7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme

Yıl: 2009 Cilt: 38 Sayı: 181 Sayfa Aralığı: 84 - 93 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme

Öz:
Yapılandırmacı yaklaşıma dayanan yeni Türkçe dersi öğretim programı nda öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Türkçe derslerinde en sık kullanılan materyal ders kitaplarıdır ve yapı lan araştırmalara göre önceki programa uygun hazırlanan ders kitaplarındaki sorular alt düzeylerde kalmaktadır. Bu çalışmada da yeni programa uygun olarak hazırlanan ders kitaplarındaki metinleri anlamaya yönelik soruların, Bloom Taksonomisi’nin hangi basamaklarında yoğunlaştığının belirlenmesi amaçlanmı ştır. Bu amaçla 7. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki toplam 350 metni anlama sorusu incelenmiştir. İnceleme sonunda; üst düzey düşünme gerektirecek soru oranında eski kitaplara göre artış olmasına rağmen metni anlama sorularının bilgi ve kavrama alt basamaklarında yoğunlaştığı, uygulama düzeyindeki sorulara ise hemen hemen yer verilmediği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: metin analizi türkçe ders kitapları metinsel bütünlük öğretim programı anlaşılabilirlik ilk öğretim ikinci kademe Bloom Sınıflandırması anlama zihinsel beceriler metin içine yerleştirilen sorular

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKBULUT, Tugay (1999). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Soru Sorma Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana.
 • AŞICI, Murat (1998). “Türkçe Ders Kitaplarında Soru Sorma Becerilerinin Metinleri Anlamada Kullanılması”, VII. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya.
 • BÜYÜKALAN, Filiz (2004). Öğretmenler İçin Soru Sorma Sanatı, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara.
 • DİNDAR, Halil ve DEMİR, Metin (2006). “Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (3), ss.87-96.
 • ENSAR, Ferhat (2002). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • ERGENÇ, İclâl (2002). Anadilinde “Türkçe” Yapılan Eğitimin Kavram Gelişimine Etkisi. Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Bilgi fifiöleni Bildirileri. (7-8 Ocak 2002), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.129-135.
 • KORAY, Özlem ve YAMAN, Süleyman (2002). “Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 10 (2), ss.317-324.
 • KURT, Nilüfer (1999). Türkçe Dersi Kitaplarının Niteliği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • MEB (2006). Türkçe Dersi Öğretim Programı.
 • ÖZBAY, Murat (2003). Öğretmen Görüşşlerine Göre İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Gölge Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • ÖZMEN, Rüya (2001). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 1-8. İçinde: L. Küçükahmet (Ed.), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • ŞAHİN, Mehmet (1995). “Çocukta Dil Gelişimi”. Dil Dergisi. S.30, ss.64-70.
 • ŞENGÜL, Murat (2005). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe ders Kitaplarındaki Metinlere Dayalı Olarak Hazırlanan Sorular Üzerine Bir İnceleme, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ.
 • ŞİMŞEK, Rasim (1983). “Çağdaş Eğitimde Anadilinin Yeri”, Türk Dili (Dil Öğretim Özel Sayısı). (379-380), ss.36-39.
 • TOSUNOĞLU, Mesiha (1992). Ortaokulların Üçüncü Sınışarı İçin Yazılan Türkçe Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • YALÇIN, Alemdar (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri, Akçağ Yayınları, Ankara.
APA Durukan E (2009). 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme. , 84 - 93.
Chicago Durukan Erhan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme. (2009): 84 - 93.
MLA Durukan Erhan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme. , 2009, ss.84 - 93.
AMA Durukan E 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme. . 2009; 84 - 93.
Vancouver Durukan E 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme. . 2009; 84 - 93.
IEEE Durukan E "7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme." , ss.84 - 93, 2009.
ISNAD Durukan, Erhan. "7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme". (2009), 84-93.
APA Durukan E (2009). 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme. Milli Eğitim, 38(181), 84 - 93.
Chicago Durukan Erhan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme. Milli Eğitim 38, no.181 (2009): 84 - 93.
MLA Durukan Erhan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme. Milli Eğitim, vol.38, no.181, 2009, ss.84 - 93.
AMA Durukan E 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme. Milli Eğitim. 2009; 38(181): 84 - 93.
Vancouver Durukan E 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme. Milli Eğitim. 2009; 38(181): 84 - 93.
IEEE Durukan E "7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme." Milli Eğitim, 38, ss.84 - 93, 2009.
ISNAD Durukan, Erhan. "7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme". Milli Eğitim 38/181 (2009), 84-93.