Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 209 - 228 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?

Öz:
Bu çalışmada radyo ya da televizyonda spiker olarak görev yapabilecek kişilerin nitelikleri üzerinde durulmaktadır. Spikerliğin ilk şartı dinleyiciler/izleyiciler tarafından rahatlıkla anlaşıla-bilecek bir ses tonu ve diksiyona sahip olunmasıdır. İkinci şartı spikerin bilgili, kültürlü olması, bu alanda özel eğitim almış olması ve tercihen yabancı dil bilmesidir. Özellikle haber spikerleri için daha önemli olan üçüncü şart haberde güvenilirlik açısından, spikerin yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olması veya toplum tarafından ahlaksız bir kişi olarak tanınmaması gerektiğidir. Spikerin fiziksel görünüşü ise ilk üçü kadar önemli olmamakla birlikte, izleyicinin dikkatini mesajdan uzaklaştırıp kendi kusurlarına çekecek nitelikte olmamalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

Is it So Easy to Become Announcer?

Öz:
The people’s qualities who can work as an announcer in radio or television will be studied in this study. The first provision of being announcer is to have voice and diction which should be understood easily. The second provision is that announcer should be well-informed, cultured, well educated and also announcer should know a foreign language. The third provision for news announcer is that announcer should not be punished or sent to jail because of immoral action and announcer should not be known an immoral person by society. Physical vision of the announcer is not as important as the other provisions but it should not remove audience’s attention from message and draw attention to his or her faulty.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AZİZ, Aysel, Radyo Yayıncılığı, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2002.
 • ÇAKIR, Hamza, Tüm Yönleriyle Radyo, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005.
 • ÇETİNOK, Nejat, Radyo Bilgisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları No:23, İstanbul, 2007.
 • DURAN, Ragıp, “Radyo Haberinde Ses ve Aktüel Ses Kullanımı”, Radyo ve Radyoculuk, IPS, İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005.
 • ER, Sırrı, Konuşmak Sanattır, Nesil Yayınları, İstanbul, 2004.
 • ERDAMAR, Bengül, Radyo Programcılığı, Der Yayınları, İstanbul, 1992.
 • ERYILMAZ, Ertuğrul, “Radyonun Dili”, Radyo ve Radyoculuk, IPS, İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005.
 • GİRAY, Ülkü, “Radyo için Sunuculuk ve Spikerlik”, Radyo ve Radyoculuk, IPS, İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005.
 • GOLDEN DİCTİONARY, Milliyet Yayınları, 1990.
 • GÖKÇE, Gürol, Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği, Der Yayınları, İstanbul, 1997.
 • GÜLİZAR, Jülide, “Radyo Ve Televizyon Haberlerinde Dilin Kullanımı”, www.rtuk.gov.tr/sayfalar/IcerikGoster, (Erişim Tarihi: 26.09.2008).
 • KAYA, Ali, Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, Eğitim Kitabevi Yayını, Konya, 2004.
 • KOPS George ve WORTH Richard, Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, Melih Üzmez (Çev) Gün Yayıncılık, İstanbul.
 • MAAÇ,Cahit,“KonuşmaSanatı,http://www.diksiyonegitimi.org/viewpage.php?page_id=2 (Erişim tarihi:26.09.2008).
 • MAVİŞ, Adil, Söz Söyleme ve İnsanları Etkileme Sanatı, Hayat Yayınları, İstanbul, 2006.
 • NELSON, B. Robert ve WALLICK, Jennifer, Sunuş Yapma, Hayat Yayınları, (Çev:E. Sabri Yarmalı), İstanbul, 2002.
 • POMEROY, Ralp S, Speaking From Experience, Harper and Row Publishers, New York, 1977.
 • REDHOUSE MİNİ SÖZLÜĞÜ, SEV Matbaacılık ve Yayıncılık, İstanbul, 2002.
 • SONDEL, Bess, Everyday Speech, Barnes and Noble, New York, 1965.
 • Spikerlik Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler, www.bursaaci.com/meslekler/meslekler/spiker.htm (Erişim tarihi:26.09.2008).
 • ŞENBAY, Nüzhet, Söz ve Diksiyon Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003.
 • TAŞER, Suat, Konuşma Eğitimi, Papirüs Yayınevi, İstanbul, 2000.
 • TELLİOĞLU, Cevdet, Güzel Konuşma Pratiği, Timaş Yayınları, İstanbul, 2006.
 • THE GOLDEN DİCTİONARY, Milliyet Yayınları, 1990.
 • TUNALI, Murat, Başarılı ve Güzel Konuşma Sanatı, Yakamoz Yayınları, İstanbul, 2007.
 • ULUÇ, Esra, Güzel Konuşmak İstiyorum, Carpe Diem Kitap, İstanbul, 2005.
 • VURAL, Birol, Uygulama ve Örneklerle Doğru ve Güzel Konuşma, Hayat Yayıncılık, İstanbul, 2007.
 • YAMAN, Ertuğrul, Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001.
APA Kasım M (2009). Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?. , 209 - 228.
Chicago Kasım Metin Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?. (2009): 209 - 228.
MLA Kasım Metin Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?. , 2009, ss.209 - 228.
AMA Kasım M Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?. . 2009; 209 - 228.
Vancouver Kasım M Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?. . 2009; 209 - 228.
IEEE Kasım M "Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?." , ss.209 - 228, 2009.
ISNAD Kasım, Metin. "Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?". (2009), 209-228.
APA Kasım M (2009). Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0(25), 209 - 228.
Chicago Kasım Metin Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?. Türkiyat Araştırmaları Dergisi 0, no.25 (2009): 209 - 228.
MLA Kasım Metin Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.25, 2009, ss.209 - 228.
AMA Kasım M Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2009; 0(25): 209 - 228.
Vancouver Kasım M Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2009; 0(25): 209 - 228.
IEEE Kasım M "Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?." Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0, ss.209 - 228, 2009.
ISNAD Kasım, Metin. "Spiker Olmak O Kadar Kolay mı?". Türkiyat Araştırmaları Dergisi 25 (2009), 209-228.