Yıl: 2009 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 165 - 184 Metin Dili: Türkçe

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgi ve Yöntem Algıları

Öz:
Bu araştırmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel bilgi ve yöntem algılarının bazı kavramsal yapılar etrafında yorumlanabilmesi amaçlanmıştır. 70 kişilik öğretmen adayı grubuyla yürütülen araştırmada, açık uçlu sorulara verilen yazılı cevaplar ve grup içinden rasgele seçilen 10 öğretmen adayıyla yapılan mülakatlar veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Ulaşılan veriler açık kodlama tekniğiyle analiz edilmiş ve belirlenen kategoriler ve kavramsal yapılar etrafında savlar oluşturularak algılar yorumlanmaya çalışılmıştır. Oluşturulan savlar, öğretmen adaylarının bilimsel bilgiye yaklaşımlarının realist anlayışla uyumlu olduğunun ve doğru bilgiye götürecek belirli basamakları olan bir bilimsel yöntemin varlığına inandıklarının işaretlerini içermiştir. Araştırmanın son bölümünde bu savlar doğrultusunda geliştirilmiş uygulanabilir, basit önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelime: öğretmen adaylarının görüşleri bilimsel bilgi öğretmen adayları bilimsel yöntem fen öğretmenleri

Prospective Science Teachers' Conceptions About Scientific Knowledge and Method

Öz:
In this research, it was aimed at interpreting the prospective science teachers’ conceptions about scientific knowledge and scientific method. The participants were 70 Prospective science teachers; and data were collected through open ended questions and interviews with 10 participants. The data were analyzed qualitatively by open coding technique and the conceptions were interpreted in terms of determined categories and conceptual constructions. The findings consisted of some indicators that conceptions about scientific knowledge were in harmony with realist perspective and also prospective science teachers believed in the existence of a scientific method to be followed for achieving true knowledge. At the end, some simple and applicable suggestions were given.
Anahtar Kelime: science teachers scientific knowledge scientific method prospective teachers undergraduate conceptions

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AAAS. (1993). Benchmarks for scientific literacy. New York: Oxford University Press.
 • Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L., Lederman, N. G. (1998). The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural. Science Education, 82, 417-436.
 • Abd-El-Khalick, F., Lederman, N. G. (2000a). Improving science teachers’ conceptions of the nature of science: A critical review of the literature. International Journal of Science Education, 22, 665-701.
 • Akgül, E., M. (2006). Teaching science in an inquiry-based learning environment: What it means for pre-service elementary science teachers? Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(1), 71-81.
 • Bell, R. L., Lederman, N. G. (2003). Understandings of the nature of science and decision making on science and technology based issues. Science Education, 87, 352– 377.
 • Cobern, W. W. (2000). The nature of science and role of knowledge and belief. Science and Education, 9, 219-246.
 • Çelik, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilim anlayışları ve fen-teknoloji-toplum dersinin bu anlayışlara etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Good, R., Shymansky, J. (2001). Nature of science literacy in benchmarks and standarts: post-modern/relativist or modern/realist. In F. Bevilacqua, E. Giannetto, M. R. Matthews (Eds.), Science Education and Culture. The contribution of history and philosophy of science (pp.53-65). Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Gürses, A., Doğar, Ç., Yalçın, M. (2005). Bilimin doğası ve yüksek öğrenim öğrencilerinin bilimin doğasına dair düşünceleri. Milli Eğitim Dergisi, 166.
 • Güzel, B. Y. (2000). Fen alanı (Biyoloji, Kimya ve Fizik) öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlığın bir boyutu olan “Bilimin Doğası” hakkındaki görüşleri. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ss. 471-476.
 • Kılıç, G. B. (2003). Üçüncü uluslar arası matematik ve fen araştırması: Fen öğretimi, bilimsel araştırma ve bilimin doğası. İlköğretim-Online, 2(1), 42-51.
 • Larochella, M., Desautels, J. (1991). “Of course, it’s obvious”: Adolescents’ ideas of scientific knowledge. International Journal of Science Education, 13(4), 373-389.
 • Lederman, N. G., Zeidler, D. L. (1987). Science teachers’ conceptions of the nature of science: Do they really influence teacher behavior? Science Education, 71(5), 721– 734.
 • Lederman, N. G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R., Schwartz, R. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(6), 497-521.
 • McComas,W. F., Clough, M. P., Almozroa, H. (1998). The role and character of the nature of science in science education. In W. F. McComas (Ed.), The nature of science in science education: Rationales and strategies (pp. 3 – 39). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Schwartz, R. S., Lederman, N. G. (2002). ‘It’s the nature of beast’: The influence of knowledge and intentions on learning and teaching nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(3), 205– 236.
 • Sperandeo, R. M. (2004). Epistemological beliefs of physics teachers about the nature of science and scientific models. İnternetten 05 Aralık 2004’de elde edilmiştir: http://www.Ipn.Uni-Kiel.De/Projekte/Esera/Book/150-Spe.Pdf .
 • Strauss, A., Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research, grounded theory procedures and techniques. California: Sage Publications, Inc.
 • Taşar, M., F. (2006). Probing preservice teachers’ understandings of scientific knowledge by using a vignette in conjuction with a paper and pencil test. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(1), 53-69.
 • Tsai, C. C. (2002). Nested epistemologies: Science teachers’ beliefs of teaching, learning and science. International Journal of Science Education, 24(8), 771-783.
 • Turgut, H. (2005). Yapılandırmacı tasarım uygulamasının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık yeterliklerinden bilimin doğası ve Bilim- Teknoloji-Toplum ilişkisi boyutlarının gelişimine etkisi. Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
APA TURGUT H (2009). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgi ve Yöntem Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 165 - 184.
Chicago TURGUT HALİL Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgi ve Yöntem Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7, no.1 (2009): 165 - 184.
MLA TURGUT HALİL Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgi ve Yöntem Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, 2009, ss.165 - 184.
AMA TURGUT H Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgi ve Yöntem Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2009; 7(1): 165 - 184.
Vancouver TURGUT H Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgi ve Yöntem Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2009; 7(1): 165 - 184.
IEEE TURGUT H "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgi ve Yöntem Algıları." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, ss.165 - 184, 2009.