Yıl: 2008 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 65 - 74 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri

Öz:
Amaç: Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA) "Strength and Difficulties Questionniare", 4-16 yaşlar için anne-baba ve okul formu ile 11-16 yaşlar için ergenin kendisinin doldurduğu, duygusal ve davranışsal sorunları taramada kullanılan kısa bir ölçektir. Bu çalışmanın amacı Güçler ve Güçlükler Anketi'nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğinin saptanmasıdır. Yöntem: Bu amaçla ölçek, klinik ve toplum örneklemini yansıtan 501 ebeveyn ve 514 ergene uygulanmış, ölçeğin psikometrik özellikleri, Türkçe'ye uyarlaması önce tamamlanmış olan Çocuklar için Davranış Değerlendirme Ölçeği (Child Behavior Checklist - CBCL) ve Türkçe'ye çeviri çalışması yapılmış olan 11-18 yaş grubu Gençler Için Kendini Değerlendirme Ölçeği (Youth Self Report - YSR) ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Sonuçlar GGA'nın, akran sorunları alt testi dışında, yüksek bir iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca GGA ve ilişkili CBCL ve YSR alt testlerinin anlamlı düzeyde korelasyon gösterdiği saptanmıştır. Ek olarak, GGA klinik ve toplum örneklemlerini, CBCL ve YSR'ye benzer şekilde ayrıştırabilmektedir. Tartışma: Bu çalışma ile GGA'nın Türk örneklemindeki ilk psikometrik özellikleri ortaya konulmuş, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının bu aşamasında Türkçe GGA'nın tutarlı ve güvenilir olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji

Psychometric properties of the Turkish version of the strengths and difficultıes questionnaire (SDQ)

