Yıl: 2008 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 109 - 116 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı

Öz:
Amaç: Günümüzde internete ilişkin bağımlılık veya patolojik internet kullanımı büyük bir ilgi, araştırma, tartışma alanı olmuştur. Internet kullanımı ile ilgili olumsuz problemler yaşayan insanlara ilişkin haberleri sıklıkla yazılı ve görsel basında görmek mümkündür. Bu çalışmada, internet ve ergen ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerinde durulduktan sonra ergenlerde internet bağımlılığına ilişkin araştırmalar gözden geçirilerek internet bağımlılığının ergenler için nasıl bir risk faktörü olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma kapsamında çeşitli veri tabanlarında "ergen", "internet" ve "ruh sağlığı" anahtar sözcükleri kullanılarak, ulaşılabilen çalışmalar gözden geçirilmiştir. Bulgular: Gözden geçirilen çalışmalar ergenlerin interneti en çok kullanan grup olmaya başladığını işaret etmektedir. Üniversite öğrencileri ve yetişkinler için tanımlanan internet bağımlılığı belirtilerinin ergenler tarafından da yaşandığı bildirilmektedir. Giderek daha fazla sayıda ergen internet bağımlılığının veya patolojik/sağlıksız internet kullanımının belirtilerini göstermekte ve günlük yaşamları, akademik başarıları ve sosyal ilişkileri önemli ölçüde etkilenmektedir. Tartışma: Ergenlik döneminin en temel gelişimsel ihtiyacı kimlik kazanmaktır. Kimlik kazanım süreci internet bağımlılığıyla ilişkili olabilir. Ergenliğin bu gelişimsel ihtiyacı, sağlıksız/problemli internet kullanımının önemli bir etmeni olarak gözükmektedir. Internet bağımlılığı ergenler arasında giderek yaygınlaşması ve olumsuz etkileri nedeniyle ana-babalar, eğitimciler ve tüm ruh sağlığı çalışanları tarafından dikkate ele alınmalı ve önleyici çalışmalar planlanmalıdır
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bayraktar F, Gün Z (2007) Incidence and correlates of internet usage among adolescents in North Cyprus. Cyberpsychol Behav 10:191-197.
 • Beard KW, Wolf EM (2001) Modification in the proposed diagnostic criteria for internet addiction. Cyberpsychol Behav 4: 377-383.
 • Campbell A, Cumming SR, Hughes I (2006) Internet use by socially fearful: Addiction or therapy? Cyberpsychol Behav 9: 69-81.
 • Cao F, Su L (2006) Internet addiction among Chinese adolescents: Prevalence and psychological feature. Child Care Health Dev 33: 275-281.
 • Ceyhan E, Ceyhan AA, Gürcan A (2007) Problemli internet kullanımı ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi 7: 387-416.
 • Chou C, Hsiao MC (2000) Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: The Taiwan college student's case. Computer and Education 35: 65-80.
 • Davis RA (2001) A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Comput Human Behav 17: 187-195.
 • DiNicola MD (2004) Pathological internet use among college students: The prevalence of pathological internet use and its correlates. Doctoral Dissertation, Ohio University.
 • Engelberg E, Sjoberg L (2004) Internet use, social skills and adjustment. Cyberpsychol Behav 7: 41-47.
 • Erikson EH (1968) Identity:Youth and Crisis. New York: Norton.
 • Gönül AS (2002) Patolojik internet kullanımı (Internet bağımlılığı/kötüye kullanımı). Yeni Symposium 40: 105-110.
 • Griffiths M (1996) Internet addiction: An issue for clinical psychology? Clin Psychol Forum 97: 32-36.
 • Griffiths M (2000) Internet addiction: Time to be taken seriously? Addict Res Theory 8: 413-418.
 • Gross EF (2004) Adolescent Internet use: What we expect, what teens report. J Appl Dev Psychol 25: 633-649.
 • Gross EF, Juvonen J, Gable SL (2002) Internet use and well-being in adolescence. J Soc Issues 58: 75-90.
 • Hall AS, Parsons J (2001) Internet addiction: College student case study using best practices in cognitive behavior therapy. J Mental Health Couns 23: 312-327.
 • Hardie E, Tee MY (2007) Excssive internet use: The role of personality, loneliness and social support networks in internet addiction. Aust J Emerg Technol Society 5: 34-47.
 • Huang YR (2006) Identity and intimacy crisis and their relationship to internet dependence among college students. Cyberpsychol Behav 9: 571-576.
 • Kandell JJ (1998) Internet addiction on campus: The vulnerability of college students. Cyberpsychol Behav 1:11-17.
 • Kaltiala-Heino R, Lintonene T, Rimpela A (2004) Internet addiction? Potentially problematic use of the internet in a population of 12-18 year-old adolescents. Addict Res Theory 12: 89-96.
