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 179 - 194 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Öz:
Arastırmanın temel amacı, örgütsel güvenin örgütsel baglılık üzerine olan etkisini ortaya koymaktır. Bu amaca baglı olarak, İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren A firmasında bir arastırma gerçeklestirilmistir. Arastırmada, örgütsel güven, örgüte ve yöneticiye olan güven boyutuyla ele alınırken; örgütsel baglılık, duygusal baglılık, devamlılık baglılıgı ve zorunlu baglılık boyutuyla ele alınmıstır. Bu baglamda, örgütsel güven boyutlarıyla örgütsel baglılık boyutları arasındaki iliski ortaya konularak örgütsel güvenin örgütsel baglılık üzerine olan etkisi belirlenmistir. Arastırma sonuçlarına göre örgüt ve yöneticiye olan güvenin duygusal baglılık ve devamlılık baglılıgını olumlu etkiledigi ve aralarında pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir iliski oldugu; örgüt ve yöneticiye olan güven ile zorunlu baglılık arasında ise anlamlı bir iliski olmadıgı saptanmıstır.
Anahtar Kelime: duygusal bağlılık tekstil endüstrisi örgütsel güven devamlılık bağlılığı normatif bağlılık

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • BARUTÇİGİL, İsmet (2002), Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • BERGMAN, Mindy E. (2006), “The Relationship Between Affective and Normative Commitment: Review And Research Agenda”, Journal of Organizational Behavior, 27: 645–663.
 • CLAYTON, Susan. (2000), Takımınızın Yeteneklerini Gelistirmede Yönetim, (Çeviren: Mehmet Zaman), İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • COHEN, Don ve PRUSAK, Laurence (2001), Kavrayamadıgımız Zenginlik Kurulusların Sosyal Sermayesi, İstanbul: BZD Yayıncılık.
 • COPE, Mick (2003), Yürek Beyin ve El, (Çeviren: Zülfü Dicleli), İstanbul: BZD Yayıncılık.
 • DARROUGH, Odessa G. (2006), An Exemination of the Relationship Between Organizational Trust and Organizational Commitment in the Workforce, Ph. D. Thesis, Nova Southeastern University.
 • DOGAN, Selen (2006), Personel Güçlendirme: Rekabette Basarının Anahtarı, 2. Baskı, İstanbul: Kare Yayınları.
 • DURNA, Ufuk ve EREN, Veysel (2006), “Üç Baglılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Baglılık”, Dogus Üniversitesi Dergisi, 6 (2): 210-219.
 • ERICKSON, Robin Adair (2007), Here Today But What About Tomorrow? Reducing the Attrition of Downsizing Survivors by Increasing Their Organizational Commitment, Ph. D. Thesis, Northwestern University.
 • GİLBERT, Jacqueline A. and TANG, Thomas Li-Ping (1998), “An Examination of Organizational Trust Antecedents” Public Personnel Management, 27(3): 321–338.
 • HAIGH M.S. Michel M. (2006), Organizational Culture, Identity, Commitment, And Citizenship Behaviors: Antecedents, Change Over Time, Interrelationships, and Potential of Inoculation to Bolster Identity, Commitment, and Citizenship Behaviors, Ph.D. Thesis, University of Oklahoma.
 • İNCE, Mehmet ve GÜL, Hasan (2005), Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Baglılık, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • KANESHIRO, Paul (2008), Analyzing the Organizational Justice, Trust and Commitment Relationship in a Public Organization, Ph. D. Thesis, North central University.
 • KAYA, Nihat ve SELÇUK, Seçil (2007), “Bireysel Basarı Güdüsü Organizasyonel Baglılıgı Nasıl Etkiler?” Dogus Üniversitesi Dergisi, 8 (2): 175-190.
 • KLINSONTORN, Saksith (2005), The Influence of Leadership Styles on Organizational Commitment and Employee Performances, Ph. D. Thesis, Nova Southeastern University.
 • LEVIN, Sharon Lynn (1999), Running Head Measuring Organizational Trust, Ph.D. Thesis, The George Washington University.
 • MEYER, John P. and ALLEN, Natalie J. (1991), “A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Review, 1(1): 61–89.
 • MISHRA, Karen Elizabeth (2007), Internal Communication:Building Trust, Commitment, and A Positıve Reputation Through Relationshıp Management With Employees, Ph. D. Thesis, University of North Carolina
 • NEVES, Pedro and CAETANO, Antonio (2006), “Social Exchange Processes in Organizational Change: The Roles of Trust and Control”, Journal of Change Management, 6(4): 351–364.