Öz:
Objective: The Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) is brief behavioural screening questionnaire that can be completed by the parents and teachers of 4-16 years old and youngsters from 11 years old. The purpose of this study is to assess the reliability and validity of the Turkish version of the SDQ (SDQ-Tur). Method: The questionnaires were administered to total of 501 parents and 514 adolescents drown from clinic and community samples. For concurrent validity both samples are asked to score Child Behavior Checklist (CBCL) / Youth Self Report (YSR) as well. Results: The results displayed that SDQ had a high internal consistency except the peer problem scale. SDQ-Tur and relevant CBCL/YSR subscales suggested that both questionnaires were highly correlated. Additionally, results of discriminative validity suggested that SDQ-Tur was able to distinguish between the community and the clinic samples similar to CBCL/YSR. Discussion: This study on Turkish population provides preliminary evidence of the psychometric qualities of the SDQ in Turkey. The Turkish SDQ was observed to be stable and reliable.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • Achenbach TM (1991a) Manual for the Child Behaviour Checklist/4-18 and 1991 Profile.VT:University of Vermont, Department of Psychiatry, Burlington.
 • Achenbach TM (1991b) Manual for the Youth Self Report and 1991 profile. VT:University of Vermont, Department of Psychiatry, Burlington.
 • American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed). Washington,DC.
 • Becker A, Woerner W, Hasselhorn M ve ark. (2004) Validation of the parent and teacher SDQ in a clinical sample. Eur Child Adolesc Psychiatry [Suppl 2] 13: II/11-II/16.
 • Erol N, Arslan LB, Akçakın M (1995) The adaptation and standardization of the Child Behavior Checklist among 6-18 year old Turkish Children. Eunethydis içinde Sergeant J (ed), European Approaches to hiperkinetic disorders Zurich: Fotorotor, Egg, s:109-113.
 • Erol N, Şimşek Z (1998) Türkiye Ruh Sağlığı Profili: Çocuk ve Gençlerde Ruh Sağlığı:Yeterlik alanları, davranış ve duygusal sorunların dağılımı. N Erol, C Kılıç, M Ulusoy, M Keçeci, ve Z Şimsek (ed). Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eksen Tanıtım Ltd.Şti., Ankara s:25-75.
 • Goodman R (1997) The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. J Child Psychol Psychiatry 38:581-586.
 • Goodman R (1999) The extended version of the Strengths and Difficulties Questionnaire as a guide to child psychiatric caseness and consequent burden. J Child Psychol Psychiatry 40:791-801.
 • Goodman R, Meltzer H, Bailey V (1998) The Strengths and Difficulties Questionnaire: A pilot study on the validity of the self-report version. Eur Child Adolesc Psychiatry 7:125-130.
 • Goodman R, Scott S (1999) Comparing the Strengths and Difficulties Questionnaire and the Child Behavior Checklist: Is small beautiful? J Abnorm Child Psychol 27:17-24.
 • Goodman R, Renfrew D, Mullick M (2000a) Predicting type of psychiatric disorder from Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) scores in child mental health clinics in London and Dhaka. Eur Child Adolesc Psychiatry 9:129-134.
 • Goodman R, Ford T, Simmons H ve ark. (2000b) Using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to screen for child psychiatric disorders in a community sample. Br J Psychiatry 177:534-539.
 • Goodman R (2001) Psychometric properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 40:1337-1345.
 • Klasen K, Woerner W, Wolke D ve ark. (2000) Comparing the German version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu) and the Child Behavior Checklist. Eur Child Adolesc Psychiatry 9:271-276.
 • Koskelainen K, Sourander A, Kaljonen A (2000) The Strengths and Difficulties Questionnaire among Finnish school-aged children and adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry 9: 277-284.
 • Marzocchi GM, Capron C, Di Pietro M ve ark. (2004) The use of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in Southern European Countries. Eur Child Adolesc Psychiatry [Suppl 2] 13 : II/40-II/46.
 • Mullick M, Goodman R (2001) Questionnaire screening for mental health problems in Bangladeshi children: preliminary study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 36:94-99.
 • Muris P, Meesters C, Van den Berg F (2003) The Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ). Further evidence for its reliability and validity in a community sample of Dutch children and adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry 12:1-8.
 • Obel C, Heiervang E, Rodriguez A ve ark. (2004) The Strengths and Difficulties Questionnaire in the Nordic countries. Eur Child Adolesc Psychiatry [Suppl 2] 13: II/32-II/39.
 • Smedje H, Broman JE, Hetta J ve ark. (1999) Psychometric properties of a Swedish version of the "Strengths and Difficulties Questionnaire". Eur Child Adolesc Psychiatry 8:63-70.
 • Widenfelt BM, Goedhart AW, Treffers PDA ve ark. (2003) Dutch version of the Strenght and Difficulties Questionnaire (SDQ). Eur Child Adolesc Psychiatry 12:281-289.
 • Woerner W, Fleitlich-Bilyk B, Martinussen R ve ark. (2004) The Strengths and Difficulties Questionnaire overseas: Evaluations and applications of the SDQ beyond Europe. Eur Child Adolesc Psychiatry [Suppl 2] 13: II/47-II/54.
 • World Health Organisation (1994) The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Diagnostic criteria for research. Geneva, Switzerland.
APA GÜVENİR T, ÖZBEK A, BAYKARA B, ARKAR H, ŞENTÜRK PİLAN B, İNCEKAŞ S (2008). Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. , 65 - 74.
Chicago GÜVENİR Taner,ÖZBEK Aylin,BAYKARA Burak,ARKAR Haluk,ŞENTÜRK PİLAN BİRSEN,İNCEKAŞ Seçil Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. (2008): 65 - 74.
MLA GÜVENİR Taner,ÖZBEK Aylin,BAYKARA Burak,ARKAR Haluk,ŞENTÜRK PİLAN BİRSEN,İNCEKAŞ Seçil Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. , 2008, ss.65 - 74.
AMA GÜVENİR T,ÖZBEK A,BAYKARA B,ARKAR H,ŞENTÜRK PİLAN B,İNCEKAŞ S Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. . 2008; 65 - 74.
Vancouver GÜVENİR T,ÖZBEK A,BAYKARA B,ARKAR H,ŞENTÜRK PİLAN B,İNCEKAŞ S Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. . 2008; 65 - 74.
IEEE GÜVENİR T,ÖZBEK A,BAYKARA B,ARKAR H,ŞENTÜRK PİLAN B,İNCEKAŞ S "Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri." , ss.65 - 74, 2008.
ISNAD GÜVENİR, Taner vd. "Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri". (2008), 65-74.
APA GÜVENİR T, ÖZBEK A, BAYKARA B, ARKAR H, ŞENTÜRK PİLAN B, İNCEKAŞ S (2008). Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 65 - 74.
Chicago GÜVENİR Taner,ÖZBEK Aylin,BAYKARA Burak,ARKAR Haluk,ŞENTÜRK PİLAN BİRSEN,İNCEKAŞ Seçil Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 15, no.2 (2008): 65 - 74.
MLA GÜVENİR Taner,ÖZBEK Aylin,BAYKARA Burak,ARKAR Haluk,ŞENTÜRK PİLAN BİRSEN,İNCEKAŞ Seçil Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.15, no.2, 2008, ss.65 - 74.
AMA GÜVENİR T,ÖZBEK A,BAYKARA B,ARKAR H,ŞENTÜRK PİLAN B,İNCEKAŞ S Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2008; 15(2): 65 - 74.
Vancouver GÜVENİR T,ÖZBEK A,BAYKARA B,ARKAR H,ŞENTÜRK PİLAN B,İNCEKAŞ S Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2008; 15(2): 65 - 74.
IEEE GÜVENİR T,ÖZBEK A,BAYKARA B,ARKAR H,ŞENTÜRK PİLAN B,İNCEKAŞ S "Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri." Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15, ss.65 - 74, 2008.
ISNAD GÜVENİR, Taner vd. "Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri". Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 15/2 (2008), 65-74.