Yıl: 2009 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 95 - 111 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Öz:
Bu çalışmada, Harrison ve Handy’nin örgüt kültürü tipleri sınıflandırmasına göre çalışanların mağduriyet algılamalarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek temel amaç olarak belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca çalışanların demografik özellikleri itibariyle algıladıkları mağduriyetin anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği de ikincil amaç olarak belirlenmiştir. Kayseri’de 24 farklı kamu ve özel sektör kuruluşunda, 710 çalışan ile yapılan araştırma sonuçlarına göre en yüksek mağduriyetin güç kültüründe görüldüğü ve en düşük mağduriyetin ise görev kültüründe görüldüğü anlaşılmıştır. Ayrıca, kadınların, 15-25 yaş grubundaki çalışanların ve mavi yakalı personelin daha yüksek düzeyde mağduriyet algıladıkları tespit edilmiştir. Çalışanların kamu veya özel sektörde çalışıyor olmaları açısından mağduriyet algılamalarında bir farklılık olmadığı da belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Çevre Bilimleri Ekoloji

-

Öz:
In this study, it is aimed to designate whether the victimization perceptions of the employees are differentiating according to the classification of the organization culture types of Harrison and Handy. Also, in respects to the demographic features of the employees, whether the victimization that they receive show expressive differences or not is determined as the secondary goal of the study. According to the results of the research made with 710 employees in 24 different private and public institutions in Kayseri, it is understood that the highest victimization is observed in power culture and the lowest victimization is observed in task culture. It is also determined that women, employee between the age of 15 – 25 and blue collared personnel perceive more victimization. It is also designated that the victimization perception does not change according to whether the employees are in private or public institutions.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Çevre Bilimleri Ekoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anderson, S.,(1993), Ordinance of the Swedish National Board of Occupational Safety and Health containing Provisions on measures against Victimization at Work, Adopted 21st September, içinde: Kurt Baneryd ve Göran Lindh, Statute Book of The Swedish National Board of Occupational Safety and Health, Ordinance AFS.
 • Aquino, K., ve Bradfıeld, M., (2000), “Perceived Victimization in The Workplace The Role of Situational Factors And Victim Characteristics” Organization Science, Sept/Oct, 11 (5), ss.525-538.
 • Bakan, Đ., Büyükbeşe, T. ve Bedestenci, Ç. (2004), Örgüt Kültürü, Bursa: Alfa Akademi Basım Yayım Dağıtım.
 • Bandura, A, (1973), Aggression: A Social Learning Analysis, New York: Prentice Hall.
 • Baron R.A. ve Neuman J.H. (1998), “Workplace Aggression: The Iceberg Beneath The Tip of Workplace Violence: Evidence on Its Forms, Frequency, And Potential Causes”, Public Administration Quarterly, 21, ss.446–464.
 • Baron R.A., (1993), “Reducing Aggression And Conflict: The Incompatible Response Approach or Why People Who Feel Good Usually Won’t Be Bad”, içinde: Brannigan G.G, Merrens M.R, editors. The Undaunted Psychologist. Philadelphia: McGraw- Hill, Inc., ss.203–218.
 • Berberoğlu, G. (2002). Örgüt kültürü. İ. Özalp (ed.). Yönetim ve Organizasyon içinde (ss. 249-266). Eskisehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Buss, A. H. (1961). The Psychology of Aggression. New York: Wiley.
 • Davis, S.M. (1984), Managing Corporate Culture, Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Deal, T.E. ve Kennedy, A.A., (1982), Organization Cultures: The Rites and Rituals of Organization Life, Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Doğan, S. (1997), “İnsan Kaynakları Potansiyelini Arttırmada İşletmeleri Etkinliğe Götüren Yol:Örgüt Kültürü”, Amme İdaresi Dergisi, 30 (4), ss.53-74.
 • Feldman, T. ve Johnson, P. (1996), Workplace Violence: A New Form of Lethal Aggression. in Hall, Harold V. (Ed.), Lethal violence 2000: A Sourcebook on Fatal Domestic, Acquaintance And Stranger Aggression. Kamuela, HI: Pacific Institute for the Study of Conflict and Aggression., ss. 311–338
 • Fraser, J. (1996), The Impact of Organizational Composition on the Emergence of Corporate Culture. Georgia State University. Unpublished Dissertation.
 • Gümüşsuyu, Ç., (2005), Yaratıcı Örgüt Kültürü, Ankara: TODAĐE yayınları.
 • Güney, S., (2004), Açıklamalı Yönetim-Organizasyon ve Örgütsel Davranış Terimler Sözlüğü, Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Hampden-Turner, C. (1990), Corporate Culture for Competitive Edge, Economist, London.
 • Handy, C. B., 1981, Understanding Organisations, Harmondsworth: Penguin. Harrison, R. (1972), “Understanding Your Organization’s Character”, Harvard Business Review, 3, ss.119-128.
 • Jarvis, C. (1999). “Typologies of Organizational Culture”, http://www. britishcouncil.org.tr/turkish/govmats/etk13.doc,erisimtarihi:15.02. 2007
 • Kilmann, R.R.; Saxton, M.J. ve Sepra, R., (1985), “Five Key Issues in Understanding and Changing Culture”, Gaining Control of the Corporate Culture, Ralph H. Kilman (Ed.), Jossey-Bass., ss.1-16.
 • O'Leary-Kelley, A.M., Griffin R.F. ve Glew D.J., (1996), "Organization Motivated Aggression: A research Framework," Academy of Management Review, 21, ss.225-253.
 • Rippon, T., (2005). “A Culture of Peace: An Alternative to Violence in The Workplace”, Culture of Peace Online Journal, 2(1), ss.49-65.
 • Schein, E.H. (1985), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, London.
 • Taştan, Z. S., (2002), Japon Örgüt Kültürü,www.insankaynakları.gokceada. com, erişim tarihi: 6.02.2007.
APA ozdevecioglu m, ÇELİK C (2009). Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. , 95 - 111.
Chicago ozdevecioglu mahmut,ÇELİK CEMİLE Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. (2009): 95 - 111.
MLA ozdevecioglu mahmut,ÇELİK CEMİLE Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. , 2009, ss.95 - 111.
AMA ozdevecioglu m,ÇELİK C Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. . 2009; 95 - 111.
Vancouver ozdevecioglu m,ÇELİK C Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. . 2009; 95 - 111.
IEEE ozdevecioglu m,ÇELİK C "Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma." , ss.95 - 111, 2009.
ISNAD ozdevecioglu, mahmut - ÇELİK, CEMİLE. "Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma". (2009), 95-111.
APA ozdevecioglu m, ÇELİK C (2009). Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1), 95 - 111.
Chicago ozdevecioglu mahmut,ÇELİK CEMİLE Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23, no.1 (2009): 95 - 111.
MLA ozdevecioglu mahmut,ÇELİK CEMİLE Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, 2009, ss.95 - 111.
AMA ozdevecioglu m,ÇELİK C Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2009; 23(1): 95 - 111.
Vancouver ozdevecioglu m,ÇELİK C Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2009; 23(1): 95 - 111.
IEEE ozdevecioglu m,ÇELİK C "Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23, ss.95 - 111, 2009.
ISNAD ozdevecioglu, mahmut - ÇELİK, CEMİLE. "Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23/1 (2009), 95-111.