 • Kim K, Ryu E, Chon MY ve ark. (2006) Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire survey. Int J Nurs Stud 43: 185-192.
 • Ko CH, Yen JY, Yen CF ve ark. (2007) Factors predictive for incidence and remission of internet addiction in young adolescents: A prospective study. Cyberpsychol Behav 10: 545-551.
 • Kraut R, Patterson M, Lundmark V ve ark. (1998) Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? Am Psychol 53: 1017-1031.
 • Lin SSJ, Tsai CC (2002) Sensation seeking and internet dependence of Taiwanese high school adolescents. Comput Human Behav 18: 411-426.
 • Li SM, Chung TM (2006) Internet function and Internet addictive behavior. Comput Human Behav 22: 1067-1071.
 • Mittal VA, Tessner KD, Walker EF (2007) Elevated social Internet use and schizotypal personality disorder in adolescents. Schizophr Res 94: 50-57.
 • Morahan-Martin J (1999) The relationship between loneliness and internet use, abuse. Cyberpsychol Behav 2: 431-440.
 • Morahan-Martin J (2005) Internet abuse: Addiction? Disorder? Symptom? Alternative explanations? Soc Sci Comput Rev 23: 39-48.
 • Morahan-Martin J, Schumacher P (2000) Incidence and correlates of pathological internet use among college students. Comput Human Behav 16: 13-29.
 • Sanders CE, Field TM, Diego M ve ark. (2000) The relationship of internet use to depression and social isolation among adolescents. Adolescence 35: 237-242.
 • Scherer K (1997) College life online: Healthy and unhealthy internet use. J Coll Student Dev 38: 655-664.
 • Shapira NA, Goldsmith TD, Keck PE Jr ve ark. (2000) Psychiatric features of individuals with problematic internet use. J Affect Disord 57: 267-272.
 • Shapira NA, Lessig MC, Goldsmith TD ve ark. (2003) Problematic internet use: Proposed classification and diagnostic criteria. Depress Anxiety 17: 207-216.
 • Subrahmanyam K, Lin G (2007) Adolescents on the net: Internet use and well-being. Adolescence 42: 659-677.
 • Tsai CC, Lin SSS (2003) Internet addiction of adolescents in Taiwan : An interview study. Cyberpsychol Behav 6: 649-652.
 • TÜIK (2007). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması. http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri. do?ind=605. Erişim Tarihi: 06.02.2008.
 • Wang W (2001) Internet dependency and psychosocial maturity among college students. Int J Hum Comput Stud 55: 919-938.
 • Ward III DL (2000) The relationship between psychosocial adjustment, identity formation, and problematic internet use. Doctoral dissertation, The Florida State University.
 • Whang LSM, Lee S, Chang G (2003) Internet over-users' psychological profiles: A behavior sampling analysis on internet addiction. Cyberpsychol Behav 6: 143-150.
 • Wolfradt U, Doll J (2001) Motives of adolescents to use the Internet as a function of personality traits, personal and social factors'. J Educ Comput Res 24: 13-27.
 • Yang SC, Tung CJ (2007) Comparison of internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Comput Human Behav 23: 79-96.
 • Yellowlees PM, Marks S (2007) Problematic internet use or internet addiction ? Comput Human Behav 23: 1447-1453.
 • Yen JY, Ko CH, Yen CF ve ark. (2008) Psychiatric symptoms in adolescents with internet addiction: Comparison with substance use. Psychiatry Clin Neurosci 62: 9-16.
 • Young KS (1998) Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychol Behav 1: 237-244.
 • Young KS (2004) Internet addiction: anew clinical phenomenon and its consequences. Am Behav Sci 48: 402-415.
APA CEYHAN E (2008). Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. , 109 - 116.
Chicago CEYHAN ESRA Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. (2008): 109 - 116.
MLA CEYHAN ESRA Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. , 2008, ss.109 - 116.
AMA CEYHAN E Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. . 2008; 109 - 116.
Vancouver CEYHAN E Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. . 2008; 109 - 116.
IEEE CEYHAN E "Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı." , ss.109 - 116, 2008.
ISNAD CEYHAN, ESRA. "Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı". (2008), 109-116.
APA CEYHAN E (2008). Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 109 - 116.
Chicago CEYHAN ESRA Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 15, no.2 (2008): 109 - 116.
MLA CEYHAN ESRA Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.15, no.2, 2008, ss.109 - 116.
AMA CEYHAN E Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2008; 15(2): 109 - 116.
Vancouver CEYHAN E Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2008; 15(2): 109 - 116.
IEEE CEYHAN E "Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı." Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15, ss.109 - 116, 2008.
ISNAD CEYHAN, ESRA. "Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı". Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 15/2 (2008), 109-116.