 • OKTAY, Ercan ve GÜL, Hasan (2003), “Çalısanların Duygusal Baglılıklarının Saglanmasında Conger ve Kanungo’nun Karizmatik Lider Özelliklerinin Etkileri Üzerene Karaman ve Aksaray Emnıyet Müdürlüklerinde Yapılan Bir Arastırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 10: 403-427.
 • OZAG, David (2001), A Mixed Methodology Study of the Relationship Between Merger Survivors' Trust, Hope, and Organizational Commitment, Ph. D. Thesis, The George Washington University.
 • ÖLÇÜM ÇETIN, Münevver (2004), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Baglılık, Ankara: Nobel Yayın Dagıtım.
 • PAINE, Scott Christopher (2007), The Relationship Among Interpersonel and Organizational Trust and Organizational Commitment, Ph.D. Thesis, Alliant International University.
 • PERRY, Ronald W. and MANKIN, Lawrence D. (2007), “Organizational Trust, Trust in the Chief Executive and Woric Satisfaction”, Public Personnel Management, 36(2):165–179.
 • SCOTT, Christopher Paine (2007), The Relationship Among Interpersonal and Organizational Trust and Organizational Commitment, Ph. D. Thesis, San Diego Alliant International University.
 • SMITH, Douglas (1998), “Güvenilir Bir Organizasyon Nasıl Olusturulu?” Harvard Business Review, Power Dergisi, Kasım-Özel Eki: 4–11.
 • SOLOMON, Robert C. ve FLORES, Fernando (2001), Güven Yaratmak, (Çev. Ahmet Kardam), İstanbul:MESS Yayınları.
 • STEPHENS, Robert.D.; DAWLEY, David. D. and STEPHENS, David. B. (2004), “Director Role Potential As Antecedents Of Normative And Affective Commitment On Nonprofit Boards”, Organizational Analysis, 12(4): 395–413
 • STRAİTER, Kristin L. (2004), A Study of the Effects of Supervisors’ Trust of Subordinates and Their Organization on Job Satisfaction and Organizational Commitment, Ph.D. Thesis, Regent University.
 • TANNER, Bobbie M. Jr. (2007), An Analysis of Relationships Among Job Satisfaction Organizational Trust and Organizational Commitment in An Acute Care Hospital, Ph. D. Thesis, Saybrook Graduate School and Research Center, San Francisco, California.
 • ÜNLER, Ela (2006), “Örgütte Baglılıgın İsin Nitelikleri ve Davranıs Düzeltme Uygulamasıyla İliskisi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1): 95-115.
 • WASTI, Arzu S. (2003), “Organizational Commitment, Turnover Intentions and the Influence of Cultural Values”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76: 303-321.
 • WIENER, Yoash (1982). “Commitment in Organization A Normative View”, Academy of Management Review, 7(3): 418–428.
 • WOODS, William G. (2007), The Effect of Leadership Practices on Organizational Commitment: An Analysis of Mba's in Their Individual Workplace Settings, Ph. D. Thesis, Capella University.
 • YÜKSEL, İlhan (2003), “Hemsirelerin İs Güçlügü Faktörlerinin Belirlenmesi, İs Doyumu ve Örgütsel Baglılık Üzerindeki Etkisinin Analizi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 5(20): 131-139.
APA DEMİREL Y (2008). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. , 179 - 194.
Chicago DEMİREL Yavuz Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. (2008): 179 - 194.
MLA DEMİREL Yavuz Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. , 2008, ss.179 - 194.
AMA DEMİREL Y Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. . 2008; 179 - 194.
Vancouver DEMİREL Y Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. . 2008; 179 - 194.
IEEE DEMİREL Y "Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma." , ss.179 - 194, 2008.
ISNAD DEMİREL, Yavuz. "Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma". (2008), 179-194.
APA DEMİREL Y (2008). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 179 - 194.
Chicago DEMİREL Yavuz Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15, no.2 (2008): 179 - 194.
MLA DEMİREL Yavuz Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, 2008, ss.179 - 194.
AMA DEMİREL Y Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2008; 15(2): 179 - 194.
Vancouver DEMİREL Y Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2008; 15(2): 179 - 194.
IEEE DEMİREL Y "Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15, ss.179 - 194, 2008.
ISNAD DEMİREL, Yavuz. "Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15/2 (2008), 179-194.