Yıl: 2004 Cilt: 38 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 54 - 59 Metin Dili: Türkçe

Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksör tendoplasti

Öz:
Amaç: Primer onarımın mümkün olmadığı gecikmiş olgularda veya yara ve hastanın genel durumu açısından primer onarımın uygun olmadığı fleksör tendon yaralanmalarında uyguladığımız tendon greftiyle onarım değerlendirildi. Çalışma planı: Otuz yedi hastada (29 erkek, 8 kadın; ort. yaş 20.5; dağılım 4-52) serbest tendon greftiyle tek seanslı fleksör tendoplasti (n=41) uygulandı. Yirmi sekiz hastada yaralanma zone IFdeydi. Yaralanma ile cerrahi arasında geçen süre ortalama bir ay (dağılım 3-6 hafta) idi. Onarımların 26'sında palmaris longus; 14'ünde yüzeyel fleksör tendon, birinde fleksör karpi radialis tendon grefti kullanıldı. Ameliyattan sonra erken pasif hareket programı uygulandı. Kazanılan fleksiyon hareketi Strickland formülü kullanılarak hesaplandı. Sonuçlar, kullanılan tendon greftinin cinsi, sinir onarımı yapılıp yapılmaması ve yaş grupları (10 yaş ve altı / 10 yaş üzeri) açısından karşılaştırıldı (ANOVA). Ortalama izlem süresi 35 ay (dağılım 4-83 ay) idi. Sonuçlar: Fonksiyonel olarak, 12 parmakta mükemmel (%29.3), 13 parmakta iyi (%31.7), 14 parmakta orta (%34.2), iki parmakta kötü (%4.9) sonuç alındı. Tüm olgularda aktif hareket ortalaması %57 (dağılım %22-88) bulundu. Kullanılan tendon grefti cinsinin, tendon yaralanması ile birlikte sinir yaralanması olmasının veya yaşın sonuçlan anlamlı derecede etkilemediği görüldü (p>0.05). Çıkarımlar: Lokal yara şartlarının primer onarıma izin vermediği olgularda, tendonların primer onarıma müsade etmeyecek kadar kısaldığı durumlarda, pulley sistemi yeterli ise, tek seanslı tendon greftiyle onarımın iyi bir seçenek olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelime: Tendon yaralanmaları El parmağı eklemi Tendon transferi Zaman faktörleri Dikiş teknikleri Tendonlar, para-artiküler

Single-stage flexor tendoplasty in the treatment of flexor tendon injuries

Öz:
Objectives: We evaluated tendon reconstruction with one-stage tendon grafting in flexor tendon injuries in which primary repair was not considered because of delay in treatment or of inappropriate circumstances on the part of the wound and the patient. Methods: Thirty-seven patients (29 males, 8 females; mean age 20.5 years; range 4 to 52 years) underwent single-stage flex-or tendoplasty involving 41 fingers. Twenty-eight patients had zone n injuries. The mean duration from trauma to surgery was one month (range 3 to 6 weeks). Tendon grafts were obtained from the palmaris longus in 26 repairs, flexor digitorum superficialis in 14 repairs, and flexor carpi radialis in one repair. Early passive rehabilitation was administered after surgery. Improvement in the flexion motion was calculated using the Strickland formula. The results were compared with respect to the tendon graft used, associated nerve injuries, and the age of the patients (equal to or below 10 years/above 10 years). The mean follow-up was 35 months (range 4 to 83 months). Results: Functional results were excellent in 12 fingers (29.3%), good in 13 fingers (31.7%), moderate in 14 fingers (34.2%), and poor in two fingers (4.9%). Overall, the mean total active movement was 57% (range 22 to 88%). No sig-nificant differences were found between the functional results with respect to the tendon graft used, associated nerve injuries, and the age of the patients (ANOVA, p>0.05). Conclusion: Single-stage flexor tendoplasty seems to be an appropriate choice of treatment for flexor tendon injuries where local wound conditions and decreased tendon length prevent primary repair, provided that the pulley system remains intact.
Anahtar Kelime: Suture Techniques Tendon Injuries Tendons, Para-Articular Time Factors Finger Joint Tendon Transfer

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1.Hagberg L. Flexor tendon repairs in zone II. In: Blair WF, editor. Techniques in hand surg e r y. 1st ed. Maryland: Williams & Wilkins; 1996. p. 137-46.
 • 2. Schneider LH, Hunter JM. Flexor tendons-late reconstruction. In: Green DP, editor. Operative hand surg e r y. Vol. 3, 2nd ed. New York: Churchill Livingstone; 1988. p. 1669-2044.
 • 3. Bruner JM. The zig-zag volar-digital incision for flexor-tendon surgery. Plast Reconstr Surg 1967;40:571-4.
 • 4. Schneider LH. Flexor tendons-late reconstruction. In: Green DP, editor. Operative hand surgery. Vol. 2, 4th ed. New York: Churchill Livingstone; 1998. p. 1898-949.
 • 5. Kessler I. The "grasping" technique for tendon repair. Hand 1973;5:253-5.
 • 6. Boyes JH. Free tendon grafts. In: Bunnell's surgery of the hand. 4th ed. London: J. B. Lippincott; 1964. p. 432-41.
 • 7. Williams SB. New dynamic concepts in the grafting of flexor tendons. Plast Reconstr Surg 1965;36:377-419.
 • 8.Strickland JW. Results of flexor tendon surgery in zone II. Hand Clin 1985;1:167-79.
 • 9.Schneider LH. Flexor tendon injuries. In: Manske PR, editor. Hand surgery update. 2nd ed. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons; 1996. p. 141-7.
 • 10. Chow JA, Thomes LJ, Dovelle S, Monsivais J, Milnor WH, Jackson JP. Controlled motion rehabilitation after flexor tendon repair and grafting. A multi-centre study. J Bone Joint Surg [Br] 1988;70:591-5.
 • 11. Kayali C, Eren A, Agus H, Arslantas M, Ozcalabi IT. The results of primary repair and early passive rehabilitation in zone II flexor tendon injuries in children. [Article in Turkish] Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37:249-53.
 • 12.Aydin H, Keskin N, Kuran Ü, Kuran B, Bulus H. Active range of motion evaluation after flexor tendon repairments. Acta Orthop Traumatol Turc 1992;26:270-5.
APA AYDIN A, TOPALAN M, MEZDEĞİ A, SEZER İ, ÖZKAN T, ERER M, ÖZKAN S (2004). Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksör tendoplasti. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 38(1), 54 - 59.
Chicago AYDIN Atakan,TOPALAN Murat,MEZDEĞİ Ali,SEZER İlker,ÖZKAN Türker,ERER Metin,ÖZKAN Safiye Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksör tendoplasti. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 38, no.1 (2004): 54 - 59.
MLA AYDIN Atakan,TOPALAN Murat,MEZDEĞİ Ali,SEZER İlker,ÖZKAN Türker,ERER Metin,ÖZKAN Safiye Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksör tendoplasti. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, vol.38, no.1, 2004, ss.54 - 59.
AMA AYDIN A,TOPALAN M,MEZDEĞİ A,SEZER İ,ÖZKAN T,ERER M,ÖZKAN S Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksör tendoplasti. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2004; 38(1): 54 - 59.
Vancouver AYDIN A,TOPALAN M,MEZDEĞİ A,SEZER İ,ÖZKAN T,ERER M,ÖZKAN S Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksör tendoplasti. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2004; 38(1): 54 - 59.
IEEE AYDIN A,TOPALAN M,MEZDEĞİ A,SEZER İ,ÖZKAN T,ERER M,ÖZKAN S "Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksör tendoplasti." Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 38, ss.54 - 59, 2004.